KSIĘGA PAMIĄTKOWA


Światowego Kongresu Potomków Braci Czeskich


200 lat w Zelowie


który odbył się pod hasłem
Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki

Zelów, 19.-22. czerwca 2003

 

 

 

Spis treści:

 • Prolog - MUDr Josef Čap, ks. bp Pavel Smetana
 • Słowo wstępne - ks. Mirosław Jelinek
 • Słowo wstępne - prof. Karel Matějka
 • Kim byli i skąd przyszli zelowscy koloniści? - dr Edita Štěříková
 • Między rewolucją a reakcją. Sytuacja wyznaniowa i polityczna w Europie Środkowej na przełomie XVIII i XIX w. - prof. Wojciech Kriegseisen
 • "Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem..." - Kazanie z okazji jubileuczu 200.- lecia założenia Zelowa wygłoszone w niedzielę 22. czerwca 2003 roku - Senior Synodu Czeskobraterskiego Kościoła Ewangelickiego ks. bp Pavel Smetana
 • Potomkowie czeskich ewangelickich uchodźców po bitwie na Białej Górze z Zelowa na Ukrainie w XIX - XXI stuleciu - inż. Aleksander Drbal
 • Proslov - Wystapienie przygotowane na 200.- lecie zboru ewangelicko-reformowanego i osady Zelów - ks. Vlastimil Sláma
 • "Puszczaj chleb swój po wodzie" - wybór wspomnień z książki ks. Jana Jelínka, rodaka z Zelowa, wydajej w końcu 2003 roku
 • Do historii współżycia różnych narodowości i wyznań w Zelowie - dr Edita Štěříková
 • Pozdrowienia
 • Pozdrowienie - ks. bp Władysław Volny
 • Pozdrowienie - ks. bp Marek Izdebski
 • Co dalej? - ks. bp Pavel Smetana
 • Realizowany program Światowego Kongresu potomków Braci Czeskich w Zelowie - 200 lat w Zelowie - ks. Mirosław Jelinek, prof. Karel Matějka
 • Lista zarejestrowanych uczestników
 • Epilog
 • Autorzy

Księgę pamiątkową można nabyć w kancelarii zboru w języku polskim. W języku czeskim niestety już nie posiadamy.