{mosimage}Na rok 2008 wylosowane zostało w Jednocie Braterskiej w Hernhut (Niemcy) motto z Ewangelii Jana 14,19b:

JA ŻYJĘ I WY ŻYĆ BĘDZIECIE

Zaś na marzec biblijne hasło brzmi:

JEZUS CHRYSTUS mówi: Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was
i bedzie się radowało serce wasze,
a nikt nie odbierze wam radości waszej
.
(Jn 16,22)