Wydarzenia

9 grudnia, odbyło się spotkanie poobozowe  na lodowisku Powiatowego Centrum Sportu  w Bełchatowie. Grupa młodzieży wraz z Pastorem próbowała
swoich sił w jeździe na łyżwach. Pomimo kilku bolesnych upadków wszyscy bawili się świetnie. Po intensywnie spędzonym czasie na lodzie  grupa udała się do pobliskiej pizzerii, gdzie oprócz nadrabiania straconych kalorii był czas na rozmowy i wspólną zabawę. 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

W dniach 28-30 listopada trzynaścioro naszej młodzieży ewangelickiej (plus 3 dorosłych) spędziła weekend w Karpaczu. Bazą dla nas był ewangelicki Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy Wang, który już z tradycyjną dla nas gościnnością zapewnił nam znakomite warunki.

Program weekendu był nastawiony przede wszystkim na bliższe poznanie, integrację nowych osób spośród naszej młodzieży. Wydaje się, że cel ten został osiągnięty.

Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie pospacerować, powspinać się w linoparku, pograć w kręgle i bilard, ale przede wszystkim dziękujemy naszemu Panu, że dał nam spędzić ten czas bezpiecznie i bez złych przygód.

Zapraszamy już dzisiaj na kolejne tego typu spotkanie.

Galeria zdjęć

17 października 2014 roku w Muzeum Ośrodka Dokumentacji Braci Czeskich w Zelowie odbyło się podsumowanie projektu "Cztery kultury - jeden Zelów".  Podczas tego wieczoru  miała miejsce premiera sztuki Krystyny Mikołajczak pod tytułem "Cztery kultury - jeden Zelów".

Przedstawienie ukazało wielokulturowość Zelowa, pozwoliło poznać historię naszej Małej Ojczyzny, a przede wszystkim uzmysłowiło wszystkim, że nasza różnorodność jest ogromną wartością, o którą warto dbać.

Bez wątpienia możemy mówić o sukcesie spektaklu. Świadczą o tym reakcje publiczności - łzy wzruszenia i gromkie brawa, które nie ustawały. Być może reakcje takie wywołane  były między innymi tym, że na scenie pojawili się nasi sąsiedzi, koledzy, ludzie różnych wyznań po prostu zelowianie i opowiedzieli historię miasta, która nie zawsze była łatwa.

Projekt "Cztery kultury - jeden Zelów" powstał w trosce o naszą tożsamość, tożsamość miejsca, w którym żyjemy z inicjatywy nieformalnej grupy "Cztery kultury - jeden Zelów" oraz Biblioteki Publicznej w Zelowie. Podczas realizacji przedsięwzięcia odbyły się: wieczór szabasowy, wystawa fotograficzna "Spacer przez miasto", wykłady - "Polacy, Niemcy, Czesi i Żydzi na ziemiach polskich w XIX i XX wieku", wieczór wspomnieniowy, warsztaty "Zelowskie tradycje" oraz koncerty zespołów Chudoba  i Breslauer Cocktail.

Projekt współfinansowany przez Łódzki Dom Kultury w ramach współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2014 roku. Patronatem honorowym projekt objęli: Burmistrz Zelowa - Urszula Świerczyńska oraz Starosta Powiatu Bełchatowskiego - pan Szczepan Chrzęst.

Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku projekt będzie się cieszył jeszcze większym zainteresowaniem, dlatego już dziś myślą o kolejnych działaniach, które mogliby wprowadzić do swojego przedsięwzięcia.

 

Beata Jersak

Galeria zdjęć

Na zaproszenie Ceskobraterske Cirkve Evangelicke 12.10 2014 wzięliśmy udział (ks. bp Marek Izdebski, ks. Tomasz Pieczko, Henryk Kimmer i Karol Pospiszył) w praskich obchodach 600-lecia celebracji Wieczerzy Pańskiej pod dwiema postaciami. Już w sobotę uczestniczyliśmy w koncercie, w kościele św. Marcina w murach. W niedzielę rano odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w Kaplicy Betlejemskiej. Wieczerza Pańska udzielana była uczestnikom nabożeństwa w kaplicy, w 8 miejscach, przez prawie pół godziny, w tym przez ks. bpa Marka Izdebskiego, w asyście członka konsystorza Henryka Kimmera. Popołudniowy program można było zrealizować tylko w niewielkiej części, odbywał się w tym samym czasie i w różnych miejscach. Niedzielę zamykało wieczorne nabożeństwo ekumeniczne w kościele św. Marcina w murach. Dziękujemy za zaproszenie. 

 

Karol Pospiszył

Wersja pdf

W dniach od 19 do 21 września 2014r gościliśmy w naszej Parafii wycieczkę  Parafii Czeskobraterskiej z Hornej Cermnej z Czech, z pastorem Jakubem Kellerem. Jak spodziewaliśmy się, z wycieczką odwiedził nas pastor Petr Brodsky z CCE. Gości powitaliśmy późnym wieczorem w piątek 21 września ciepłymi słowami i bigosem.

                    Sobota: Rano wyjazd do Kleszczowa. Po drodze rezygnujemy z Góry Kamieńsk, odwiedzamy natomiast taras widokowy w Kleszczowie i cmentarz. W kościele oczekuje nas spora grupa parafian z ks. Krzysztofem Góralem. Krótka historia Parafii w Kucowie, a potem Kleszczowie. Jeszcze tylko poczęstunek domowymi wypiekami i przejazd najbogatszą gminą w Polsce do Solparku na obiad. Wracamy do Zelowa. Odwiedzamy cmentarz w Pożdżenicach, a potem szybki przejazd do Buczku przez Kurówek  Spóźnieni docieramy na spotkanie z członkami naszego Zboru w Klubie Czeskim. O historii Zboru i Zelowa opowiada Wiera Pospiszył, potem szybki spacer po rynku z odwiedzinami pamiątkowych tablic. Kolacja zorganizowana w Johance przeciąga się do późnych godzin.

                      Niedziela: Zwiedzanie zelowskiego cmentarza a potem przejazd przez Zelówek - jedyną wieś która do końca pozostała wyłącznie czeska. Nabożeństwo prowadzone w dwóch językach, dwie pieśni oraz teksty po czesku. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników nabożeństwa przed kościołem, krótkie spotkanie w muzeum i w deszczu żegnamy  gości. Wizyta Parafian z Hornej Cermnej dobiegła końca. Mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Czy tak będzie -  czas pokaże.

 

Karol Pospiszył

Prezes Kolegium Kościelnego

Galeria zdjęć

  W ramach 15 już Wędrownego Festiwalu "Kolory Polski", 13 lipca, w naszym kościele, odbył się koncert Filharmonii  Łódzkiej. W tym roku był to już 5 koncert z tego cyklu. Festiwal "Kolory Polski" to nie tylko koncerty, ale i zwiedzanie miejsc, gdzie one się odbywają, poznawanie historii i ludzi .

 

Dyrektor Festiwalu, p.Tomasz Bęben, we wstępie do przewodnika napisał: "Tym, co od początku wyróżniało 'Kolory Polski', była kameralna, nieformalna atmosfera. Pokazaliśmy, jak połączyć słuchanie muzyki i obecność na koncercie z radością życia towarzyskiego, spotkaniami z przyjaciółmi. Przekonaliśmy się, że te dwie aktywności nie tylko się nie wykluczają, lecz wręcz przeciwnie".

 

Tak było i w tym roku. W niedzielne popołudnie teren kościoła zapełnił się samochodami o różnych rejestracjach, a kościół szczelnie wypełnił się widzami. Wielu przyznawało, że są na koncercie w naszym kościele nie po raz pierwszy. Przed koncertem przyjezdni odwiedzili - oprowadzani przez p. Beatę Jersak - nasze muzeum i wysłuchali historii Zelowa i kościoła .

 

Tegoroczny koncert wypełniła muzyka oparta na pieśniach i melodiach ludowych, opracowana i wykona przez zespół Lautari.

Wykonawcy nagrodzeni zostali długotrwałymi brawami na stojąco, podobnie jak i Dyrektor Filharmonii, który niezapowiedziany pojawił się na koncercie. Po koncercie wykonawcy oraz zaproszeni goście spotkali się na skromnym  poczęstunku i długich rozmowach. Mamy nadzieję, że także za rok będziemy uczestniczyć w szesnastej edycji koncertu.

 

Karol Pospiszył

Prezes Kolegium Kościelnego

Galeria zdjęć

W dniach 4-6 lipca, wspólnie z członkami bliskich nam parafii (Bełchatów, Kleszczów, Łódź), mieliśmy okazję uczestniczyć w Spotkaniu Chrześcijan Europy Środkowo-Wschodniej we Wrocławiu. Tegoroczne (IX) Spotkanie, które odbyło się pod hasłem "Być wolnym w Chrystusie!", zgromadziło w Hali Stulecia ok. 4000 wiernych z Polski, Niemiec, Czech, Słowacji i Węgier.

 

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej Spotkania: "Po upadku żelaznej kurtyny w 1989 roku otwarło się wiele drzwi dla Kościołów w Europie Środkowej. W 1991 roku grupa chrześcijan z Niemiec, Polski i Czechosłowacji spotkała się w Zgorzelcu, na granicy polsko-niemieckiej, aby wymienić się doświadczeniami z życia parafialnego w swoich krajach. Ewangelicki Kościół Śląskich Górnych Łużyc zaprosił protestanckie Kościoły mniejszościowe z Europy Środkowej do tego spotkania i tym samym zapoczątkował tradycję wspólnych spotkań w odstępie dwóch lub trzech lat. Spotkanie otrzymało nazwę w trzech językach według kraju: Spotkanie Chrześcijan, Christliche Begegnungstage i Setkání křesťanů. Od roku 1999 biorą w nim udział Słowacy a od 2005 roku protestanckie Kościoły z Węgier, Austrii, Saksonii i Bawarii.

Spotkanie Chrześcijan stało się znaczącym wydarzeniem w życiu środkowoeuropejskich Kościołów mniejszościowych, stało się miejscem spotkania i wymiany poglądów pomiędzy ludźmi o wspólnej tradycji w podobnym kontekście społeczno-kulturowym. Niestety nadal istnieją granice, a ludzie często niewiele o sobie wiedzą. Te spotkania i ich przygotowanie stało się okazją do spotkań braci i sióstr z różnych krajów jednego regionu."

 

W ramach zorganizowanego przez Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP zjazdu, mogliśmy wziąć udział w ciekawych dyskusjach i wykładach, ale także rozmaitych koncertach, wśród których swoje miejsce odnalazł także zespół Zelowskie Dzwonki. Wieczorny sobotni koncert "Dzwonków" w kościele św. Wojciecha poprowadził ks. Roman Lipiński.

 

Dla nas nabożeństwem kończącym Spotkanie Chrześcijan było niedzielne nabożeństwo w Pstrążnej, będące zarazem wydarzeniem rozpoczynającym Rok Husa (obchody 600. rocznicy śmierci Husa przypadają na rok 2015). Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, bowiem Pstrążna była niegdyś placówką husytów, którzy po śmierci czeskiego reformatora schronili się tam przed prześladowaniami.

Po nabożeństwie tłumnie zgromadzeni w malutkim kościele wysłuchać mogli krótkiego koncertu Zelowskich Dzwonków.

Galeria zdjęć: część I, część II

Spotkanie to jest kontynuacją inicjatywy dotyczącej spotkań ewangelików z Niemiec (Łużyce) Czechosłowacji i Polski, która została zainicjowana w 1991 roku spotkaniem w Goerlitz. Po rozpadzie Czechosłowacji nosiła ona nazwę "Spotkanie Ewangelików 4 Narodów". Następnie zostało rozszerzone o niemieckie kościoły z Saksonii i Bawarii oraz kościoły z Austrii, Chorwacji i Węgier.

Gospodarzem spotkania w tym roku we Wrocławiu będzie Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na czele której stoi ks. bp Ryszard Bogusz. Pozostałe kościoły, do których należy także Kościół Ewangelicko-Reformowany są współorganizatorami i powołały ok. 30 osobowy roboczy komitet organizacyjny, w którym pracuje ks. Roman Lipiński jako przedstawiciel naszego Kościoła. Spotkanie będzie przebiegało pod hasłem: "Być wolnym w Chrystusie" (Gal. 5,1) a w jego treści chcemy przypomnieć, że spotkanie przypada w 25-tą rocznicę odzyskania niezależności przez Polskę i inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej.