Podczas nabożeństwa w dniu 28.04.2013r. nastąpiło przedstawienie zborowi członków nowo wybranego Kolegium Kościelnego i Komisji Rewizyjnej  a przez Słowo Boże i modlitwę wprowadzenie w urząd na 3-letnią kadencję.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Boćkiewicz Wiera

Gryger Janusz

Sadzińska Janina

 

Skład Kolegium Kościelnego

Pospiszył Karol -  prezes

Ks. Roman Lipiński - z urzędu

Kimmer Henryk

Matejka Żaneta

Matys   Henryk

Pospiszył Halina

Pospiszył Wiera

Prajzendanc Mirosław

 

Zobacz zdjęcia