Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
4 Niedziela po Trójcy Świętej - 19.06.2016 r. - Ogłoszenia
Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Ga 6,2

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 26 czerwca, o godzinie 10.00.
• Przypominamy i zapraszamy - każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
• We wtorek, 21 czerwca, o godz. 18.00 – nabożeństwo w kaplicy szpitala w Bełchatowie, ze szczególną modlitwą za chorych.
• Ponieważ dzisiaj mamy zakończenie roku nauki religii, lekcji religii od przyszłego tygodnia już nie będzie. Niemniej, pastor zaprasza dzieci z klas 3-5 na wspólną (dłuższą) przejażdżkę rowerową, we wtorek 21 czerwca, o godz. 15.00. Możemy np. pojechać na lody do Buczku… Młodzież gimnazjalna ma ustalony wspólny wyjazd rowerowy z pastorem w piątek 24 czerwca; godzina do potwierdzenia.
• W czwartek, 23 czerwca, o godz. 17.00 – czwartkowe biblijne spotkanie na Plebanii.
• W piątek, 24 czerwca, o godz. 16.00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego w naszym przedszkolu.
• W sobotę, 25 czerwca – spotkanie młodzieżowe na salce. Godzina i program spotkania (może wspólna wycieczka) będą określone na FB parafii i młodzieży zelowskiej.
• Przypominamy, że przygotowujemy się już do półkolonii, które będą miały miejsce w dniach 18-22 lipca br. (w trakcie TEZ 2016). Prosimy młodzież chętną do pomocy o zgłaszanie się do Iwony Kimmer.
• Przypominamy, że zbliża się zakończenie okresu podawania (na piśmie) ewentualnych uwag do projektu nowego Regulaminu Parafii. Uwagi możemy jeszcze wrzucić do przeznaczonej do tego celu skrzynki.
• Zostały zakończone zapisy na kolonie dla dzieci (16-24 lipca).
• W związku z mającym się odbyć w lipcu br. Tygodniem Ewangelizacyjnym prosimy o pomoc finansową. Ofiary można składać do stosownej skrzynki lub na konto bankowe parafii, z dopiskiem: Tydzień Ewangelizacyjny 2016.
• Ogłoszenie ze sporym wyprzedzeniem: W dniach 14-16 października pastor zaprasza młodzież na wspólny wyjazd w Beskidy Czeskie, do ośrodka „Beskidzka oaza” w Pisku (Frydek Mistek, RCz). Jest to ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy (o rodzinnym klimacie) należący do Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej. Koszt przewidywany 200 zł (z dofinansowaniem kościelnym).
• Na prawym balkonie nadal znajdują się archiwalne numery „Jednoty”, do zabrania przez zainteresowanych.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- pani Helena Prajzendanc,
- pani Wanda Hoffman.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
2 Niedziela po Trójcy Świętej - 05.06.2016 r.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11,28

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 12 czerwca, o godzinie 10.00 - poprowadzi je ks. Roman Lipiński.
• Dzisiaj jeszcze, po nabożeństwie – krótkie spotkanie Kolegium Kościelnego.
• Przypominamy i zapraszamy - każdej niedzieli, o godz. 9.15, spotkanie modlitewne na Plebanii.
• Od poniedziałku 06 czerwca, do środy (włącznie) 15 czerwca - pastor jest nieobecny z powodu wyjazdu w ramach współpracy między-kościelnej. W przypadkach tego wymagających prosimy o kontakt z Prezesem lub Wiceprezesem Kolegium Kościelnego (bezpośrednio lub przez sekretariat parafii).
• Lekcje religii - w ramach zastępstwa - będą odbywały się zgodnie z planem, odwołana będzie tylko lekcja języka francuskiego dla dzieci, w piątek, 10 czerwca.
• Oceny z religii zostały wystawione i będą przekazane szkołom w najbliższym tygodniu.
• W czwartek, 09 czerwca, o godz. 17.00 - spotkanie czwartkowe na Plebanii.
• Ponieważ przygotowujemy się już do półkolonii, które będą miały miejsce w dniach 18-22 lipca br. (w trakcie TEZ 2016), prosimy młodzież chętną do pomocy o zgłaszanie się do Iwony Kimmer.
• Przypominamy i prosimy o podawanie (do końca czerwca) ewentualnych uwag do Projektu nowego Regulaminu Parafii. Uwagi prosimy przedstawiać w formie pisemnej, wrzucając kartki do przeznaczonej do tego celu skrzynki.
• Kolegium Kościelne ogłasza, że poszukujemy pracownika gospodarczego dla naszej parafii. Szczegółowych informacji udziela Prezes Kolegium Kościelnego.
• Nadal trwają zapisy na kolonie dla dzieci (16-24 lipca).
• W związku z mającym się odbyć w lipcu br. Tygodniem Ewangelizacyjnym prosimy o pomoc finansową. Ofiary można składać do stosownej skrzynki lub na konto bankowe parafii, z dopiskiem: Tydzień Ewangelizacyjny 2016.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- pani Ilona Jersak,
- pani Halina Figura,
- pani Renata Czyżyk.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
1 Niedziela po Trójcy Świętej - 29.05.2016 r. - ogłoszenia
Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Łk 10,16

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 05 czerwca, o godzinie 10.00 - z sakramentem Chrztu Świętego, który zostanie udzielony Jakubowi Szczęsnemu (ur. 2015 r., s. Mikołaja Szczęsnego i Małgorzaty Szczęsnej z d. Smetana) oraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej.
• Dzisiaj jeszcze, o godz. 16.00 - zapraszamy całe rodziny na gry sportowe i inne na terenie parafii oraz na wspólny grill/ognisko, z jedzeniem ze „wspólnego koszyka” (przynieśmy i podzielmy się!).
• Przypominamy i zapraszamy - każdej niedzieli, o godz. 9.15, spotkanie modlitewne na Plebanii.
• W poniedziałek, 30 maja, o godz. 10.00 - Konferencja Duchownych w Łodzi; pastor prosi o modlitwę w intencji tego spotkania.
• W poniedziałek także - pastor zaprasza gimnazjalistów na basen w Kleszczowie. Wyjazd z terenu parafii o godz. 16.00.
• Od tego tygodnia nie będzie już środowych gier na sali gimnastycznej ZSP. Zapraszamy chętnych do gry w siatkówkę i/lub piłkę nożną na terenie parafii.
• W czwartek, 02 czerwca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne na Plebanii.
• W piątek, 03 czerwca, o godz. 10.30, w Warszawie - spotkanie Ewangelickiej Komisji Trójstronnej, w którym bierze udział pastor T. Pieczko. Komisja omawia ewentualne elementy współpracy trzech Kościołów ewangelickich w RP.
• Przypominamy i prosimy o podawanie ewentualnych uwag do Projektu nowego Regulaminu Parafii. Uwagi prosimy przedstawiać (do końca czerwca) w formie pisemnej, wrzucając kartki do przeznaczonej do tego celu skrzynki.
• Kolegium Kościelne ogłasza, że poszukujemy pracownika gospodarczego dla naszej parafii. Szczegółowych informacji udziela Prezes Kolegium Kościelnego.
• Nadal trwają zapisy na kolonie dla dzieci (16-24 lipca).
• W związku z mającym się odbyć w lipcu br. Tygodniem Ewangelizacyjnym prosimy o pomoc finansową. Ofiary można składać do stosownej skrzynki lub na konto bankowe parafii, z dopiskiem: Tydzień Ewangelizacyjny 2016.
• Zachęcamy do wyboru (i zabrania) interesujących pozycji wydawniczych, wyselekcjonowanych z naszej biblioteki. O szczegółach poinformuje p. Karol Pospiszył.
• Jubilatem w tym tygodniu jest p. Jerzy Pospiszył .

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

Święto Trójcy Świętej - 22.05.2016 r. - ogłoszenia

Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego! Iz 6,3     

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 29 maja, o godzinie 10.00 - Święto Rodzin naszego Zboru; szczególnie z życzeniami dla Mam (dzieci przygotowują wierszowane życzenia, prosimy też o przygotowanie zwyczajowych mini-bukiecików dla mam).
 • Tej samej niedzieli, 29 maja, o godz. 16.00 - gry sportowe i inne na terenie parafii oraz wspólny grill/ognisko, z jedzeniem ze „wspólnego koszyka” (przynieśmy i podzielmy się!). Serdecznie zapraszamy całe rodziny z dziećmi.
 • Przypominamy i zapraszamy - każdej niedzieli, o godz. 9.15, spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • We wtorek, 24 maja, o godz. 18.00 - nabożeństwo w kaplicy szpitala w Bełchatowie, ze szczególną modlitwą za osoby chore.
 • W środę, 25 maja, o godz. 19.00 - gry sportowe na sali gimnastycznej zelowskiego ZSP.
 • W piątek, 27 maja, o godz. 14.00, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
 • Przypominamy i prosimy o podanie ewentualnych uwag do Projektu nowego Regulaminu Parafii. Uwagi prosimy przedstawiać (do końca czerwca) w formie pisemnej, wrzucając kartki do przeznaczonej do tego celu skrzynki.
 • Kolegium Kościelne ogłasza, że poszukujemy pracownika gospodarczego dla naszej parafii. Szczegółowych informacji udzielają Prezes oraz członkowie Kolegium.
 • Trwają jeszcze zapisy na kolonie dla dzieci (16-24 lipca). Uwaga: kolonie będą pod trzema 10-osobowymi namiotami, rozbitymi na terenie parafii.
 • W związku z mającym się odbyć w lipcu br. Tygodniem Ewangelizacyjnym prosimy o pomoc finansową. Ofiary można składać do stosownej skrzynki lub na konto bankowe parafii, z dopiskiem: Tydzień Ewangelizacyjny 2016.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

- Pan Janusz Jerzy Słama,

- Pan Emil Pospiszył,

- Pan Jarosław Dedecjus.  

 • Kolekta w dniu 15 maja wyniosła 453 zł i 100 kcz, a w dniu 16 maja - 83 zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Podkategorie