26 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miało miejsce spotkanie Pana Prezydenta Andrzej Dudy (obecnego z małżonką - Panią Agatą Dudą)  z przedstawicielami religii i wyznań obecnych w Polsce.

W swoim wystąpieniu Pan Prezydent wspomniał o ważności dialogu między religiami oraz o istniejących w tej sferze długich polskich tradycjach.

Głos zabrali także przedstawiciele kilku religii w Polsce. Pośród nich, dla nas Ewangelików, istotnym było wystąpienie - w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej - ks. bpa Jerzego Samca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Ks. Jerzy z dużą bezpośredniością podkreślił trudność funkcjonowania religii i wyznań niekatolickich w naszym kraju, w klimacie wyraźnie nierównego ich traktowania. Prosił także Prezydenta Rzeczypospolitej o zainteresowanie tak nakreślonym problemem.

W spotkaniu uczestniczył, w grupie reprezentującej nasz Kościół, ks. Tomasz Pieczko, proboszcz parafii w Zelowie.

 GALERIA ZDJĘĆ