Tydzień Ewangelizacyjny

      Zelowski tydzień ewangelizacyjny zorganizowany został już po raz dziesiąty; w  tym roku tj. 2015, pod hasłem przewodnim - "Bez ograniczeń". Odnosi się ono do bezgranicznej miłości, którą Bóg nas obdarza. "W tym objawia się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować"( I J 4;9-11 )

Tegoroczny tydzień ewangelizacyjny rozpoczął się w sobotę 18 lipca "śniadaniem dla mężczyzn". W  niedzielę, 19 lipca, uczestniczyliśmy w uroczystym nabożeństwie z  Wieczerzą Pańską, podczas którego ks. Joel Ruml (zwierzchnik Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego w Republice Czeskiej) wygłosił przesłanie zachęcające nas do poszukiwania prawdy ) Bożej Prawdy.

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa, Prezes Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, pan Witold Brodziński dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej pięćsetlecie męczeńskiej śmierci Jana Husa, wiernego Bogu świadka wiary.

 Tego samego dnia, cykl seminariów popołudniowych rozpoczął prof. dr hab. Janusz Maciuszko, wykładowca Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wykładem o  Mistrzu Janie Husie i jego dziedzictwie w Reformacji Kościoła pt. "To, czego ogień nie spali"

Kolejne seminaria w tygodniu to: "Święty czy nie-święty"- ks. Tomasz Pieczko (Zelów), który przybliżył nam postać Jana Husa, dra Marcina Lutra, Jana Kalwina, Johna Wesleya, Dietricha Bonhoeffera.

Ci wielcy świadkowie wiary byli ludźmi jak my, doświadczali radości i cierpień, zmagali się z trudnościami dnia codziennego, tak jak my dzisiaj. Ich wyjątkowość - to ogromne zawierzenie Bogu i wierność Słowu Bożemu, w przypadku Husa i  Bonhoeffera prowadząca do śmierci męczeńskiej.

Dla protestantów wszystkich pokoleń, Biblia jest księgą wyjątkową, i  to Biblii poświęcone było kolejne seminarium poprowadzone przez Bogusław Helbina, pastora zielonoświątkowego zboru ?Jeruzalem?.

Organizatorzy Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie zadbali nie tylko o nasz rozwój duchowy. Mieliśmy również okazję pochylić się nad naszą cielesnością .

Trzy seminaria na temat zdrowego odżywiania się oraz postu zaprezentowała Astrid Gotowt, emerytowany pracownik naukowy Wydziału Chemii UMK w Toruniu oraz lek. med. Piotr Jersak, internista, lekarz rodzinny, który w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie opowiedział o stanie choroby oraz otwarciu człowieka doświadczonego cierpieniem na życie i wartości.

Wieczory od niedzieli do soboty poświęcone były wsłuchiwaniu się w uwielbienie Pana poprowadzone kolejno przez ?Zelowskie dzwonki?, Evę Henychową z Czech, panią Magdalenę Hudzieczek-Cieślar i Anastazję Wilczkowską, Chór żydowski "Clil" i Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu, Grupę uwielbienia ze Zgierza, Scholę "Laudate Dominum" oraz zelowskie "Dzieci Wodza".

W każdy wieczór, po czasie uwielbienia, mieliśmy okazję wysłuchać przekazu ewangelizacyjnego zaproponowanego nam przez ks. Henryka Macha, proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w  Białej.

W sobotę wieczorem, diakon Paweł Gumpert, w oparciu o słowo z Ewangelii św. Łukasza 14,15-24 zaprosił nas na ucztę Pana. Mieliśmy okazję rozważyć naszą gotowość na to zaproszenie. Zadać sobie pytanie kim jesteśmy: czy jesteśmy tymi którzy będą w różny sposób usprawiedliwiać swoją nieobecność? czy też tymi, którzy z wdzięcznością będą w tej uczcie uczestniczyć. W niedzielę 26 lipca ks.  Tomasz Pieczko w oparciu o słowo z Ewangelii św. Marka 5,1-20 postawił nas również przed wyborem: czy konfrontując się z nieograniczoną Miłością Bożą pozwolimy sobie i innym na zmianę ustalonych schematów i stereotypów, niejednokrotnie krzywdzących, czy też będziemy tkwili w tym, co nas zniewala, konsekwentnie odrzucając wolność ofiarowaną nam przez Jezusa Chrystusa.

Podczas minionego tygodnia mogliśmy istotnie przeżyć bogaty czas refleksji, inspirowany usłyszanym słowem, uczestniczeniem w uwielbieniu oraz cennymi spotkaniami z siostrami i braćmi w Chrystusie.

Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania i obsługę tego tygodnia.

Serdecznie dziękuję wszystkim gościom, którzy tak licznie odwiedzili naszą wspólnotę, wzbogacając nas wszystkich swoją obecnością.

 

O, jak dobrze i miło,

Gdy bracia w zgodzie mieszkają!

Jest to jak cenny olejek na głowie,

Który spływa na brodę,

Na brodę Aarona,

Sięgającą brzegu jego szaty.

Jest to jak rosa Hermonu,

Która spada na góry Syjonu.

Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo,

Życie na wieki wieczne.

(Psalm 133)

 Renata Pieczko

 

galeria foto

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć z Tygodnia Ewangelizacyjnego 2013:

Niedziela, 21 lipca: nabożeństwo | obiad | seminarium 1seminarium 2 |  film | koncert | przesłanie

Poniedziałek, 22 lipcapółkolonie | koncert i przesłanie 

Wtorek, 23 lipca: półkolonie | seminarium | koncert | przesłanie

Środa, 24 lipca: półkolonie | seminarium | koncert | przesłanie

Czwartek, 25 lipca: półkolonie | seminarium | koncert | przesłanie

Piątek, 26 lipca: półkolonie | seminarium | koncert | przesłanie

Sobota, 27 lipca: półkolonie | seminarium | koncert | przesłanie

Niedziela, 28 lipca: zakończenie

 

INFORMACJE O TYGODNIU EWANGELIZACYJNYM

 

Informator (pdf)

 

             Jeżeli Pan Bóg pozwoli 21 lipca 2013 roku w Parafii Ewangelicko-Reformowanej    w Zelowie  rozpocznie się  VIII  Tydzień Ewangelizacyjny. Decyzję o kontynuowaniu pracy ewangelizacyjnej , w tej formie  podjął Komitetu Organizacyjny TE, w którym  - z ramienia naszej parafii - biorą udział pastor Roman Lipiński i prezes Kolegium KarolPospiszył. Kolejne osoby: Agnieszka i Henryk Kimmer, Jolanta Pospiszył oraz  MirosławPrajzendanc wchodzą w skład Komitetu Realizacyjnego  (Roboczego).                      

         TE w Zelowie będzie  rozpoczęty uroczystością  więto Kościoła w centralnej Polsce" ( 21 lipca ) .  Stwarza ona możliwość spotkania się i wspólnego uwielbiania Boga przez chrześcijan  zamieszkujących  środkową Polskę.  Od 22 do 27 lipca (do poniedziałku  do soboty) - w ramach TE - będą się odbywały Półkolonie Letnie dla dzieci 5 - 12 lat.

        Czas od 21 do 28 lipca w Parafii E-R Zelowie  przeznaczony będzie - jak wskazuje nazwa - na EWANGELIZOWANIE. Mówiąc bardzo prosto jest to  przekazywanie Dobrej Nowiny. Czyż to nie wspaniałe, że jesteśmy zapraszani do słuchania  i przekazywania innym DOBREJ  a nie złej nowiny? Tą Dobrą Nowiną, naszą Ewangelią jest informacja o ratunku dla nas. Oto sprawiedliwe żądanie Boga z racji  łamania przez nas Bożych Praw ("...zapłatą za grzech jest śmierć...")  zostało zaspokojone. Jeżeli  zwrócimy się do Pana Boga, aby jako zapłatę za nasz grzech przyjął zastępczo śmierć Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni.  Takie "skorzystanie" z ratunku od wiecznej   śmierci nazywamy  uznaniem Jezusa, jako swojego  Zbawiciela.

Ostatnio spotkałam się z ciekawą interpretacją wersetu z Ewangelii Mateusza 16, 19 : "I dam ci Klucze Królestwa i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie". W tej interpretacji zwraca się uwagę na fakt, że to co "otwiera" dla każdego człowieka Królestwo Boże to ułaskawienie uzyskane tak jak przedstawiono to powyżej. Potencjalnie chrześcijanie (ci, którzy znaleźli i skorzystali z ułaskawienia) mogą rozgłaszać lub zatrzymać dla siebie tę wiadomość o ratunku Efektem znalezienia ratunku przed wieczną śmiercią wydaje się być gotowość do stania  się drogowskazem do zbawienia  dla innych. Król Królestwa Bożego, Jezus Chrystus  nakazuje swoim uczniom "... Idźcie na cały świat i głoście EWANGELIĘ wszelkiemu stworzeniu ..." (Mk. 16). Posłuszeństwo Królowi  oznacza, że uznajemy Jezusa Chrystusa jako swojego Pana.

Serdecznie Zapraszamy na kolejny cykl spotkań z okazji Tygodnia Ewalgelizacyjnego w Zelowie.

Tegoroczna impreza odbędzie się pod hasłem "Tu chodzi o miłość". Startujemy 22-29 lipca 2012!