"Wczoraj, dziś i ..."

Książka ta jest zbiorem artykułów autorstwa uznanych,polskich i czeskich specjalistów wielu dziedzin,dotycząca historii i teraźniejszości Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. Jest to pierwsza publikacja powstałego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie-Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Spis treści

 • Słowo wstępne
  ks. Mirosław Jelinek
  ks. biskup Zdzisław Tranda
 • Pozdrov Pań Buh, Karel Stindl
 • J. Wiera Jelinek,Mirosław Jelinek, Zapytaj się dawnych czasów,które były przed tobą ...
 • Wczoraj
  • Miroslav Broz, Jednota Braci Czeskich
  • Edita Sterikova, Czescy emigranci w XVIIIw. i ich potomkowie
  • Jolanta Dworzaczkowa, Bracia czescy na tle historii europejskiej
  • Wojciech Kriegseisen, Zbór Ewangelicko-Reformowany w Zelowie (1803-1939)
  • Leszek Olejnik, Zbór Ewangelicko-Reformowany na tle dziejów tej miejscowości (od 1939 r.)
  • Piotr Wróblewski, Współczesność zboru na tle najnowszych dziejów miasta.Ethnos i demos w;Zelowie
  • Marian Pokropek , Tradycyjne budownictwo Zelowa
  • Jacek Kriegseisen, Historia budowy,architekturai wyposażenie kościoła ewangelicko- reformowanego w Zelowie
  • Krzysztof Biliński, Cmentarz w Zelowie
  • Franciszek Dąbrowski, Sebastian Kawczyński,Spis zasobów Archiwum Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
 • Dziś
  • Jarosław Świderski , Organizacja i ustrój Kościoła Ewangelicko -Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Janusz Matejka, Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
  • J. Wiera Jelinek, Działalność Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
  • Edyta Gruszczak-Kolczyńska,Mirosław Jelinek,Maria Janczy-Kukieła, Przedszkole Edukacyjne w Domu Zborowym przy Parafii Ewangelicko-Reformowanejw Zelowie: historia i ważniejsze problemy
  • Anna Kimmer, Chór w Zelowie
  • Jerzy Swoboda, Zelowianie-znani i mniej znani
  • Paveł Smetana, Czeskobraterski Kościół Ewangelicki (CCE)
  • Karel Matejka, O wygnańcach,którzy z Zelowa odeszli i wrócili do domu, do ziemi ojców
  • Milan Opocensky, Światowy Alians Kościołów Reformowanych (WARC)
 • i...
  • Myśli mojego serca