Książki

{mosimage} "Mamy […] do czynienia z dziwnym paradoksem, że konserwatywny Kościół rzymski okazuje się bardzo liberalnym i ustępliwym wobec prymitywnych wierzeń mas, podczas gdy liberalny Kościół ewangelicki jest wobec nich dziwnie konserwatywnym i nieustępliwym, trzymając się mocno odwiecznych i niezmiennych wymagań logiki. Od prądów przecinających powierzchnię życia dociera bezustannie do źródeł i zależnie od poznania, czy źródło tryska prawdą życiodajną, czy też umilającą życie złudą, ustosunkowuje się do nich. Poznajemy tedy źródła, z których wywodzi się kult Matki Boskiej."

Paweł Hulka-Laskowski: „Matki bogów”, „Wspólna Sprawa” Wydawnictwo Oświatowe, Warszawa 1959, s. 11-12

"Wertepy"

Opowiadanie to zostało napisane w 1962 przez śp. ks. Jarosława Niewieczerzała. Przedstawia ono wydarzenia z przełomu XVIII i XIX wieku. Mówi o uchodźcach czeskich, wywodzących się z religinego ruchu husyckiego, zwanego później Braćmi Czeskimi. W XVIII wieku z powodu prześladowań religijnych uciekli oni na Śląsk i tam się osiedlili, a część z nich wywędrowała dalej, do centralnej Polski, gdzie w obecnym województwie łódzkim osiedlili się w Zelowie i Kucowie.

"Wczoraj, dziś i ..."

Książka ta jest zbiorem artykułów autorstwa uznanych,polskich i czeskich specjalistów wielu dziedzin,dotycząca historii i teraźniejszości Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. Jest to pierwsza publikacja powstałego przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie-Ośrodka Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce.

Spis treści

 • Słowo wstępne
  ks. Mirosław Jelinek
  ks. biskup Zdzisław Tranda
 • Pozdrov Pań Buh, Karel Stindl
 • J. Wiera Jelinek,Mirosław Jelinek, Zapytaj się dawnych czasów,które były przed tobą ...
 • Wczoraj
  • Miroslav Broz, Jednota Braci Czeskich
  • Edita Sterikova, Czescy emigranci w XVIIIw. i ich potomkowie
  • Jolanta Dworzaczkowa, Bracia czescy na tle historii europejskiej
  • Wojciech Kriegseisen, Zbór Ewangelicko-Reformowany w Zelowie (1803-1939)
  • Leszek Olejnik, Zbór Ewangelicko-Reformowany na tle dziejów tej miejscowości (od 1939 r.)
  • Piotr Wróblewski, Współczesność zboru na tle najnowszych dziejów miasta.Ethnos i demos w;Zelowie
  • Marian Pokropek , Tradycyjne budownictwo Zelowa
  • Jacek Kriegseisen, Historia budowy,architekturai wyposażenie kościoła ewangelicko- reformowanego w Zelowie
  • Krzysztof Biliński, Cmentarz w Zelowie
  • Franciszek Dąbrowski, Sebastian Kawczyński,Spis zasobów Archiwum Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
 • Dziś
  • Jarosław Świderski , Organizacja i ustrój Kościoła Ewangelicko -Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
  • Janusz Matejka, Kolegium Kościelne Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
  • J. Wiera Jelinek, Działalność Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie
  • Edyta Gruszczak-Kolczyńska,Mirosław Jelinek,Maria Janczy-Kukieła, Przedszkole Edukacyjne w Domu Zborowym przy Parafii Ewangelicko-Reformowanejw Zelowie: historia i ważniejsze problemy
  • Anna Kimmer, Chór w Zelowie
  • Jerzy Swoboda, Zelowianie-znani i mniej znani
  • Paveł Smetana, Czeskobraterski Kościół Ewangelicki (CCE)
  • Karel Matejka, O wygnańcach,którzy z Zelowa odeszli i wrócili do domu, do ziemi ojców
  • Milan Opocensky, Światowy Alians Kościołów Reformowanych (WARC)
 • i...
  • Myśli mojego serca