Inne

Zapraszamy serdecznie 4 lipca /sobota/, godz. 19.00, ZELÓW, kościół Ewangelicko-Reformowany, ul. Sienkiewicza 14a.

Koncert w ramach Kolorów Polski, wędrownego festiwalu Filharmonii Łódzkiej:

Droga do Ciebie
Lora Szafran - śpiew, Wojciech Gogolewski - fortepian, Dariusz Szymańczak - bas, Sebastian Frankiewicz - perkusja
oraz gościnnie: Chór dla (nie)opornych (Filharmonia Łódzka), przygotowanie chóru - Mariusz Lewy

oraz "Zelowscy twórcy swojemu miastu" - Muzeum Kościoła Ewangelicko-Reformowanego: wystawa z okazji 600-lecia śmierci Jana Husa, wykład na temat początków jednoty braterskiej (czeskiej) 16.00-18.00.

Drodzy Bracia i Siostry,  

W ciągu lata 2015 chcemy serdecznie zaprosić młodzież i dzieci naszego Kościoła do udziału w następujących inicjatywach:

  1. Dla dzieci (w wieku 6-12 lat), w dniach 18-26 lipca: udział w koloniach organizowanych przez parafię w Zelowie. Koszt uczestnictwa 250 zł (przy dofinansowaniu kościelnym i zaangażowaniu finansowym parafii zelowskiej).
  2. Dla młodzieży, w dniach 31 lipca - 03 sierpnia: wspólny wyjazd w Beskidy z bazą noclegową w Ustroniu. Przewidujemy wycieczki piesze, a zatem uczestnicy powinni dysponować pewnymi możliwościami fizycznymi. Planowany koszt uczestnictwa to 170 zł (przy dofinansowaniu kościelnym).
  3. Dla dzieci i "wczesnej" młodzieży, w dniach 09-16 sierpnia: obóz skautowy w Smerzynie. Koszt uczestnictwa - 650 zł (przy dofinansowaniu kościelnym).

 

PROGRAM TYGODNIA

W poniedziałek 18 maja br., w Warszawie, podczas spotkania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,  gościnnie w sali parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy, pastor parafii zelowskiej ks. Tomasz Pieczko, wygłosił prelekcję o Johnie Wycliffie i Janie Husie.

Uczestnikami spotkania byli zarówno ewangelicy (z obu Kościołów: augsburskiego i reformowanego) oraz katoliccy goście Towarzystwa Ewangelickiego.

Omówiona została - przez prowadzącego - dość obszernie nauka Johna Wycliffa, gdyż właśnie ona zainspirowała w szczególny sposób praskiego Mistrza Jana.

Mówiąc o Husie natomiast, pastor podkreślił szczególnie trudny dla Husa kontekst polityczno-religijny, którego efektem była męczeńska śmierć teologa, kaznodziei, a nade wszystko świadka wiary w Jezusa Chrystusa, jakim był Jan Hus.

Dyskusja, która wywiązała się po prelekcji świadczyła o dużym zainteresowaniu, jakie - pomimo czasem szczątkowej wiedzy - budzi i dzisiaj jego postać.

Cieszymy się bardzo, że w Roku Husa możemy jak najszerzej przybliżyć jego osobę, jego nauczanie, w różnych środowiskach ewangelickich i nie tylko.

 Galeria zdjęć

W dniu 18 kwietnia br. odbyła się w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie konferencja historyczno-społeczna, poświęcona Janowi Husowi oraz husytyzmowi, organizowaną przez nasz zbór i KER w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

Referaty wygłosili:

  • O. Tomasz Dostatni OP - Jan Hus - z dzisiejszej perspektywy katolika w Polsce.
  • P. prof. dr hab. Paweł Kras z KUL - Polscy Husyci w świetle piętnastowiecznej dokumentacji sądów kościelnych.
  • P. prof. dr hab, Stanisław Bylina z PAN - Śladami Jana Husa. Wczesne kaznodziejstwo reformatorskie na czeskiej prowincji.
  • P. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen z PAN - "Między tradycją husycką a kalwinizmem. Bracia czescy w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w."

Konferencję prowadził ks. Tomasz Pieczko.

 

Mieliśmy okazję gościć i wysłuchać znakomitych specjalistów z historii husytyzmu oraz historii Reformacji w Polsce. Bardzo liczymy na dalsze z nimi spotkania, tym razem już w Zelowie.

 

Bardzo dziękujemy Panu Krzysztofowi Bandole, bibliotekarzowi Biblioteki Synodalnej KER za przywiezienie, ekspozycję i znakomite omówienie tzw. poligloty norymberskiej (zestawienia różnych tłumaczeń Biblii na języki narodowe) z 1599 r.

 

Chcemy także bardzo serdecznie podziękować Prezydent Miasta Bełchatowa, Pani Marioli Czechowskiej, za objęcie konferencji swoim patronatem oraz za znaczące wsparcie finansowe(pani Prezydent była obecna na konferencji przekazawszy także pozdrowienia uczestnikom) oraz Dyrektorowi Muzeum w Bełchatowie, Panu dr Dariuszowi Rogutowi, za nieodpłatne udostępnienie lokali Muzeum, wsparcie organizacyjne i pozytywnego ducha gościnności. 

Galeria zdjęć

Kolegium Kościelne parafii ewangelicko-reformowanej ze smutkiem zawiadamia, że dnia 10 lutego 2015 r. zmarła nasza Siostra w Panu, pani Halina Pospiszył z d. Bartczak.

Pani Halina była w latach 1994-1997 prezesem Kolegium Kościelnego w Zelowie, wice-prezesem tegoż Kolegium w latach 1997-2015, wieloletnią delgatką na Synod z parafii zelowskiej, a przez szereg lat przewodniczącą i członkiem Synodalnej Komisji Rewizyjnej.

 

Nasza Siostra odeszła do Pana w dzień swoich urodzin. W tradycji chrześcijańskiej pierwszych wieków dzień śmierci był nazywany dies natalis - dzień narodzenia. W przypadku naszej siostry ten symboliczny zbieg dat dnia urodzin i śmierci oddaje tym mocniej sedno przekazu: odeszła do Domu Ojca, rodząc się do tej rzeczywistości, którą On dla niej przygotował. 

 

Informujemy jednocześnie, że nabożeństwo żałobne, w naszym kościele w Zelowie i pogrzeb, odbędą się w sobotę, 14 lutego, o godz. 13.30. 

17 stycznia, Zelowskie Dzwonki na zaproszenie pani Magdaleny Cieślar, wzięły udział w koncercie noworocznym- Błękitna Kolęda. To już druga odsłona prestiżowego koncertu odbywającego się w przepięknych murach Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego św. Piotra i św. Pawła w Pabianicach. Oprócz naszych Dzwonków publiczność zgromadzona w kościele mogła wysłuchać szeregu pięknych kolęd i piosenek świątecznych wykonanych m.in. przez chór Incanto pod dyrekcją Magdaleny Cieślar, Młodzieżową Kameralną Orkiestrę Smyczkową pod dyrekcją Rafała Rydygera oraz Kwartet Gitarowy pod dyrekcją Jacka Matuszewskiego.  Słuchacze gorąco oklaskiwali wykonawców, był to  wieczór pełen pięknej muzyki, który na długo pozostanie w pamięci publiczności. 

Galeria zdjęć

9 grudnia, odbyło się spotkanie poobozowe  na lodowisku Powiatowego Centrum Sportu  w Bełchatowie. Grupa młodzieży wraz z Pastorem próbowała
swoich sił w jeździe na łyżwach. Pomimo kilku bolesnych upadków wszyscy bawili się świetnie. Po intensywnie spędzonym czasie na lodzie  grupa udała się do pobliskiej pizzerii, gdzie oprócz nadrabiania straconych kalorii był czas na rozmowy i wspólną zabawę. 

 

 

 

 

Galeria zdjęć