POLSKA NIEZWYKŁA
turystyczny atlas samochodowy

www.polskaniezwykla.pl

Co w tym zaskakującego? Otóż na stronie 185 można znaleźć wzmiankę o naszym mieście, cytując:

Zelów
Zelowski pastor jest kobietą!

Zelów był niegdyś siedzibą zboru i parafii braci czeskich - jednego z wyznań Kościoła ewangelicko-reformowanego. W 1802 r. wieś szlachecką Zelów zakupili Czesi uciekający ze swej ojczyzny przed prześladowaniami religijnymi. W latach 1821-1825 wybudowali tutaj swą świątynię, żałożyli szkołę i utworzyli gminę. Do dziś wewnątrz zelowskiego kościoła ewangelicko-reformowanego znajdują się liczne insrypcje czeskie oraz tablice ku czci Jana Husa i Jana Kalwina. Obok Kościoła znajduje się cmentarz, na którym jest wiele nagrobków i pomników z napisami w języku czeskim.
Za sprawą przybyszów z południa w Zelowie rozwinął się przemysł włókienniczy. Warsztaty tkaczy z Zelowa słynęły z produkcji satyny, kretony i dekoracyjnych pluszów. Do końca I wojny światowej Czesi odgrywali w osadzie dominującą rolę, jednak po utworzeniu Czechosłowacji wielu powróciło do ojczyzny. Ci, którzy pozostali, pielęgnują swoje zwyczaje i język. Przy parafii ewangelicko-reformowanej działa jedyny w Polsce Ośrodek Dokumentacji Braci Czeskich.
Przed kilku laty Zelów gościł przebywającego w Polsce z wizytą państwową prezydenta Czech Vaclava Havla. O Zelowie głośno było też, gdy niedawno Wiera Jelinek została jako pierwsza kobieta w Polsce pastorem Kościoła ewangelicko-reformowanego.

Link do opisu książki