2 marca odbyło się pierwsze spotkanie (a planujemy kontynuację takich spotkań!), w gronie braci i sióstr z trzech sąsiednich zborów ewangelicko-reformowanych (Bełchatowa, Kleszczowa i naszego Zelowa).

Podczas wcześniej odbytych rozmów, pastorzy i starsi  naszych zborów zauważyli potrzebę organizowania konferencji i dyskusji o charakterze formacyjnym, przypominających nam najważniejsze elementy szeroko rozumianej tożsamości ewangelicko-reformowanej naszego Kościoła. W sytuacji pojawiających się coraz częściej w naszych zborach małżeństw mieszanych konfesyjnie, czy też po prostu przez sam fakt ryzyka zapominania - w nawale codziennych obowiązków - o tym, kim jesteśmy konfesyjnie jako ewangelicy reformowani, uważamy za konieczne zdobycie się na taką wspólną pracę.

Pierwsze spotkanie w Zelowie oficjalnie rozpoczął i wszystkich powitał Karol Pospiszył - prezes Kolegium zelowskiego, a modlitwę otwierającą spotkanie wypowiedział ks. bp Marek Izdebski. Krótką konferencję ("Wprowadzenie do ewangelicyzmu reformowanego") wygłosił ks.Tomasz Pieczko.

Podczas kolejnych spotkań chcemy skoncentrować naszą uwagę na konkretnych już elementach z nauczania nie tylko doktrynalnego ale i etycznego, zawsze  charakterystycznych dla nurtu ewangelicko-reformowanego.

Oczywiście, wieczór 2 marca był nie tylko czasem refleksji teologicznej, ale również miłym czasem spotkania przy kawie, herbacie i ciastku w klimacie sympatycznych rozmów.

Uważamy, że jest cennym, abyśmy mogli spotykać się w szerszym gronie, niż to nasze zwyczajowe, zborowe...

Zapraszamy już dzisiaj na kolejne spotkanie, którego data i miejsce zostaną odpowiednio wcześnie zakomunikowane podczas ogłoszeń kościelnych. 

Zobacz zdjęcia