Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
4. w Adwencie - 18.12.2016 r.
Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko.
Flp 4,4-5

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 25 grudnia, w Święto Bożego Narodzenia, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii – spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• Dzisiaj jeszcze, o godz. 16.00, w naszym kościele – Bożonarodzeniowy Koncert Dzwonków. Zapraszamy.
• We wtorek, 20 grudnia, o godz. 18.00 – nabożeństwo w szpitalu w Bełchatowie. Będziemy się modlić za chorych, prosząc Pana Boga o wzmocnienie ich, zwłaszcza w tym trudnych dla chorych okresie Świąt.
• W czwartek, 22 grudnia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• Jubilatami w nadchodzącym tygodniu są:
- ks. Zdzisław Tranda,
- Pani Janina Jelinek.
Składamy im życzenia błogosławieństwa Bożego.

Plan nabożeństw świątecznych w naszym kościele:
- 24 grudnia, godz. 17.00 – tradycyjne nabożeństwo wigilijne, z udziałem dzieci naszego zboru;
- 25 grudnia, godz. 6.00 – nabożeństwo jutrzni Bożego Narodzenia;
- 25 grudnia, godz. 10.00 – nabożeństwo Bożonarodzeniowe z Wieczerzą Pańską;
- 26 grudnia, godz. 10.00 – nabożeństwo świąteczne;
- 31 grudnia, godz. 17.00 – nabożeństwo kończące rok 2015;
- 1 stycznia, godz. 10.00 – nabożeństwo Noworoczne z Wieczerzą Pańską.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
2. w Adwencie - 04.12.2016 r.
Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łk 21,28

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 11 grudnia, (uwaga!) o godzinie 10.30. Poprowadzi je ks. diakon Paweł Gumpert.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii – spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W poniedziałek, 05 grudnia, o godz. 17.00, na Plebanii – spotkanie grupy roboczej TEZ 2017.
• Także w poniedziałek, o godz. 18.30, na Plebanii – spotkanie Kolegium Kościelnego.
• We wtorek, 06 grudnia, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo ze szczególną modlitwą za chorych.
• W czwartek, 08 grudnia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach – gry sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
• Do 11 grudnia wpłacamy kwotę 45 zł (do księgowej parafii) na paczki Bożonarodzeniowe dla naszych dzieci.
• Jubilatką w nadchodzącym tygodniu jest:
- Pani Anna Lisowska.
Życzymy jej błogosławieństwa Bożego

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
1. w Adwencie - 27.11.2016 r.
Oto twój Król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski. Za 9,9

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 04 grudnia, o godzinie 10.00, z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W środę, 30 listopada, godz. 18.00, na Plebanii - wieczór między-zborowy (z udziałem reprezentantów parafii w Bełchatowie i Kleszczowie). Będzie to spotkanie z reprezentantem Kościoła Czesko-braterskiego ds. kontaktów międzynarodowych, pastorem Engelhardtem.
• W czwartek, 01 grudnia, o godz. 10.00, w Warszawie - Komisja Trójstronna Kościołów Ewangelickich w RP. Pastor bierze w niej udział.
• Także w czwartek, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Nadal w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
• W piątek, 02 grudnia, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
• Przypominamy o wpłacaniu kwoty 45 zł, do księgowej parafii, na paczki Bożonarodzeniowe dla naszych dzieci.
• Jubilatką w nadchodzącym tygodniu jest:
- Pani Irena Nowak.
Życzymy jej błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
Ostatnia roku kościelnego - 20.11.2016 r.
Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Łk 12,35

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 27 listopada, o godzinie 10.00, z Sakramentem Chrztu Świętego, który zostanie udzielony małemu Frankowi Pospiszyłowi, synowi Barbary i Marcina Pospiszył.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• Wczoraj, na Ogólnym Zgromadzeniu Zboru został przyjęty nowy Regulamin Parafii.
• We wtorek, 22 listopada, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo z modlitwą za chorych.
• W czwartek, 24 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci.
• W piątek, 25 listopada, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
• Także w piątek, o godz. 19.00, na Plebanii - spotkanie kobiet 30+.
• Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu paczek dla dzieci, w poniedziałek, 14 listopada. Zostało przygotowanych ok. 90 paczek.
• Już dzisiaj zapraszamy na wieczór między-zborowy (z udziałem reprezentantów parafii w Bełchatowie i Kleszczowie), 30 listopada, godz. 18.00, na Plebanii. Będzie to spotkanie z reprezentantem Kościoła Czesko-braterskiego ds. kontaktów międzynarodowych, pastorem Engelhardtem.
• Przypominamy o tradycji ofiarowywania paczek Bożonarodzeniowych naszym dzieciom. Prosimy o wpłacanie kwoty 45 zł, do księgowej parafii.
• Kolekta z niedzieli 13 listopada wyniosła 294 zł.
• Jubilatami w nadchodzącym tygodniu są:
- Pan Wilhelm Józef Nowak z Płońska,
- Pani Bożena Jersak z ul. Piotrkowskiej.
Życzymy im błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
Przedostatnia roku kościelnego - 13.11.2016 r.
My wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. 2 Kor 5,10

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 20 listopada, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W poniedziałek, 14 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii - wspólne pakowanie paczek dla dzieci, w ramach współpracy z CME.
• W czwartek, 17 listopada, w Łodzi - spotkanie Konferencji Duchownych.
• Także w czwartek, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• I jeszcze w czwartek, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach - gry sportowe dorosłych, młodzieży i dzieci.
• W sobotę, 19 listopada, o godz. 16.00, na Plebanii - odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru ws. przyjęcia nowego Regulaminu Parafii.
• Przypominamy o rozpoczętej zbiórce pieniędzy na paczki Bożonarodzeniowe dla naszych dzieci. Prosimy o wpłacanie - u księgowej parafii - kwot 45 zł, do 11 grudnia br.
• Przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.
• Kolekta z niedzieli 06 listopada wyniosła 302,22 zł i 200 kcs.
• Jubilatem w nadchodzącym tygodniu są:
- Pani Wanda Kaczmarkiewicz z Maurycowa,
- Pan Andrzej Janeczek z Pabianic.

Podkategorie