Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

W dniach 12-15 listopada b.r. w Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbyły się zajęcia dla młodzieży oraz spotkanie otwarte dla społeczności Zelowa, których centrum stanowiła tegoroczna 450-a rocznica wydania tzw. "Biblii Brzeskiej" - pierwszego tłumaczenia całej Biblii w języku polskim, z języków oryginalnych.

Dla Ewangelików to powód do dumy, ponieważ Biblia ta to nie wyłącznie pomnik polskiej myśli teologicznej i językowej wieku XVI-go, ale to także dzieło, które w znaczący sposób wpłynęło na kształtowanie się literackiego języka polskiego.

Mieszkańcy Zelowa mogli obejrzeć unikalny, XVI-wieczny oryginał Biblii Brzeskiej, który przywiózł na swój wykład p.Krzysztof Bandoła-Skierski, bibliotekarz Biblioteko Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

Była to także okazja nawiązania do całości historii Reformacji w Europie i w Polsce, tak przecież koniecznie związanej z problematyką biblijną.

Całość przedsięwzięcia była możliwa do realizacji dzięki współpracy ZSO w Zelowie i naszej parafii, przy otwartości na ten projekt, jaki wykazał Samorząd Miasta i Gminy Samorząd Miasta i Gminy.

Chcemy bardzo podziękować za otwartość i życzliwość Dyrekcji Zespołu Szkół oraz nauczycielom, którzy z tak dużym zaangażowaniem przygotowali i współprowadzili zaplanowane spotkania.

Poniżej zamieszczony plan zajęć łatwo zobrazuje tematykę i kształt spotkań. Cieszymy się, że tak liczne grupy młodzieży mogły w nich uczestniczyć i ufamy, że mogły tym samym poszerzyć ich wiedzę  w problematyce historii nie tylko Reformacji, ale i historii polskiego piśmiennictwa.

Galeria foto

Ukazała się "Jednota" nr 3/2013. Tym razem czytelnicy znajdą sporo artykułów na temat historii - czasów reformacji, ale i XIX w. Nie zabrakło jednak również tekstów stawiających żywotne pytania dotyczące współczesności i miejsca religii w dzisiejszym świecie.

Mijająca w tym roku 450. rocznica wydania Biblii brzeskiej i Katechizmu Heidelberskiego - dzieł dla ewangelicyzmu reformowanego fundamentalnych - sprzyja ponownym studiom i refleksjom nad nimi. W najnowszym numerze "Jednoty" Rafał Marcin Leszczyński pisze o roli Jana Kalwina w procesie przekładu Biblii brzeskiej, zaś ks. Roman Lipiński zastanawia się nad Katechizmem Heidelberskim w kontekście pracy duszpasterskiej.

W innych artykułach Magdalena Oleksiewicz pisze o kompozytorskim aspekcie działalności Marcina Lutra, Ewa Jóźwiak kontynuuje rozpoczęty w poprzednim numerze cykl o kobietach reformacji, natomiast Grzegorz Michalak opowiada o okolicznościach i przebiegu nabożeństwa żałobnego, odprawionego w warszawskim kościele reformowanym po śmierci cara Aleksandra I.

W najnowszej "Jednocie" autorzy stawiają również żywotne pytania na temat współczesności. Do czego można wykorzystać budynek kościelny? Jaki będzie Kościół przyszłości? Jak powinno wyglądać miejsce religii w przestrzeni publicznej? Na te tematy piszą Jarosław Świderski i Michał Karski. Ponadto w numerze również relacje z ostatnich wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Najnowszy numer "Jednoty" jest dostępny w księgarni internetowej Kościoła ewangelicko-reformowanego www.publikacje.reformowani.pl. Wszystkie artykuły można też przeczytać w serwisie internetowym www.jednota.pl.

"Jednota" jest kwartalnikiem religijno-społecznym poświęconym polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Prezentuje stanowisko i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek i historię protestantyzmu. Otwarta jest na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, służy edukacji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych.

Jest już nowa "Jednota"!

 

Ukazała się "Jednota" nr 2/2013. Czytelnicy znajdą w niej m.in. refleksje na temat treści i historii powstania Katechizmu Heidelberskiego, rozważania nad zaangażowaniem politycznym w świetle etyki protestanckiej, artykuły o ewangelickiej turystyce religijnej, kobietach reformacji oraz historii nietypowej relacji Charlotte von Kirschbaum i Karla Bartha.

 

W tym roku mija 450 lat od wydania Biblii brzeskiej oraz Katechizmu Heidelberskiego. W najnowszej "Jednocie" można przeczytać o obchodach jubileuszu Biblii brzeskiej na Synodzie Kościoła ewangelicko-reformowanego, który odbył się w Bełchatowie. Natomiast o treści i historii Katechizmu Heidelberskiego - jednej z najważniejszych ksiąg wyznaniowych ewangelicyzmu reformowanego - piszą w swych artykułach ks. Kornelia Schauf oraz ks. Roman Lipiński.

 

Zagadnienie zaangażowania politycznego z punktu widzenia etyki protestanckiej omawia ks. Tomasz Pieczko, który pisze o pozytywnym, ale nie bezkrytycznym postrzeganiu świata oraz o odpowiedzialności przy jednoczesnej świadomości ludzkiej słabości. Z kolei z artykułu Joanny Szczepankiewicz-Battek możemy się dowiedzieć, czym różni się pielgrzymka od turystyki religijnej, jaki ma do nich stosunek protestantyzm oraz jakie są cele podróży religijnych ewangelików.

 

Numer kończą dwa artykuły o kobietach. Ewa Jóźwiak pisze o żonach władców i reformatorów XVI w. "Nie były [one] po prostu obserwatorkami reformacji, ale czynnie w niej uczestniczyły" - podkreśla autorka. Natomiast Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska opowiada o życiu i twórczości Charlotte von Kirschbaum oraz jej nietypowej relacji ze słynnym teologiem ewangelickim Karlem Barthem.

 

Najnowszy numer "Jednoty" jest dostępny w księgarni internetowej Kościoła ewangelicko-reformowanego www.publikacje.reformowani.pl. Wszystkie artykuły można też przeczytać w serwisie internetowym www.jednota.pl.

 

"Jednota" jest pismem religijno-społecznym poświęconym polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Choć wydawana przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, nie jest pismem czysto konfesyjnym, przez co stanowi wyjątek wśród czasopism mniejszości wyznaniowych. Prezentuje stanowisko i dyskusje środowisk ewangelickich na temat ważnych spraw społecznych, politycznych i religijnych, a także dorobek i historię protestantyzmu. Otwarta jest na dialog ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, służy edukacji i kształtowaniu postaw tolerancyjnych.