"Wertepy"

Opowiadanie to zostało napisane w 1962 przez śp. ks. Jarosława Niewieczerzała. Przedstawia ono wydarzenia z przełomu XVIII i XIX wieku. Mówi o uchodźcach czeskich, wywodzących się z religinego ruchu husyckiego, zwanego później Braćmi Czeskimi. W XVIII wieku z powodu prześladowań religijnych uciekli oni na Śląsk i tam się osiedlili, a część z nich wywędrowała dalej, do centralnej Polski, gdzie w obecnym województwie łódzkim osiedlili się w Zelowie i Kucowie.