30 marca 2014, podczas nabożeństwa niedzielnego, ks. bp Marek Izdebski wprowadził liturgicznie  w urząd proboszcza parafii ks. Tomasza Pieczko, dotychczasowego administratora parafii zelowskiej. Ks. Pieczko został wybrany proboszczem decyzją walnego zgromadzenia zboru, w dniu 16 marca br.

Znaczącym gestem w samej liturgii wprowadzenia była obecność w półokręgu, wraz z wprowadzanym proboszczem, całości Kolegium Kościelnego naszego zboru, przypominająca tym samym, że posługa proboszcza parafii w zborach ewangelicko-reformowanych realizuje się w ścisłej łączności z Kolegium Kościelnym. Oznaczała ona wyraźnie, że proboszcz nie jest sam, ale pracuje razem z siostrami i braćmi, powołanymi i wybranymi przez zbór, do wykonywania posługi starszych w Kościele.

Elementem niemniej istotnym była obecność, w tym samym półokręgu, p. Witolda Brodzińskiego, prezesa Konsystorza KER. W sposób symboliczny zaznaczała ona, że nowo wprowadzony w urząd proboszcza duchowny nie jest nim tylko dla zboru lokalnego, ale że posługuje w ramach i ku dobru całego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. 

Zobacz zdjęcia