Wydawca

Zbór ewangelicko?reformowany w Zelowie

Wojciech Kriegseisen
"Zbór ewangelicko?reformowany w Zelowie
w latach 1803?1939. Zarys dziejów".

Rozprawa oparta m.in. na oryginalnych źródłach regionalnych. Autor
jest adiunktem w Instytucie Historii PAN. Pierwsza monografia naukowa rozwijającego
się do dzisiaj zboru w Zelowie koło Bełchatowa.

ISBN 83?85810?36?6

[A5, s. 32, bibliografia, 14 fotografii]
[Reformacja w Polsce]