W dniu 28. stycznia 2016 r. o godz. 17.00, w bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie, odbyła się konferencjz pt. „Jan Amos Komeński – pedagog i duchowny Braci Czeskich”. Prowadzącym był prof. dr hab. Adam Fijałkowski z Zakładu Historii Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem spotkania było przybliżenie wszystkim zainteresowanym postaci Jana Amosa Komeńskiego, człowieka fascynującego ze względu na jego znaczenie dla historii pedagogiki europejskiej, a jednocześnie budzącego szereg kontrowersji w Polsce. Historiografia polska, mając na uwadze jego zaangażowanie polityczne w okresie Potopu szwedzkiego, często marginalizuje znaczenie tego pastora, pedagoga i działacza politycznego, człowieka o ogromnym potencjale ludzkim, intelektualnym i duchowym.

Konferencję poprowadził w bardzo ciekawy i przystępny sposób jeden z najlepszych znawców tej problematyki. Prof. Fijałkowski jest nie tylko znawcą, ale i osobą głęboko zafascynowaną Komeńskim, potrafiącą mówić w sposób przyciągający uwagę słuchaczy o bardzo różnej znajomości tematu.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za jego obecność.

Serdecznie dziękujemy także Dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących za udostępnienie sali biblioteki, by organizowane przez nas spotkanie mogło się tam odbyć.

Postaramy się, aby kolejne planowane spotkania, mające na celu przybliżenie zelowskiej społeczności ważnych reprezentantów europejskiego ewangelicyzmu, odbyły się w tak korzystnym klimacie, przyciągając jeszcze większą publiczność.

Zobacz zdjęcia