Skrót kazania ks. Romana Lipińskiego

 

Nabożeństwo z okazji Święta Reformacji w dniu 31 października w Pabianicach pozwoliło nam przeżyć wspólnie i przyjąć pocieszenie Pana Jezusa. Rozpatrywaliśmy Słowo Boże w oparciu o nauczanie Jezusa zapisane przez Ewangelistę Mateusza w 10-tym rozdziale, wersety 26-33. Kiedy wsłuchujemy się w te słowa dodające otuchy, to czerpiemy ją nie tylko z tego, że Pan Jezus trzykrotnie, w wierszach 26, 28 i 31 powtarza do nas: nie bójcie się! Entuzjazm wiary połączonej z odwagą czerpiemy także z solidnego zapewnienia Jezusa, który mówi o trzech aspektach, wymiarach życia i działania:

- po pierwsze - mówi Jezus – jest pewne, że wszelkie utrudnienia, wszelkie próby powstrzymania wzrostu Królestwa Bożego są daremne, dlatego też zachęca uczniów do współpracy w głoszeniu prawd Bożych – „głoście na dachach”,

- po drugie – naucza Jezus – jest pewne, że prześladowcy uczniów Jezusa mogą zniszczyć

tylko ich ciała, dlatego podkreśla, że los wszelkiego stworzenia jest w rękach Ojca,

- po trzecie – napomina i pociesza Jezus – że On sam przy sądzie ostatecznym przyzna się

przed Bogiem Ojcem do tych, którzy Jego Imię wyznają przed ludźmi.

To dlatego powinniśmy w swoim życiu często sprawdzać sami, czy udaje nam się nie bać tych, których możliwości są tak bardzo ograniczone, natomiast bać się Tego, od Kogo wszystko zależy. Przypomnieliśmy sobie wtedy nauczanie dr Marcina Lutra w Małym Katechizmie: „…Boga należy się bać i Boga należy kochać… „ (aurtor: Karol Pospiszył)

 

Zobacz zdjęcia