W czasie nabożeństwa oprócz czytania Pisma Świętego , pieśni i modlitw znalazło się miejsce na rys historyczny i na głos dla zaproszonych gości. Z przedstawionego rysu historycznego zebrani dowiedzieli się między innymi o niezwykle ścisłym związku początków Zboru Baptystów w Zelowie ze Zborem Ew-Reformowanym. Pierwsi pastorzy i członkowie Zboru byli Czechami a Zbór Baptystów w Zelowie był pierwszym zborem słowiańskim w Polsce Związki te widoczne były i teraz. Na uroczystości przyjechała duża grupa z Czech. W ich imieniu głos zabrał pastor Miloś Matys a tłumaczenia podjęła się Wiera Pospiszył . W imieniu Samorządu głos zabrała Burmistrz Zelowa Urszula Świerczyńska . Pani Burmistrz złożyła życzenia oraz przypomniała o specyficznej wielowyznaniowości Zelowa. W imieniu Parafii Rzymsko -Katolickiej życzenia przekazał proboszcz ks. Marian Fałek. W imieniu naszej Parafii złożył życzenia i przekazał prezent - szklany świecznik z dedykacją, Prezes Kolegium Kościelnego Karol Pospiszył . Przypomniał też o związku obu Zborów. Po nabożeństwie wszyscy zostali zaproszeni na obiad w ogrodzie i wspólne zdjęcie .

(autor tekstu: Karol Pospiszył)

 

Zobacz zdjęcia