W czwartek, 2 marca, mieliśmy wizytę gości z Niemiec, z Kościoła Krajowego Lippe. Gośćmi byli Superintendent tego Kościoła, ks. Deitmar Arends, oraz pastorzy Dieter Bökemeier i Stefanie Rieke-Kochsiek. Warto przypomnieć, że z tym Kościołem niemieckim łączą nas długoletnie relacje. W trudnych momentach historii współczesnej, to Kościół z Lippe pomagał naszemu Kościołowi w bardzo wielu dziedzinach, przede wszystkim materialnie.

W godzinach przed i wczesno-popołudniowych pastor Tomasz Pieczko miał długie i bardzo ciekawe spotkanie z naszymi gośćmi, którzy byli żywo zainteresowani historią i współczesną pracą naszego zboru. Warto podkreślić, że podczas tego spotkania dominował klimat wzajemnego braterskiego otwarcia, szacunku i nieudawanego zainteresowania gości tym, w jakich warunkach, jakie trudności napotykając, nasz zbór stara się kontynuować świadectwo ewangelickie, w miejscowości o tak pasjonującej historii, jaką jest nasz Zelów.

Goście zwiedzili również nasze muzeum, a także odbyli krótką wizytę w Klubie Czeskim, gdzie zostali zapoznani z pracą Stowarzyszenia Czechów.

O godz. 18.00 miał miejsce wieczór zborowy, na który poza naszymi parafianami (naprawdę licznie przybyłymi, czym bardzo się cieszymy) przyjechali także pastorzy zborów w Bełchatowie i Kleszczowie oraz prezesi ich Kolegiów Kościelnych.

Naprawdę interesujące prezentacje życia Kościoła w Lilppe i problemów, jakie napotykają oni w swojej działalności, a które zaprezentowali nasi goście, bardzo zbliżyły nas dzisiaj do siebie i pozwoliły na otwartość deklaracji, że oto nadszedł czas, by kontakty i pomoc nie miały już mieć kierunku tak jednostronnego jak kiedyś (i tylko skoncentrowanego na kwestiach materialnych), ale powinny skupić się na wzajemnej wymianie doświadczeń, form pracy, poczuciu solidarności głoszenia i świadczenia o Ewangelii, które to elementy we współczesnej Europie napotykają tyle – i to podobnych – problemów, niezależnie od kraju, w którym proces ten się realizuje.

GALERIA ZDJĘĆ