Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
5 niedziela po Wielkanocy - 21.05.2017 r.
Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski. Ps 66,20

W tym tygodniu:
• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 28 maja, o godz. 10.00.
Po nabożeństwie, Prezes Kolegium Kościelnego zwołuje Ogólne Zgromadzenie Zboru, które odbędzie się w sali Plebanii.
W porządku Zgromadzenia znajduje się podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji pastora Tomasza Pieczko z funkcji Proboszcza.
• W czwartek, 25 maja, o godz. 17.00 – nabożeństwo w Święto Wniebowstąpienia Pańskiego.
• Przypominamy, że zbieramy fundusze na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pan Janusz Jerzy Słama,
- Pan Emil Pospiszył,
- Pan Jarosław Dedecjus.
Życzymy im błogosławieństwa Bożego.
• Informujemy, że w dniu 18 maja, po egzaminie, do konfirmacji zostali dopuszczeni:
- Drzazga Dawid,
- Papuga Patrycja,
- Rist Mikołaj.
Prosimy o modlitwę w intencji naszych przyszłych konfirmantów.
• 18 maja także odbył się w zelowskim ZSO wykład, który poprowadził Pan prof. Rafał Leszczyński. Została ona nagrana i wkrótce będzie dostępny do odsłuchania na stronie internetowej naszej parafii. Gorąco zachęcamy do wysłuchania tego naprawdę wartościowego materiału.
• Kolekta w dniu 14 maja wyniosła: 635,50 zł. Kolekta została przekazana na renowację kościoła w Wittenberdze.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
4 niedziela po Wielkanocy - 14.05.2017 r.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Ps 98,1

W tym tygodniu:
• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 21 maja, o godz. 17.00. Jednocześnie przypominamy, że - w grupie chętnych i zapisanych osób - udajemy się na nabożeństwo do Łodzi, do ewangelickiego kościoła św. Mateusza, na godz. 10.00. Będzie to nabożeństwo z okazji 500 lat Reformacji. Prosimy osoby zapisane, a posiadające samochody, o zabranie ze sobą zaproponowanych osób, zgodnie z listą zapisów.
• We wtorek, 16 maja, o godz. 18.00 – nabożeństwo w kaplicy szpitala w Bełchatowie, ze szczególną modlitwą za chorych.
• W czwartek, 18 maja, o godz. 16.00, na Plebanii – egzamin konfirmacyjny dla trojga kandydatów do konfirmacji.
• Także w czwartek, 18 maja, o godz. 18.00, w Sali Pamięci ZSO, odbędzie się otwarta konferencja zatytułowana „Paweł Hulka-Laskowski – intelektualista o zelowskich korzeniach”. Poprowadzi ją pan prof. Rafał Leszczyński. Zapraszamy.
• W sobotę, 20 maja, w Kluczborku, w kościele ewangelicko-augsburskim – koncert Zelowskich Dzwonków. Z tego też względu, w sobotę nie będzie prób dla grup Dzwonków młodszej i średniej.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pan Janusz Jerzy Słama,
- Pan Emil Pospiszył,
- Pan Jarosław Dedecjus.
Życzymy im błogosławieństwa Bożego.
Do wiadomości zboru:
• W czwartek 18 maja zamykamy zapisy na wspólny wyjazd na Dni Ewangelickie do Ustronia i Cieszyna, w dniach 15-16 czerwca.
• W niedzielę, 28 maja, po nabożeństwie, odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru, zwołane przez Kolegium Kościelne. Zgodnie z Prawem Wewnętrznym KER będzie to pierwsze z dwóch Zgromadzeń Ogólnych, które dokonają odwołania proboszcza na jego wniosek.
• W dniach 02-04 czerwca panowie naszego zboru są zaproszeni na wspólny wyjazd do Krościenka/Szczawnicy. Kontakt i zapisy: Henryk Kimmer z ul. Kościuszki.
• Już dzisiaj zapraszamy dzieci na nasze kolonie kościelne, które odbędą się tradycyjnie w Zelowie, podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, w dniach 15-23 lipca.
• Ogłaszamy także zbiórkę pieniędzy na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny.
• Dzisiejsza kolekta – zgodnie z prośbą Synodu KER – zostanie przesłana do Niemiec, jako nasz finansowy udział w dziele przygotowania i realizacji centralnych obchodów 500 lat Reformacji.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
3 niedziela po Wielkanocy - 07.05.2017 r.
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17

• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 14 maja, o godz. 10.00.
• Od wczoraj obraduje w Łodzi Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Prosimy o pamięć w modlitwie za Synod.
• W poniedziałek, po południu, pastor wyjeżdża z grupą gimnazjalistów z naszej i kleszczowskiej parafii do Warszawy. Będzie to jednocześnie czas przygotowania do konfirmacji. Powrót planowany jest na środę po południu. Z tego też względu lekcje religii we wtorek i środę nie odbędą się.
• W czwartek, 11 maja, o godz. 17.00, na Plebanii – spotkanie biblijne. Czytamy i rozważamy List do Galacjan.
• W czwartek także, o godz. 19..0, na Plebanii – zebranie Kolegium Kościelnego.
• W piątek, 12 maja, na Plebanii - serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie kobiet 30+. Proponujemy powtórzyć oglądanie trzeciej części wykładów Marka Gungora „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”. Zachęcimy też do wspólnego wyciszenia w modlitwie i rozmów przy kawie.
• W kolejnym tygodniu, w czwartek, 18 maja, o godz. 16.00, na Plebanii, odbędzie się egzamin konfirmacyjny dla trojga tegorocznych kandydatów.
• Tego samego dnia, w czwartek 18 maja, o godz. 18.00, w Sali Pamięci ZSO, odbędzie się konferencja zatytułowana „Paweł Hulka-Laskowski – intelektualista o zelowskich korzeniach”. Poprowadzi ją pan prof. Rafał Leszczyński. Zapraszamy.
• W dniu 21 maja nabożeństwo z godz. 10.00 przesunięte będzie na godz. 17.00. Związane to jest z naszym udziałem w nabożeństwie w Łodzi, w kościele św. Mateusza, z okazji 500 lat Reformacji. Prosimy o zapisywanie się chętnych na wyjazd (lista zapisów w przedsionku kościoła)
• Już z wyprzedzeniem zapraszamy dzieci na nasze kolonie kościelne, które odbędą się tradycyjnie w Zelowie, podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, w dniach 15-23 lipca.
• Korekta daty najbliższego Ogólnego Zgromadzenia Zboru, zwołanego przez Kolegium Kościelne: odbędzie się ono w niedzielę, 28 maja, po nabożeństwie, w związku z rezygnacją ks. Tomasza Pieczko z urzędu proboszcza parafii zelowskiej. Zgodnie z Prawem Wewnętrznym KER będzie to pierwsze z dwóch Zgromadzeń Ogólnych, które dokonają odwołania proboszcza na jego wniosek.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pan Karol Jersak,
- Pan Jerzy Swoboda,
- Pani Lena Geniusz.
Życzymy im błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
2 po Wielkanocy - 30.04.2017 r.
Jam jest dobry Pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają i Ja je znam, a one idą za mną. I ja daje im żywot wieczny. J 10,10.27-28

• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 07 maja, o godz. 10.00, z Wieczerzą Pańską.
• We wtorek, 02 maja, w Łodzi, o godz. 11.00, Zelowskie Dzwonki zagrają koncert w ramach Obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej, Dnia Polonii i Polaków za Granicą.
• W środę, 03 maja, w święto państwowe, nasi skauci wystawią reprezentację do warty honorowej pod pomnikiem na pl. Dąbrowskiego oraz do szerszego pocztu flagowego.
• W czwartek, 04 maja, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe studium biblijne.
• W sobotę i niedzielę, 06-07 maja – Synod Kościoła Ew.-Ref. w Łodzi.
• Pamiętamy, że w dniu 21 maja nabożeństwo z godz. 10.00 będzie przesunięte na godz. 17.00. Związane to jest z naszym udziałem w nabożeństwie w Łodzi, w kościele luterańskim św. Mateusza, z okazji 500 lat Reformacji. Prosimy o zapisywanie się chętnych na wyjazd (lista zapisów w przedsionku kościoła)
• Już dzisiaj serdecznie zapraszamy dzieci na nasze kolonie kościelne, które odbędą się tradycyjnie w Zelowie, podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, w dniach 15-23 lipca.
• Lekcje religii w najbliższym tygodniu we wtorek 02 maja i środę 03 maja nie odbędą się w związku z dniami wolnymi w szkołach.
• Ogłaszamy zwołanie Ogólnego Zgromadzenia Zboru, w sobotę, 13 maja, o godz. 16.00, w związku z rezygnacją ks. Tomasza Pieczko z urzędu proboszcza parafii zelowskiej. Zgodnie z Prawem Wewnętrznym KER sposób powołania i odwołania proboszcza jest tożsamy, a zatem to Ogólne Zgromadzenie Zboru przyjmuje formalnie wniesioną rezygnację pastora.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
1 Niedziela po Wielkanocy - 23.04.2017 r.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 1 P 1,3

W tym tygodniu:
• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 30 kwietnia, o godz. 10.00.
• W poniedziałek, 24 kwietnia, o godz. 19.00, na Plebanii - spotkanie Kolegium Kościelnego.
• We wtorek, 25 kwietnia, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo ze szczególną modlitwą za chorych.
• W czwartek, 27 kwietnia, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe studium biblijne.
• W piątek, 28 kwietnia, o godz. 18.00 na Plebanii - spotkanie delegatów na Synod.
• Pamiętajmy, że w dniu 21 maja nabożeństwo z godz. 10.00 będzie przesunięte na godz. 17.00. Związane to jest z naszym udziałem w nabożeństwie w Łodzi, w kościele luterańskim św. Mateusza, z okazji 500 lat Reformacji. Prosimy o zapisywanie się chętnych na wyjazd (lista zapisów w przedsionku kościoła)
• Już dzisiaj serdecznie zapraszamy dzieci na nasze kolonie kościelne, które odbędą się tradycyjnie w Zelowie, podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, w dniach 15-23 lipca.

Do wiadomości zboru:
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pani Maria Jersak,
- Pan Jan Pospiszył.
Składamy im serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.

Podkategorie