Wydarzenia

         Jak co roku członkowie, sympatycy i goście naszej parafii mogli spotkać się na nabożeństwach w naszym pięknym kościele.

Wigilia, jutrznia, samo Święto główne, oraz pozostałe dni nabożeństw zgromadziły niemało parafian.

Tradycyjnie, największą frekwencją cieszyło się nabożeństwo Wigilii Bożego Narodzenia, podczas którego nie tylko parter, ale i balkony naszego kościoła wypełniali uczestniczący w nabożeństwie.

Oczywiście, wielką ,,atrakcją"nabożeństwa wigilijnego (proszę wybaczyć nam ten termin) i dumą rodziców, były uczestniczące w nim dzieci, które z ogromnym zaangażowaniem recytowały pilnie przygotowane, pod czujnym okiem rodziców, wiersze bożonarodzeniowe. W tym roku były to wiersze polskich autorów z różnych epok, zarówno sprzed lat prawie dwustu, jak i autorów współczesnych. Należy podziwiać nasze dzieci, które potrafiły zmóc się z czasem niełatwym dla nich słownictwem.

 galeria

       W niedzielę, 20 grudnia, jak chce tradycja, która uformowała się w ostatnich latach, nasze Dzwonki zagrały w naszym kościele kolejny koncert kolęd.

Mieliśmy okazję wysłuchać utworów zagranych przez trzy grupy dzwonkarzy:

- grupę najstarszą, koncertową (którą tworzą młodzi ludzi już z wieloletnią praktyką nauki grania na dzwonkach ręcznych),

- grupę młodszą, złożoną z dzieci ze szkoły podstawowej, ale którzy pomimo młodego wieku już z dużą dzielnością zmagają się ze skomplikowaną techniką gry,

- oraz grupę najmłodszą, najmniej liczną, złożoną ze świeżo przybyłych do zespołu dzieci, które mają za sobą pierwsze trzy miesiące kontaktu z instrumentami.

Wydaje się rzeczą nadmiarową pisanie, że koncert został przyjęty z ogromnym entuzjazmem, ponieważ poziom gry naszych dzwonkarzy zawsze wzbudza niekłamany podziw. Niemniej, cieszymy się szczerze, z wielką dumą, że grają tak znakomicie, a jednocześnie mamy głęboką świadomość, że byłoby to niemożliwe bez ogromnej i bardzo profesjonalnej pracy p. Ani Kimmer, której za tę pracę serdecznie dziękujemy i życzymy jej w tej pracy dalszych, tak znakomitych, sukcesów.

galeria

       Rozpoczęliśmy wspólne wyjazdy na lodowisko Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie. Pierwszą grupą był zastęp dziewcząt naszych Rangerów, z ich druhnami odpowiedzialnymi, a drugą kilku gimnazjalistów z pastorem.

Będziemy chcieli (z możliwą regularnością) stopniowo - i wszystkimi grupami dzieci - jeździć do bliskiego Bełchatowa i spędzać tam czynnie czas wolny jeżdżąc na łyżwach.

Pamiętajmy, że to nie tylko kwestia sportu i przyjemności, jaką daje jeżdżenie na łyżwach, ale to także wspólne kształtowanie w naszych dzieciach i młodzieży świadomości, że ten Kościół, że ten zbór, jest ich miejscem wspólnego wzrastania w Panu, wspólnej formacji ludzkiej, wspólnego przeżywania czasu wolnego - uczenia się, że jesteśmy braćmi i siostrami nie tylko podczas nabożeństwa, ale we wszystkich wymiarach życia codziennego.

 

         Jak co roku nasza parafia nie tylko koordynowała lokalne uczestnictwo, ale i realizowała największą część akcji ,,Prezent pod choinkę", której efektem było (dzięki współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego) przesłanie znaczącej ilości paczek dla naszych współwyznawców, przede wszystkim na Ukrainie.

We współpracy z kilku szkołami z terenu Zelowa (tu bardzo chcemy podziękować dyrektorom szkół zelowskich, którzy wsparli ten projekt w ich szkołach) oraz dzięki znacznemu udziałowi członków naszego zboru, udało nam się przygotować i przesłać ponad 130 paczek z artykułami szkolnymi, słodyczami, maskotkami i kosmetykami.

Mamy głęboką nadzieję, że wniosły one nieco radości w czas Świąt naszych braci i sióstr na Ukrainie, która przeżywa tak trudne momenty swojej historii.

Dziękujemy z serca i polecamy modlitwie wszystkich tych, którzy okazali szczodrość w dzieleniu się i okazali tym samym świadomość, że duch Ewangelii zobowiązuje nas do pamiętania o tych, którym jest trudniej niż nam.

Dziękujemy także i równie mocno tym, którzy poświęcili ich czas pakując paczki na Plebanii; którzy (dzieci i dorośli) z takim entuzjazmem spędzili ich popołudnie pracując wspólnie nad ostatecznym przygotowaniem prezentów.

Dziękujemy Wam wszystkim - to ważne i dobre świadectwo odpowiedzialności ludzkiej, obecnej w naszej społeczności!

 galeria

      

  17 grudnia - Zelowskie Dzwonki zagrały koncert, w Izbie Celnej w Łodzi, dla bardzo niecodziennych odbiorców - podczas Wigilii służb mundurowych województwa łódzkiego. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Wojewoda Województwa Łódzkiego, Pan prof. Zbigniew Rau i Marszałek Województwa, Pan Witold Stępień oraz Pani Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.

Wszyscy wyrażali niekłamany podziw dla gry naszej młodzieży, prowadzonej przez p. Anne Kimmer.

 

 galeria

 

       W niedzielę, 06 grudnia, we wczesnych godzinach porannych, cały autobus wypełniony parafianami z Zelowa oraz członkami zespołu Zelowskie Dzwonki wyjechał do Warszawy. Celem wspólnego wyjazdu było uczestnictwo w nabożeństwie w warszawskim kościele, podczas którego przybyli podziękowali Panu Bogu za wieloletnią posługę w Kościele ks. Zdzisława Trandy, wieloletniego pastora zboru zelowskiego i biskupa Kościoła.

Bardzo miłym prezentem dla jubilata ze strony parafii zelowskiej, w której pełnił on wieloletnią i tak owocną posługę, był album, składający się ze zdjęć przedstawiających istotne momenty posługi duszpasterskiej ks. Zdzisława (całość albumu można obejrzeć na stronie internetowej parafii) oraz udział w  nabożeństwie i koncert po jego zakończeniu naszych Dzwonków.

Nie brakło wzruszających momentów spotkań osób, które nie widziały się od lat, a teraz mogły wymienić się informacjami o życiu teraźniejszym, podzielić wspomnieniami...

galeria