Wydarzenia

10 lutego, po południu, grupka naszych gimnazjalistów z pastorem pojechała na lodowisko w Bełchatowie. Z niekłamaną radością odkryliśmy, że na lodowisku było niewiele osób (chyba pierwszy taki raz w naszej praktyce wyjazdów!) i tym samym mieliśmy możliwość poślizgania się do woli i bez przeszkód. Trzeba przyznać, że jest zauważalne znaczące polepszenie się umiejętności jazdy na łyżwach u naszych młodych, w porównaniu z rokiem ubiegłym…

Oczywiście, można zastanawiać się, czy warto o takich „drobiazgach”, jak choćby ten wspólny mały wyjazd,  pisać na stronie internetowej parafii, niemniej, w sposób symboliczny, chcemy zwrócić uwagę naszych czytelników na fakt, że chcemy i staramy się, aby nasze dzieci i młodzież uczyły się być razem (uczyć się siebie…), mając świadomość, że należąc do jednego zboru (jednej parafii) mogą spędzać czas razem i z radością w bardzo różny sposób.

26 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miało miejsce spotkanie Pana Prezydenta Andrzej Dudy (obecnego z małżonką - Panią Agatą Dudą)  z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.

W swoim wystąpieniu Pan Prezydent wspomniał o ważności dialogu między religiami oraz o istniejących w tej sferze długich polskich tradycjach.

Głos zabrali także przedstawiciele kilku religii w Polsce. Pośród nich, dla nas Ewangelików, istotnym było wystąpienie - w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej - ks. bpa Jerzego Samca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. Jerzy z dużą bezpośredniością podkreślił trudność funkcjonowania religii i wyznań niekatolickich w naszym kraju, w klimacie wyraźnie nierównego ich traktowania. Prosił także Prezydenta Rzeczypospolitej o zainteresowanie tak nakreślonym problemem.

W spotkaniu uczestniczył, w grupie reprezentującej nasz Kościół, ks. Tomasz Pieczko, proboszcz parafii w Zelowie.

 GALERIA ZDJĘĆ

1 stycznia, wczesnym wieczorem, w Bełchatowie, odbył się dość niezwykły Koncert Noworoczny naszych Dzwonków. Po raz pierwszy odbył się on w kościele katolickim w Bełchatowie, dzięki uprzejmości proboszcza parafii, ks. Zbigniewa Zgody. Musimy przyznać szczerze, że nieco obawialiśmy się czy publika w tym pierwszym dniu roku (po Sylwestrze!) będzie wystarczająco liczna, ale mogliśmy tylko mile się rozczarować – Kościół był pełen, a reakcje słuchających naprawdę bardzo pozytywne, a w przypadku niektórych wręcz entuzjastyczne.

Bardzo ujęła nas gościnność proboszcza, który nie tylko postarał się o odpowiednie upublicznienie informacji o mającym się odbyć koncercie, ale także przyjął nas naprawdę przyjacielsko. Więcej, koncert ujął go na tyle, że publicznie wyraził nadzieję, że w roku przyszłym powtórnie będzie miał on miejsce, w tym samym kościele.

Sądzimy, że tak miła atmosfera była dużą rekompensatą dla tych, którzy po święceniu końca roku musieli się zdobyć na sporą dyscyplinę osobistą, by zagrać o tak nietypowej porze. Dziękujemy im za to.

GALERIA ZDJĘĆ

18 grudnia, w naszym kościele, Zelowskie Dzwonki po raz kolejny już zagrały ich koncert bożonarodzeniowy. Koncert był jak zawsze znakomity, a trzy grupy (1. najstarsza-koncertowa, 2. średnia i 3. najmłodsza) jak zwykle wzbudziły ich grą entuzjazm u obecnych, którzy to, jak się wydaje, w tym roku przybyli szczególnie liczni.

Bardzo dziękujemy Dzwonkarzom i prowadzącej z tak dużym oddaniem tę grupę Pani Annie Kimmer za ich wysiłek i znakomite rezultaty koncertowe, które ukazał nie tylko wspominany występ, ale cały ich szereg (a było ich naprawdę dużo w tym roku) w kraju i poza jego granicami.

 Koncert bożonarodzeniowy dodatkowo miał wymiar symboliczny i sentymentalny zarazem: najprawdopodobniej w takim składzie usłyszeliśmy Zelowskie Dzwonki w naszym kościele po raz ostatni. Grupa starsza, koncertowa , ulegnie w najbliższych miesiącach znaczącym zmianom. Kilku Dzwonkarzy wchodzi w ten etap ich życia, który będzie wymagał od nich większego zaangażowania w związku z ich nauką, czy to na studiach, czy też z powodu nadchodzących matur. To sytuacja naturalna, której byliśmy świadomi od dłuższego czasu, niemniej będzie nam bardzo brakowało tych tak dobrze grających i tak sympatycznych młodych ludzi. Mamy dużą nadzieję, że ich następcy z równym oddaniem i zaangażowaniem będą kontynuowali tę tak znakomitą aktywność muzyczną i formacyjną. 

GALERIA ZDJĘĆ

W środę 30 listopada, o godz. 18.00 (a zatem w dzień tygodnia dość nietypowy…) miało miejsce spotkanie, rodzaj wieczoru zborowego przedstawicieli naszej parafii oraz parafii z Bełchatowa i Kleszczowa. Powód, jak i sam dzień tygodnia, był dość nietypowy – wizyta przedstawiciela Kościoła Czesko-Braterskiego ds. międzynarodowych kontaktów ekumenicznych, p. Olivera Engelhardta. Kościół Czesko-Braterski (będący Kościołem unijnym, czyli łączącym w sobie różne nurty Reformacji) utrzymuje relacje z szeregiem Kościołów w Europie i na świecie. W Polsce są to przede wszystkim Kościoły Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany. Spotkaniom z władzami obu tych Kościołów i odwiedzinami w szeregu parafii p. Engelhardt poświęcił swoją kilkudniową wizytę w naszym kraju. Ważnym punktem jego wizyty były odwiedziny w Zelowie, gdzie zabawił prawie trzy dni.

W takim kontekście wizyty i w naprawdę braterskim klimacie spotkaliśmy się: przedstawiciele i duchowni trzech parafii reformowanych oraz Prezes Konsystorza, p. Witold Brodziński.

Karol Pospiszył przygotował kilka interesujących tekstów historycznych, o których odczytanie poprosił wybrane osoby ze zboru zelowskiego. Były to pisma i listy Braci Czeskich z XVI-XVII w. Teksty ciekawe, ponieważ w sposób bezpośredni ukazujące wiarę i przekonania Braci tamtego czasu. Posłużyły one także do zawiązania pierwszej wymiany myśli, która od kwestii historycznych dość szybko pobiegła w kierunku tego jak my, dzisiaj, przeżywamy naszą wiarę i życie kościelne oraz jakie są związane z tym nadzieje i trudności. Tematy poważne i najprawdopodobniej zaskakujące nas samych rozmiarem troski wypowiadających się, żywo zainteresowanych problematyką życia Ewangelią coraz konsekwentniej, w sposób coraz bardziej zaangażowany, właśnie w naszym Kościele Ewangelicko-Reformowanym.

A zatem możemy z całą świadomością cieszyć się wizytą miłego gościa, a jednocześnie cieszyć się, że dała ona możliwość między-zborowego spotkania i tak poważnych dyskusji, ważnych dla tych wszystkich, którym bliski jest nasz Kościół, bliski jest rozwój naszej wiary.

19 listopada odbyło się ważne dla życia naszego zboru Ogólne Zgromadzenie. Celem głównym tego spotkania było przejrzenie projektu nowego Regulaminu Parafii, a po wniesieniu stosownych zmian, przyjęcie tego dokumentu, jako podstawowego, regulującego najistotniejsze aspekty naszej pracy. Przyjęcie nowego regulaminu było niezbędne ze względu na konieczność uzgodnienia go z obowiązującym obecnie w Polsce prawem, a także z naszym Prawem Wewnętrznym Kościoła, które tak niedawno również zostało przyjęte. Praca nad projektem trwała długo. Przechodził on szereg zmian w trakcie pracy grupy, który podjęła się jej. Ostateczny jego kształt przekazana p. Witoldowi Brodzińskiemu, prezesowi Konsystorza, aby przeanalizował go pod kątem prawnym. Pierwsze jego uwagi zostały wniesione już do tekstu przedstawionego Zgromadzeniu, a kolejne, a także zaproponowane przez uczestników Zgromadzenia, zostały przedstawione i poddane dyskusji już 19 listopada. Trzeba przyznać, że Zgromadzenie Ogólne pochłonęło sporo czasu, ale efekt finalny wydaje się naprawdę zadowalający. Mamy szczerą nadzieję, że Regulamin usprawni szereg elementów życia naszego - wciąż rozwijającego nowe formy zaangażowania - zboru.

14 listopada naprawdę licznie (dorośli, młodzież i dzieci) spotkaliśmy się do przygotowania paczek dla dzieci na Ukrainie, które po raz kolejny wysyłamy we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji. Wszystko to, czym mogliśmy paczki wypełnić, pochodziło z różnych źródeł. Były to indywidualne dary od naszych parafian, rzeczy zebrane w szkołach
Zelowa, których dyrekcje wykazały naprawdę daleko idącą otwartość (dziękujemy im za to bardzo!), a także zaofiarowane przez różnego rodzaju „sponsorów” wydarzenia. Kilka godzin pracy, polegającej na żmudnym pakowaniu paczek, przygotowywanych pod kątem wieku i płci dziecka, dały efekt 114 prezentów, które zostały już zabrane przez głównych organizatorów przedsięwzięcia i będą przesłane tym, którym pomogą umilić niełatwy często czas Świąt.

Dziękujemy serdecznie wszystkim tym, którzy ofiarowali prezenty lub pieniądze na ich zakup; dziękujemy bardzo tym, którzy poświęcili ich czas na niełatwą czasem pracę ostatecznego przygotowania paczek.

 

GALERIA ZDJĘĆ

W dniach 20-23 października przedstawiciele naszego Kościoła: Prezes Konsystorza p. Witold Brodziński, ks. bp Marek Izdebski oraz księża Krzysztof Góral i Tomasz Pieczko udali się z wizytą do dwóch Kościołów Ewangelicko-Reformowanych w Rumunii.

Celem wizyty było odnowienie kontaktów, które (choć bardziej na płaszczyźnie relacji personalnych) miały miejsce w przeszłości oraz próba nawiązania nowej, bardziej sformalizowanej współpracy, zwłaszcza na płaszczyźnie wymiany młodzieżowej.

Odwiedziliśmy w sumie dwa Kościoły rumuńskie, choć określenie rumuńskie nie jest do końca adekwatne. Kościoły te są historycznym świadectwem skomplikowanej historii 20-wiecznych Węgier i Rumunii. Reformowani w Rumunii bowiem, to przede wszystkim Węgrzy, którzy są przywiązani do swojego języka i tradycji. Nabożeństwa w ich kościołach są po węgiersku, mówi się w nich i wśród samych wiernych po węgiersku, nawet jada się po węgiersku… Są to Kościoły liczne, jak na naszą miarę (każdy z nich ma od 200 do 300 tysięcy wiernych, po kilkaset parafii i kilkuset pastorów). Centrum pierwszego jest miasto Noradea (relatywnie niedaleko granicy węgierskiej), a drugiego Cluj (już u początków Transylwanii). Owocem spotkania z władzami Kościoła w Noradea stała się wspólna deklaracja, podpisana przez biskupów, o chęci rozwijania kontaktów bilateralnych. Choć z Kościołem w Cluj dokument podobny podpisany nie został, niemniej dzięki ich szczególnej otwartości współpraca wydaje się tym bardziej interesująca. Oba Kościoły prowadzą szkoły zarówno wyższe jak i średnie, mają znakomicie rozwinięte duszpasterstwo, zarówno to parafialne, jak i wyspecjalizowane (diakonia, chorych, młodzieży itp.). Z dużą otwartością i szczerością dzielono się z nami doświadczeniami i troskami, nie zważając na ogromne różnice w wielkości naszych Kościołów.

Wizytę można ocenić pod każdym względem pozytywnie. Ogrom doświadczeń z życia Kościołów, starających się nie tylko trwać, ale i rozwijać w rzeczywistości bardzo im nieprzychylnej etnicznie (trudna historia obu narodów: Węgrów i Rumunów) oraz konfesyjnie (dominującym w Rumunii jest Kościół Prawosławny, które np. niedawno stosunkowo wydał formalny zakaz swoim wiernym zawierania małżeństw mieszanych, ma też ogromny wpływ na politykę). Reformowani są znani w Rumunii z ich zaangażowania edukacyjnego i diakonijnego. Rozwijają wszelkie możliwe (pomimo wielu trudności strukturalnych) dzieła pomocy i rozwoju intelektualnego, na wszystkich etapach życia człowieka.

Dziękujemy braciom i siostrom w Rumunii za ich świadectwo wiary, wierności przekonaniom i mamy nadzieję, że nawiązane kontakty będą stymulowały nasze własne poszukiwania, by jak najlepiej rozwijać te dzieła, które stają przed nami, pomimo także niełatwej otaczającej nas rzeczywistości.

 GALERIA ZDJĘĆ

W niedzielę, 06 listopada, reprezentacja naszego Kolegium Kościelnego i Pastor (a także kilku członków naszej parafii)  uczestniczyli w uroczystości, na które zaprosił nas zelowski zbór baptystów, z okazji 150-lecia powstania ich zboru w Zelowie oraz 120-lecia budynku zborowego. Był to ciekawy czas wspólnej modlitwy, spotkania, a także refleksji nad złożoną historią chrześcijańskiego świadectwa w naszym mieście. Śpiew chóru z Warszawy, pozdrowienia gości z różnych zborów (w tym także naszego), a wreszcie wspólne nabożeństwo były ważnym wydarzeniem dla nas wszystkich.

   GALERIA ZDJĘĆ

W sobotę, 05 listopada, na zaproszenie Kolegium Kościelnego Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie, kilkuosobowa reprezentacja naszego zboru wzięła udział w nabożeństwie i spotkaniu z okazji Święta Zboru Warszawskiego w 240-lecie założenia zboru i 150-lecie wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła warszawskiego. W trakcie nabożeństwa śpiewał Ekumeniczny Chór Kameralny Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie pod kierownictwem p.Pawła Hruszwickiego. Miały miejsce także prelekcja p. prof. Wojciecha Kriegseisena o dziejach warszawskiego zboru oraz znakomity koncert organowy w wykonaniu p. Michała Markuszewskiego.

Wspólny poczęstunek, który - chcąc ugościć wszystkich obecnych – podano w kościele, zakończył ten czas braterskiej wymiany myśli, wspomnień…

GALERIA ZDJĘĆ