W dniu 12. marca w sali zborowej na plebanii odbyło się Ogólne Zgromadzenie Zboru. W tym roku w Zgromadzeniu uczestniczyło ponad 40 osób. Zgromadzeniu przewodniczył Pan Mikołaj Pejga. Bardzo dziękujemy także osobom, które podjęły trud pracy w Komisji Skrutacyjnej (Paniom Darii Wolnej, Iwonie Kimmer i Annie Matejce) i Komisji Uchwał i Wniosków (Paniom Bożenie Prajzendanc i Renacie Pieczko).

Należy podziwiać (i dziękować za) zaangażowanie i odpowiedzialność wszystkich uczestniczących w Zgromadzeniu, gdyż wszyscy dzielnie pracowali intensywnie przez 5 godzin, od godz. 16.00 do 21.00. A tematów i problemów do rozstrzygnięcia było naprawdę sporo. Poza zwyczajowym przyjęciem sprawozdań z pracy Kolegium Kościelnego, pastora zboru, działalności finansowej parafii i przedszkola… był to także moment wyborów Prezesa Kolegium Kościelnego, członków Kolegium Kościelnego, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Synod i kandydatów do różnych gremiów kościelnych.

Prezesem Kolegium Kościelnego został wybrany Pan Mirosław Prajzendanc, a członkami Kolegium:

Pan Janusz Gryger,

Pan Karol Gwiazdowski,

Pani Beata Jersak,

Pan Henryk Kimmer,

Pan Henryk Matys,

Pan Karol Pospiszył,

Pani Wiera Pospiszył.

 

Ogólne Zgromadzenie Zboru podjęło także następujące uchwały:

  1. Ogólne Zgromadzenie Zboru upoważnia Kolegium Kościelne do wystąpienia do Synodu KER o dofinansowanie, zgodnie z kosztorysem, przeprowadzenia generalnego remontu dachu Domu Zborowego oraz wykonania niezbędnych prac w Domu Zborowym w oparciu o wykonaną ekspertyzę p.-poż.
  2. Ogólne Zgromadzenie Zboru Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie ustala, że wysokość  opłat za plac cmentarny na 20 lat dla osób, które miały uregulowane składki w Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie w zależności od sektora wynosi odpowiednio 300, 250 i 200 złotych. Opłata za plac dla pozostałych osób wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. odpowiednio 900, 750, 600 złotych. Przedłużenie dzierżawy odbywa się na tych samych zasadach. Opłata pokładna wynosi 100 złotych. Wynajęcie kościoła na nabożeństwo żałobne dla osób, które opłacały składki kościelne w Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie, wynosi 180 złotych, dla pozostałych osób trzykrotność tej kwoty, tj. 540 złotych.
  3. Ogólne Zgromadzenie Zboru Parafii Ewangelicko – Reformowanej w Zelowie ustala, że w okresie zimowym, tj. od pierwszej niedzieli stycznia do końca marca, nabożeństwa (za wyjątkiem świąt, szczególnych okoliczności czy pogrzebów) będą odbywały się na plebanii.
  4. Ogólne Zgromadzenie Zboru akceptuje zmiany w statucie Przedszkola Edukacyjnego, polegające na zwiększeniu liczby dzieci w przedszkolu do 88.

 

Uzupełnieniem wyborów dokonanych przez Ogólne Zgromadzenie Zboru był wybór dokonany 14. marca, tym razem przez Kolegium Kościelne (podczas pierwszego spotkania w „nowym składzie”) jego wiceprezesa, którym został ponownie Pan Henryk Matys.

Zobacz zdjęcia