Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
20 Niedziela po Trójcy Świętej - 09.10.2016 r. - ogłoszenia
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 16 października, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W czwartek, 13 października, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 19.00 - zapraszamy na salę gimnastyczną w Łobudzicach.
• Od piątku 14 października, do niedzieli 16 października br., w Cieszynie, odbędzie się Synod naszego Kościoła. Część obrad będzie wspólna z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Prosimy naszych delegatów na Synod o upewnienie się z kim wyjeżdżają.
• Stół do ping-ponga, podarowany przez Państwa Jersaków (serdecznie im za to dziękujemy), służy świetnie naszym dzieciom i młodzieży. Korzystając z tego chcemy zapytać, czy ktoś ze zboru nie dysponuje tzw. „piłkarzykami”, których nie używa, a chciałby podarować je parafii. Chcemy stworzyć naszym dzieciom na Plebanii miejsce, do którego chętnie będą przychodzić i spędzać tu czas.
• Już dzisiaj zapraszamy na 29 października, na wspólne sprzątanie naszego cmentarza ewangelickiego. Szczegóły (w tym godziny spotkania) zostaną jeszcze przypomniane.
• Zbliżamy się do końca roku, dlatego też przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
19 Niedziela po Trójcy Świętej - 02.10.2016 r. - ogłoszenia
Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony. Jr 17,14

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 09 października, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• We wtorek, 04 września, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo ze szczególna modlitwą za chorych.
• W czwartek, 06 października, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 19.00 - spotkanie Kolegium Kościelnego.
• W piątek, 07 października, o godz. 14.45, na Plebanii - lekcja języka francuskiego dla dzieci.
• W sobotę, 08 października, na nalężącym do nas cmentarzu ewangelickim w Orzeszkowie, gmina Kwilcz, odbędą się prace sprzątające. Bliższych informacji na ten temat udzieli Prezes Kolegium Kościelnego.
• Trzecie zapowiedzi przedślubne: pani Natalia Bełdowska, wyzn. rzym.-kat. i pan Radosław Kimmer, wyzn. ewang.-ref., zamieszkali w Pożdżenicach, zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, 8 października br.
• Przypominamy, że w dniach 14-16 października br., w Cieszynie, odbędzie się Synod naszego Kościoła. Część obrad będzie wspólna z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
• Pytanie do zainteresowanych: istnieje także w tym tygodniu możliwość wynajęcia sali gimnastycznej, na wspólne gry rodzinne, tym razem w Gimnazjum w Łobudzicach. Może to być czwartek, godz. 19.00. Pytanie – czy jest wystarczająca liczba chętnych. Pastor prosi o takie informacje.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
18 Niedziela po Trójcy Świętej - 25.09.2016 r. - ogłoszenia
A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 J 4,21

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 02 października, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• We wtorek, 27 września, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych pastor poprowadzi lekcję języka włoskiego w ramach dnia języków obcych.
• W środę, 28 września, nasze muzeum odwiedzą dyrektor wojewódzkiej delegatury kuratorium oświaty w Piotrkowie Trybunalskim i sekretarz miasta Zelowa. Na ich prośbę przyjmie ich i oprowadzi pastor zboru.
• W czwartek, 29 września, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• W piątek, 30 września, nie będzie wyjątkowo lekcji języka francuskiego dla dzieci.
• Drugie zapowiedzi przedślubne: pani Natalia Bełdowska, wyzn. rzym.-kat. i pan Radosław Kimmer, wyzn. ewang.-ref., zamieszkali w Pożdżenicach, zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, 8 października br.
• Od soboty 24 września do niedzieli 25 września, nasze Dzwonki koncertują w Lesznie i Kwilczu. Towarzyszy im reprezentacja naszego Kolegium Kościelnego.
• Przypominamy, że w dniach 14-16 października br., w Cieszynie, odbędzie się Synod naszego Kościoła. Część obrad będzie wspólna z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
• Ostatni numer „Nowin” nadal jest do zabrania w przedsionku kościoła.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- pan Teofil Matys,
- pani Wiera Matejka.
Życzymy szanownym jubilatom błogosławieństwa Bożego.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
17 Niedziela po Trójcy Świętej - 18.09.2016 r. - Ogłoszenia
Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. 1 J 5,4

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 25 września, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• We wtorek, 20 września, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo z modlitwa za chorych.
• W czwartek, 22 września, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Trzecie zapowiedzi przedślubne: pani Paulina Jersak, wyzn. ewang.-ref., zamieszkała w Zelowie i pan Rafał Bazan, wyzn. rzym.-kat., zamieszkały w Klukach, zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, w najbliższą sobotę, 24 września br.
• Pierwsze zapowiedzi przedślubne: pani Natalia Bełdowska, wyzn. rzym.-kat. i pan Radosław Kimmer, wyzn. ewang.-ref., zamieszkali w Pożdżenicach, zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, 8 października br.
• W sobotę 24 września i w niedzielę 25 września, nasze Dzwonki wyjeżdżają z koncertami do Leszna i Kwilcza. Towarzyszyć im będzie reprezentacja naszego Kolegium Kościelnego.
• Uwaga: plan lekcji religii ewangelickiej został podany na tablicach ogłoszeń w Domu Zborowym i na Plebanii. Plan ten dostępny jest także na profilu parafii na Facebooku. .
• Przypominamy, że w dniach 14-16 października br. odbędzie się Synod naszego Kościoła, w Cieszynie. Część obrad będzie wspólna z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Dzisiaj, po nabożeństwie, zapraszamy delegatów i zastępców delegatów na Synod na krótkie spotkanie, na Plebanii.
• Nowe „Nowiny” nadal są do zabrania w przedsionku kościoła (z wkładką – nowym numerem pisma „Augustinus”, traktującego o modlitwie).
• Jubilatką w tym tygodniu jest:
- pani Janina Delke z Bytowa.
Życzymy szanownym jubilatom błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
16 Niedziela po Trójcy Świętej - 11.09.2016 r. - Ogłoszenia
Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię.
2 Tm 1,10

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 18 września, o godzinie 10.00. W czasie nabożeństwa zostanie udzielony sakrament Chrztu Świętego Mai Oliwi Stasiak, ur. 2016 w Kaliszu, córce Anny Smetana-Stasiak i Dominika Stasiak.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W poniedziałek, 12 września, o godz. 16.00 - spotkanie Konsystorza KER w Łodzi (ks. Tomasz Pieczko bierze w nim udział i prosi o modlitwę).
• We wtorek, 13 września, o godz. 14.00, w Warszawie - spotkanie grupy lutero-reformowanej, pracującej nad wspólnym przesłaniem naszych Kościołów na Synod w Cieszynie (ks. Tomasz Pieczko bierze w nim udział, współ-reprezentując nasz Kościół).
• We wtorek także, o godz. 19.00, na Plebanii - spotkanie Kolegium Kościelnego naszej parafii.
• W czwartek, 15 września, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Trzecie zapowiedzi przedślubne: pani Adriana Kukieła, wyzn. ewang.-ref. i pan Paweł Kobrzyński, wyzn. rzym.-kat., zamieszkali w Warszawie, zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, w najbliższą sobotę, 17 września br., o godz. 17.00.
• oraz drugie zapowiedzi przedślubne: pani Paulina Jersak, wyzn. ewang.-ref., zamieszkała w Zelowie i pan Rafał Bazan, wyzn. rzym.-kat., zamieszkały w Klukach, zamierzają zawrzeć związek małżeński w naszym kościele, 24 września br.
• W sobotę także, 17 września - Rodzinny Wyjazd do Wrocławia, o godz. 7:00 z terenu Parafii. Prosimy o nieco wcześniejsze przybycie, by móc wyjechać punktualnie. Zwiedzanie Wrocławia rozpocznie się od Zoo, a potem Starówki. Planowany powrót około godz. 21:00. Przypominamy, że wyżywienie jest we własnym zakresie. Pamiętajmy o modlitwie o dobry i bezpieczny czas wyjazdu.
• Uwaga: projekt planu lekcji religii ewangelickiej został podany na tablicach ogłoszeń w Domu Zborowym i na Plebanii. Prosimy rodziców o zapoznanie się z nim. Ci z rodziców, którzy jeszcze nie wypełnili zgłoszenia dzieci na lekcje religii ewangelickiej, proszeni są o dokonanie tego jak najszybciej, w kancelarii Domu Zborowego.
• Przypominamy, że w dniach 14-16 października br. odbędzie się Synod naszego Kościoła, w Cieszynie. Część obrad będzie wspólny z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Bardzo prosimy, aby delegaci na Synod z naszej parafii potwierdzili - w kancelarii parafii - ich gotowość udziału w Synodzie. Musimy zorganizować przejazd i zgłosić listę osobową do noclegów. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Konsystorza KER, w Synodzie październikowym mogą uczestniczyć wyłącznie delegaci (lub ich zastępcy) z głosem stanowiącym.
• Nowe „Nowiny” są nadal do zabrania w przedsionku kościoła (z wkładką – nowym numerem pisma „Augustinus”, traktującego o modlitwie).
• Bardzo dziękujemy Państwu Jersakom za podarowanie parafii stołu do tenisa stołowego.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- pani Ala Mirona Czyżyk (12.09);
- pan Eugeniusz Smolny (13.09).
Życzymy szanownym jubilatom błogosławieństwa Bożego

Podkategorie