Nasi Rangerzy po raz kolejny już pełnili honorowe warty:

1. 10 kwietnia, przy tzw. Kamieniu Katyńskim w Zelowie, aby uhonorować pamięć tych żołnierzy polskiego Września 1939 r. (pośród nich także Ewangelicy), którzy zostali zamordowani w Katyniu;

2. 03 maja, przy pomniku T. Kościuszki w Zelowie, w trakcie obchodów Święta Narodowego 3 maja.

Cieszymy się, że w ten sposób została zamanifestowana nasza aktywna obecność w życiu społeczności zelowskiej. 

 

Galeria zdjęć

W dniach od 3 do 9 sierpnia w Karpaczu, odbył się pierwszy obóz skautowy naszych Royal Rangers z Zelowa. Wzięły w nim udział dzieci z parafii Kościoła Ewangelicko Reformowanego z Bełchatowa, Kleszczowa, Łodzi oraz Zelowa. Grupa trzynastu skautów -  wraz z trzema opiekunami - spędziła miły czas w malowniczo położonym ośrodku, tuż obok świątyni Wang w Karpaczu.

Plan wypoczynku zawierał szereg atrakcji. Oprócz wycieczek, spacerów, gier i zabaw na świeżym powietrzu, dzieci mogły spróbować swoich sił m.in. wspinając się w parku linowym, czy też jeżdżąc na sztucznym lodowisku.

W codziennych aktywnościach nie brakowało elementów formacji typowo skautowej, jak np. nauka układania stosów ogniskowych, wiązania węzłów, udzielania pierwszej pomocy, znaczenia trasy podchodów... Staraliśmy się także podkreślić chrześcijański charakter ruchu Royal Rangers  modlitwą i lekturą biblijną.

Pomimo intensywnie spędzonych dni nasi dzielni skauci nie narzekali na zmęczenie. Najlepszą oceną panującego na obozie klimatu i zaproponowanego programu była ich chęć pozostania na obozie jeszcze dłużej ...

Mamy nadzieję, że i w przyszłym roku spotkamy się wspólnie na obozowym szlaku, z tą lub większą grupą ...

Galeria zdjęć

13 kwietnia, w godzinach popołudniowych, pierwsza grupa naszych Rangerów złożyła  przyrzeczenie skautowe: ?Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę?.

Ten ważny dla nich krok poprzedzony został grami terenowymi, które przeprowadzili odpowiedzialni za szczep warszawski Royal Rangers, do którego formalnie należy nasza drużyna.

Ale dlaczego przyrzeczenie? Jest sprawą istotną po raz kolejny przypomnienie naszym młodym skautom o wartościach, które przyświecają temu chrześcijańskiemu ruchowi skautowskiemu, a jednocześnie już teraz uczyć ich odpowiedzialności za dane słowo.

Cieszymy się z druhnami odpowiedzialnymi za drużynę i życzymy z całego serca nowym, pełnoprawnym Rangerom wspaniałej przygody. 

Galeria foto