Wydarzenia

Drodzy Przyjaciele,

w dniach od 27. lipca do 3. sierpnia 2016 r. planujemy przeprowadzenie obozu dla skautów – Rangerów, spotykających się przy naszej Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie. Na obóz ten chcielibyśmy także zaprosić Wasze dzieci, w wieku 10-15 lat, nawet jeśli nie miały dotąd kontaktu z żadnym ruchem harcerskim.

Obóz będzie miał miejsce w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym (HOW) w Smerzynie (woj.kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Łabiszyn - http://www.howsmerzyn.pl/osrodek.html). Jest to ten sam ośrodek, w którym odbył się nasz obóz w 2015 r. HOW jest ośrodkiem usytuowanym w pobliżu niewielkiego jeziorka, w lesie, w ładnej okolicy.

Przewidywany koszt obozu to 680 zł/os. (dodatkowo - przewidujemy prośbę o dofinansowanie ze strony naszego Kościoła).

W ww. kwocie wymienionej znajdą się:

 • część kosztów dojazdu i 1-2 wycieczek w trakcie obozu,
 • koszt ubezpieczenia uczestników,
 • zakwaterowanie w tzw. Domu Harcerza A lub B (6 pokoi 3-osobowych, 2 pokoje dla kadry) i pełne wyżywienie (śniadania, obiad - dwa dania, podwieczorek, kolacja),
 • opieka pielęgniarki/ratownika medycznego,
 • korzystanie z atrakcji dostępnych na terenie HOW:
  - boisk sportowych,
  - sprzętu sportowego,
  - rowerów,
  - sprzętu audio-wizualnego,
  - altanek, strzech, namiotów programowych,
  - geocachingu - nowoczesnej metoda podchodów,
  - ścianki wspinaczkowej (należy doliczyć koszt instruktora ze sprzętem - do ustalenia indywidualnie).

Uwaga istotna dla jasności wydatków: kierownik (komendant obozu) i odpowiedzialni wychowawcy nie oczekują wynagrodzenia za ich pracę podczas obozu.

Rodzice dzieci chcących wziąć udział w obozie proszeni są o kontakt pod nr tel. 791 040 503 lub na adres mailowy: per (małpa) zelandia.pl.

Zdecydowani wpłacą zaliczkę w wysokości 200 zł lub całą kwotą (680zł) na konto Parafii Ewangelicko - Reformowanej w Zelowie: 40 8965 1018 2002 0070 0144 0001 z dopiskiem: obóz RR – zaliczka/opłata całościowa – imię i nazwisko dziecka.

Przyjmijcie nasze serdeczne pozdrowienia,

ks. Tomasz Pieczko
i instruktorzy Royal Rangers.

Drodzy rodzice,

Parafia w Zelowie i Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP zapraszają dzieci w wieku 6-12 lat do wzięcia udziału w koloniach -- kursie katechetycznym, które odbędą się w dniach 15.07 – 24.07.2016 r. w Zelowie.

Przyjazd uczestników – piątek, 15.07, po południu; powrót (odbiór dzieci) – niedziela, 24.07, wczesnym popołudniem.

W programie przewidujemy:

 • udział w półkoloniach, które są częścią Tygodnia Ewangelizacyjnego,
 • dwie-trzy wycieczki fakultatywne z atrakcjami,
 • oraz dużo dobrej zabawy pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Naszym pragnieniem jest, aby dzieci mogły przeżyć czas nie tylko ukierunkowany na wypoczynek, ale miały także okazję pogłębić swoją formację chrześcijańską, w sprzyjających temu warunkach.

Kwestie organizacyjne:

 • Koszt uczestnictwa: 300 zł,
 • Nocleg: pod namiotami.

Zgłoszenia z zaliczką w wysokości 100 zł należy przesyłać (najpóźniej do 31.05.2016):

 • elektronicznie na adres mailowy parafii zelowskiej: kancelaria (małpa) zelandia.pl 
 • lub listownie na adres:
  Parafia Ewangelicko-Reformowana 97-425 Zelów ul. Sienkiewicza 14.

Zaliczkę wpłacamy na konto Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie lub w kancelarii parafialnej.

Konto Parafii: 40 8965 1018 2002 0070 0144 0001 Bank Spółdzielczy o/Zelów, w tytule: „Kolonie imię i nazwisko dziecka”.

19. marca ks. Tomasz Pieczko, w Holandii, podczas swojego wystąpienia na dorocznym spotkaniu organizowanym przez holenderską fundację ewangelicko-reformowaną In de Rechte Straat, zaprezentował zbór zelowski (jego zaangażowanie i kierunki pracy).

Ponad 130 uczestników spotkania było żywo zainteresowanych naszym zborem i obiecało wspierać w modlitwie podejmowane przez nas prace.

13. marca, podczas nabożeństwa niedzielnego, zostali wprowadzeni w urząd nowowybrani Prezes Kolegium Kościelnego (Pan Mirosław Prajzendanc) i członkowie Kolegium Kościelnego oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: Pani Wiera Boćkiewicz, Pan Tomasz Lewandowski, Pan Jarosław Pospiszył i Pani Janina Sadzińska (przewodnicząca Komisji).

Życzymy im wszystkim błogosławieństwa Bożego podczas następnych czterech lat ich posługi w naszym zborze.

 

Zobacz zdjęcia

W dniu 12. marca w sali zborowej na plebanii odbyło się Ogólne Zgromadzenie Zboru. W tym roku w Zgromadzeniu uczestniczyło ponad 40 osób. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Mikołaj Pejga. Bardzo dziękujemy także osobom, które podjęły trud pracy w Komisji Skrutacyjnej (Paniom Darii Wolnej, Iwonie Kimmer i Annie Matejce) i Komisji Uchwał i Wniosków (Paniom Bożenie Prajzendanc i Renacie Pieczko).

Należy podziwiać (i dziękować za) zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich uczestniczących w Zgromadzeniu, gdyż wszyscy dzielnie pracowali intensywnie przez 5 godzin, od godz. 16.00 do 21.00. A tematów i problemów do rozstrzygnięcia było naprawdę sporo. Poza zwyczajowym przyjęciem sprawozdań z pracy Kolegium Kościelnego, pastora zboru, działalności finansowej parafii i przedszkola… był to także moment wyborów Prezesa Kolegium Kościelnego, członków Kolegium Kościelnego, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Synod i kandydatów do różnych gremiów kościelnych.

Prezesem Kolegium Kościelnego został wybrany Pan Mirosław Prajzendanc, a członkami Kolegium:

Pan Janusz Gryger,

Pan Karol Gwiazdowski,

Pani Beata Jersak,

Pan Henryk Kimmer,

Pan Henryk Matys,

Pan Karol Pospiszył,

Pani Wiera Pospiszył.

 

Ogólne Zgromadzenie Zboru podjęło także następujące uchwały:

 1. Ogólne Zgromadzenie Zboru upoważnia Kolegium Kościelne do wystąpienia do Synodu KER o dofinansowanie, zgodnie z kosztorysem, przeprowadzenia generalnego remontu dachu Domu Zborowego oraz wykonania niezbędnych prac w Domu Zborowym w oparciu o wykonaną ekspertyzę p.-poż.
 2. Ogólne Zgromadzenie Zboru Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie ustala, że wysokość  opłat za plac cmentarny na 20 lat dla osób, które miały uregulowane składki w Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie w zależności od sektora wynosi odpowiednio 300, 250 i 200 złotych. Opłata za plac dla pozostałych osób wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. odpowiednio 900, 750, 600 złotych. Przedłużenie dzierżawy odbywa się na tych samych zasadach. Opłata pokładna wynosi 100 złotych. Wynajęcie kościoła na nabożeństwo żałobne dla osób, które opłacały składki kościelne w Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie, wynosi 180 złotych, dla pozostałych osób trzykrotność tej kwoty, tj. 540 złotych.
 3. Ogólne Zgromadzenie Zboru Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie ustala, że w okresie zimowym, tj. od pierwszej niedzieli stycznia do końca marca, nabożeństwa (za wyjątkiem świąt, szczególnych okoliczności czy pogrzebów) będą odbywały się na plebanii.
 4. Ogólne Zgromadzenie Zboru akceptuje zmiany w statucie Przedszkola Edukacyjnego, polegające na zwiększeniu liczby dzieci w przedszkolu do 88.

 

Uzupełnieniem wyborów dokonanych przez Ogólne Zgromadzenie Zboru był wybór dokonany 14. marca, tym razem przez Kolegium Kościelne (podczas pierwszego spotkania w „nowym składzie”) jego wiceprezesa, którym został ponownie Pan Henryk Matys.

Zobacz zdjęcia

W dniach 19.-22. lutego odbył się wyjazd młodzieży pod opieką pastora do Karpacza, z zakwaterowaniem w hotelu „Jagoda” (w centrum Karpacza, blisko deptaka turystycznego miasta).

Pojechaliśmy dwoma samochodami: busem prowadzonym przez pastora (tu nasze podziękowania dla Pana Sławomira Tokarczyka, który pożyczył nam busa i to za darmo!) oraz prywatnym samochodem naszego studenta teologii. Grupa liczyła 13 osób.

Poza atrakcjami typu marsz po górach, w Szklarskiej Porębie na rakietach śnieżnych (z instruktorem, po uprzednim treningu), kręgli i bilardu, każdego wieczoru młodzież uczestniczyła w zajęciach biblijnych prowadzonych przez pastora, a raz także przez naszego studenta teologii – Michała Koktysza, który był z nami przez czas pobytu. Każdego wieczoru miała miejsce także projekcja filmu, z wprowadzeniem, po którym odbywała się – często długa – dyskusja o poruszanych w filmie problemach.

Przewidzieliśmy więcej atrakcji, w tym np. narty biegowe, czy zjazdy na sankach, ale totalny brak zimy uniemożliwił nam realizację planów.

Nabożeństwo niedzielne w Kościele Wang było dla nas tym milsze, że będąc tam już po raz kolejny, jako goście z Zelowa byliśmy serdecznie przyjęci i pozdrawiani.

Zobacz zdjęcia: część 1. i część 2.

31. stycznia ks. Tomasz Pieczko wygłosił kazanie podczas Mszy św. w kościele rzymsko-katolickim w Kociszewie na zaproszenie tamtejszego proboszcza, ks. Mirosława Wujka.

Może samo wydarzenie nie byłoby godne wzmianki w Nowinach, gdyby nie fakt, że był to pierwszy raz w historii tej parafii katolickiej, gdy duchowny ewangelicki wygłosił kazanie podczas normalnego spotkania wspólnoty katolickiej (a parafia ta istnieje od lat 80-tych XVIII w., mając w bliskim pobliżu przez te wieki sąsiadów ewangelickich -- luteran w Pawłowej i reformowanych w Zelowie).

Mamy szczerą nadzieję, że lokalne kontakty z parafiami katolickimi i ich duchownymi będą układały się w przyszłości tak dobrze, jak ma to teraz miejsce.

W dniu 28. stycznia 2016 r. o godz. 17.00, w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, odbyła się konferencjz pt. „Jan Amos Komeński – pedagog i duchowny Braci Czeskich”. Prowadzącym był prof. dr hab. Adam Fijałkowski z Zakładu Historii Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem spotkania było przybliżenie wszystkim zainteresowanym postaci Jana Amosa Komeńskiego, człowieka fascynującego ze względu na jego znaczenie dla historii pedagogiki europejskiej, a jednocześnie budzącego szereg kontrowersji w Polsce. Historiografia polska, mając na uwadze jego zaangażowanie polityczne w okresie Potopu szwedzkiego, często marginalizuje znaczenie tego pastora, pedagoga i działacza politycznego, człowieka o ogromnym potencjale ludzkim, intelektualnym i duchowym.

Konferencję poprowadził w bardzo ciekawy i przystępny sposób jeden z najlepszych znawców tej problematyki. Prof. Fijałkowski jest nie tylko znawcą, ale i osobą głęboko zafascynowaną Komeńskim, potrafiącą mówić w sposób przyciągający uwagę słuchaczy o bardzo różnej znajomości tematu.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za jego obecność.

Serdecznie dziękujemy także Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących za udostępnienie sali biblioteki, by organizowane przez nas spotkanie mogło się tam odbyć.

Postaramy się, aby kolejne planowane spotkania, mające na celu przybliżenie zelowskiej społeczności ważnych reprezentantów europejskiego ewangelicyzmu, odbyły się w tak korzystnym klimacie, przyciągając jeszcze większą publiczność.

Zobacz zdjęcia

Serdecznie Zapraszamy na Wielkanocny Koncert Zelowskich Dzwonków który odbędzie się 28 marca 2016r. o godz. 16.00 w Kościele Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Sienkiewicza 14a!

 

 

 

Z głębokim żalem pragniemy zawiadomić, że w dniu 12 lutego 2016 r., w Zelowie, zmarła nasza Siostra w Panu, Olga Kimmer, lat 76, córka Juliana i Amalii Stejskał.

Siostra Olga pozostanie nam w pamięci, jako osoba pełna wiary i oddania Bogu, zawsze obecna na nabożeństwach, studiach biblijnych, wszelkich aktywnościach zboru zelowskiego.

Była Mamą rodzeństwa bardzo zaangażowanego w naszym Kościele: pana Henryka Kimmera, radcy świeckiego Konsystorza i pani Jolanty Pospiszył, sekretarz Synodu.

Za świadectwo wiary i oddanie naszej Siostry dziękujemy Panu Bogu, a szystkim bliskim Olgi: jej rodzeństwu, dzieciom, wnukom i całej rodzinie chcemy przekazać nasze serdeczne wyrazy współczucia i przyjaźni. Tę przyjaźń chcemy wyrazić w modlitwie, ale i w konkretnych gestach naszej obecności obok nich...

 

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (List do Rzymian 8,38-39)

 

Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w niedzielę, 14 lutego, o godzinie 15.00, w kościele parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie.