Stowarzyszenie EXULANT informuje, że Wydawnictwo Kalich w Pradze w Czechach dodrukowało monografię „Zelov” wydaną przez dr Editę Štěřik w roku 2003.

Bliższe informacje pod adresem http://kalich.evangnet.cz