Tygodnie Ewangelizacyjne w Zelowie

Program Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie  2016

 

Prosimy o pomoc finansową - ofiary można wpłacać na konto z dopiskiem:

"ofiara na cele kultu religijnego TE" lub do puszki w kościele

 

40 8965 1018 2002 0070 0144 0001 Bank Spółdzielczy o/Zelów

 

Opis plików audio:

 • Nabożeństwo 17. lipca (rozpoczynające TE 2016 w Zelowie)

  • kazanie wygłosił ks. bp Jan Cieślar
 • Seminaria:
  1. Seminarium 17. lipca - Co odziedziczyliśmy? Czyli dziedzictwo ewangelików w centralnej Polsce. - ks. bp Jan Cieślar
  2. Seminarium 18. lipca - Islam - Michał Koktysz
  3. Seminarium 19. lipca - Sola Scriptura: Pismo Święte i jego autorytet w Kościele - Marta Borkowska
  4. Seminarium 20. lipca - Finanse w rodzinie - Michał Rogatko
  5. Seminarium 21. lipca - Finanse w Kościele - Michał Rogatko
  6. Seminarium 22. lipca - Kościół - miejsce spotkania i rozwoju - ks. Tomasz Pieczko
  7. Seminarium 23. lipca - Dziedzictwo polskich ewangelików - prof. dr hab. Janusz Maciuszko
 • Ewangelizacje: 
  1. Ewangelizacja 19. lipca - Kościół pluralistyczny? Na przykładzie Zjednoczonego Protestanckiego Kościoła Belgii z okazji 450-lecia parafii w Eupen - ks. Dariusz Tomczak
  2. Ewangelizacja 18. lipca - Bóg – czy istnieje? Jak Go poznać? - ks. Dariusz Tomczak
  3. Ewangelizacja 19. lipca - Czy Bóg troszczy się o swoje stworzenie? - ks. Dariusz Tomczak
  4. Ewangelizacja 20. lipca - Człowiek. Kim jest w oczach Boga? - ks. Dariusz Tomczak
  5. Ewangelizacja 21. lipca - Coś bardzo niemodnego: upadek i grzech, skutki i konsekwencje grzechu. - ks. Dariusz Tomczak
  6. Ewangelizacja 22. lipca - Kim jest Jezus Chrystus? - ks. Dariusz Tomczak
  7. Ewangelizacja 23. lipca - Zbawienie oraz nawrócenie, narodzenie na nowo, odrodzenie… czy to jeszcze pojęcia, które coś znaczą? - ks. Dariusz Tomczak
 • Nabożeństwo 24. lipca (kończące TE 2016 w Zelowie)
  • kazanie wygłosił ks. Tomasz Pieczko

 

Zapraszamy do oglądania zdjęć:

 

 

Seminaria i nabożeństwa TE Zelów 2016

1. Nabożeństwo 17. lipca - kazanie ks. bp Jan Cieślar Play Download this Song
2. Seminarium 17. lipca - Co odziedziczyliśmy? Czyli dziedzictwo ewangelików w centralnej Polsce. - ks. bp Jan Cieślar Play Download this Song
3. Seminarium 18. lipca - Islam - Michał Koktysz Play Download this Song
4. Seminarium 19. lipca - Sola Scriptura: Pismo Święte i jego autorytet w Kościele - Marta Borkowska Play Download this Song
5. Seminarium 20. lipca - Finanse w rodzinie - Michał Rogatko Play Download this Song
6. Seminarium 21. lipca - Finanse w Kościele - Michał Rogatko Play Download this Song
7. Seminarium 22. lipca - Kościół - miejsce spotkania i rozwoju - ks. Tomasz Pieczko Play Download this Song
8. Seminarium 23. lipca - Ewangelizacja - hobby czy konieczność? - ks. diak. Paweł Gumpert Play Download this Song
9. Nabożeństwo 24. lipca - kazanie ks. Tomasz Pieczko Play Download this Song

Ewangelizacje TE Zelów 2016 ks. Tomczak

1. Ewangelizacja 17. lipca - Kościół pluralistyczny? Na przykładzie Zjednoczonego Protestanckiego Kościoła Belgii z okazji 450-lecia parafii w Eupen Play Download this Song
2. Ewangelizacja 18. lipca - Bóg – czy istnieje? Jak Go poznać? Play Download this Song
3. Ewangelizacja 19. lipca - Czy Bóg troszczy się o swoje stworzenie? Play Download this Song
4. Ewangelizacja 20. lipca - Człowiek. Kim jest w oczach Boga? Play Download this Song
5. Ewangelizacja 21. lipca - Coś bardzo niemodnego: upadek i grzech; skutki i konsekwencje grzechu. Play Download this Song
6. Ewangelizacja 22. lipca - Kim jest Jezus Chrystus? Play Download this Song
7. Ewangelizacja 23. lipca - Zbawienie oraz nawrócenie (...) Play Download this Song