Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
1. w Adwencie - 27.11.2016 r.
Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 04 grudnia, o godzinie 10.00, z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W środę, 30 listopada, godz. 18.00, na Plebanii - wieczór między-zborowy (z udziałem reprezentantów parafii w Bełchatowie i Kleszczowie). Będzie to spotkanie z reprezentantem Kościoła Czesko-braterskiego ds. kontaktów międzynarodowych, pastorem Engelhardtem.
• W czwartek, 01 grudnia, o godz. 10.00, w Warszawie - Komisja Trójstronna Kościołów Ewangelickich w RP. Pastor bierze w niej udział.
• Także w czwartek, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Nadal w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
• W piątek, 02 grudnia, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
• Przypominamy o wpłacaniu kwoty 45 zł, do księgowej parafii, na paczki Bożonarodzeniowe dla naszych dzieci.
• Jubilatką w nadchodzącym tygodniu jest:
- Pani Irena Nowak.
Życzymy jej błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
Ostatnia roku kościelnego - 20.11.2016 r.
Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Łk 12,35

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 27 listopada, o godzinie 10.00, z Sakramentem Chrztu Świętego, który zostanie udzielony małemu Frankowi Pospiszyłowi, synowi Barbary i Marcina Pospiszył.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• Wczoraj, na Ogólnym Zgromadzeniu Zboru został przyjęty nowy Regulamin Parafii.
• We wtorek, 22 listopada, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo z modlitwą za chorych.
• W czwartek, 24 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
• W piątek, 25 listopada, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
• Także w piątek, o godz. 19.00, na Plebanii - spotkanie kobiet 30+.
• Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu paczek dla dzieci, w poniedziałek, 14 listopada. Zostało przygotowanych ok. 90 paczek.
• Już dzisiaj zapraszamy na wieczór między-zborowy (z udziałem reprezentantów parafii w Bełchatowie i Kleszczowie), 30 listopada, godz. 18.00, na Plebanii. Będzie to spotkanie z reprezentantem Kościoła Czesko-braterskiego ds. kontaktów międzynarodowych, pastorem Engelhardtem.
• Przypominamy o tradycji ofiarowywania paczek Bożonarodzeniowych naszym dzieciom. Prosimy o wpłacanie kwoty 45 zł, do księgowej parafii.
• Kolekta z niedzieli 13 listopada wyniosła 294 zł.
• Jubilatami w nadchodzącym tygodniu są:
- Pan Wilhelm Józef Nowak z Płońska,
- Pani Bożena Jersak z ul. Piotrkowskiej.
Życzymy im błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
Przedostatnia roku kościelnego - 13.11.2016 r.
My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 2 Kor 5,10

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 20 listopada, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W poniedziałek, 14 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii - wspólne pakowanie paczek dla dzieci, w ramach współpracy z CME.
• W czwartek, 17 listopada, w Łodzi - spotkanie Konferencji Duchownych.
• Także w czwartek, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• I jeszcze w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dorosłych, młodzieży i dzieci.
• W sobotę, 19 listopada, o godz. 16.00, na Plebanii - odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru ws. przyjęcia nowego Regulaminu Parafii.
• Przypominamy o rozpoczętej zbiórce pieniędzy na paczki Bożonarodzeniowe dla naszych dzieci. Prosimy o wpłacanie - u księgowej parafii - kwot 45 zł, do 11 grudnia br.
• Przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.
• Kolekta z niedzieli 06 listopada wyniosła 302,22 zł i 200 kcs.
• Jubilatem w nadchodzącym tygodniu są:
- Pani Wanda Kaczmarkiewicz z Maurycowa,
- Pan Andrzej Janeczek z Pabianic.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
3 Niedziela przed końcem roku kościelnego - 06.11.2016 r. - ogłoszenia
Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 2 Kor 6,2b

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 13 listopada, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W sobotę, 05 listopada delegacja naszej parafii wzięła udział w 240 rocznicy założenia zboru warszawskiego. W imieniu naszego zboru przekazała życzenia błogosławieństwa Bożego i okolicznościowy prezent.
• Dzisiaj natomiast - zelowski zbór chrześcijan baptystów obchodzi 150-lecie założenia zboru i 120-lecie wybudowania domu modlitwy. O godz. 16.00 odbędzie się okolicznościowe nabożeństwo, w którym weźmie udział zaproszona delegacja naszego zboru.
• We wtorek, 08 listopada, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo ze szczególną modlitwą za chorych.
• Także we wtorek, o godz. 19.00, na Plebanii - spotkanie Kolegium Kościelnego ws. projektu nowego Regulaminu Parafii.
• W czwartek, 10 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• W czwartek także, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dorosłych, młodzieży i dzieci.
• Już dzisiaj zapraszamy na wspólne pakowanie paczek dla dzieci, w ramach współpracy z CME: w poniedziałek, 14 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii.
• Także z wyprzedzeniem przypominamy o zbiórce pieniędzy na paczki Bożonarodzeniowe dla naszych dzieci. Prosimy o wpłacanie u księgowej parafii kwoty 45 zł do 11 grudnia br.
• UWAGA! W sobotę, 19 listopada, o godz. 16.00, na Plebanii - odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru ws. przyjęcia nowego Regulaminu Parafii.
• Przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.
• Jubilatem w nadchodzącym tygodniu jest:
- Pan Karol Pospiszył.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
23 Niedziela po Trójcy Świętej - 30.10.2016 r. - ogłoszenia
Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor 3,11

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 06 listopada, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii – spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• We wtorek, 01 listopada, na cmentarzu – zwyczajowa kwesta mająca służyć zdobyciu środków na wykonanie niezbędnych prac naprawczych na naszym cmentarzu.
• W dniu 01 listopada nie ma lekcji religii!
• W środę, 02 listopada, o godz. 18.00, na Plebanii – spotkanie Kolegium Kościelnego.
• W czwartek, 03 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W czwartek także, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach – zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na wspólne gry sportowe.
• W sobotę, 05 listopada, o godz. 11.00, w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie - Święto Zboru Warszawskiego w 240 rocznicę założenia zboru.
• Do wiadomości - za garażami można znaleźć sprzęty do zabrania przez zainteresowanych: armaturę łazienkową i elementy rozebranego kiedyś płotku wokół Stołu Pańskiego.
• UWAGA! W sobotę, 19 listopada, o godz. 16.00, na plebanii - odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru ws. przyjęcia nowego Regulaminu Parafii. Przypominamy, ze projekt był przedstawiony do zapoznania się z nim do końca czerwca br. i do tego czasu można było przedkładać poprawki do projektu.
• Przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.
• Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj tak aktywnie zaangażowali się w sprzątanie naszego cmentarza.
• Chcemy także poinformować, że na należącym do nas cmentarzu w Orzeszkowie, gmina Kwilcz, zostało wykonanych szereg prac porządkowych.
• Jubilatami w nadchodzącym tygodniu są:
- Pani Lidia Matejka,
- Pani Jiżena Jersak,
- pan Władysław Pospiszył.

Cmentarz w Orzeszkowie:

https://www.facebook.com/events/1815013012090506/

Podkategorie