Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
23 Niedziela po Trójcy Świętej - 30.10.2016 r. - ogłoszenia
Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. 1 Kor 3,11

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 06 listopada, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii – spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• We wtorek, 01 listopada, na cmentarzu – zwyczajowa kwesta mająca służyć zdobyciu środków na wykonanie niezbędnych prac naprawczych na naszym cmentarzu.
• W dniu 01 listopada nie ma lekcji religii!
• W środę, 02 listopada, o godz. 18.00, na Plebanii – spotkanie Kolegium Kościelnego.
• W czwartek, 03 listopada, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W czwartek także, o godz. 19.00, na sali gimnastycznej w Łobudzicach – zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci na wspólne gry sportowe.
• W sobotę, 05 listopada, o godz. 11.00, w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie - Święto Zboru Warszawskiego w 240 rocznicę założenia zboru.
• Do wiadomości - za garażami można znaleźć sprzęty do zabrania przez zainteresowanych: armaturę łazienkową i elementy rozebranego kiedyś płotku wokół Stołu Pańskiego.
• UWAGA! W sobotę, 19 listopada, o godz. 16.00, na plebanii - odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru ws. przyjęcia nowego Regulaminu Parafii. Przypominamy, ze projekt był przedstawiony do zapoznania się z nim do końca czerwca br. i do tego czasu można było przedkładać poprawki do projektu.
• Przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.
• Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj tak aktywnie zaangażowali się w sprzątanie naszego cmentarza.
• Chcemy także poinformować, że na należącym do nas cmentarzu w Orzeszkowie, gmina Kwilcz, zostało wykonanych szereg prac porządkowych.
• Jubilatami w nadchodzącym tygodniu są:
- Pani Lidia Matejka,
- Pani Jiżena Jersak,
- pan Władysław Pospiszył.

Cmentarz w Orzeszkowie:

https://www.facebook.com/events/1815013012090506/

Uwaga! Ważne!
W sobotę, 29 października, od godz. 9.00 – zapraszamy wszystkich członków i sympatyków naszego zboru na wspólne sprzątanie cmentarza ewangelickiego w Zelowie.
Utrzymanie w czystości naszego cmentarza jest wyrazem troski o pamięć naszej obecności w Zelowie.
Pozdrawiamy i jeszcze raz zapraszamy,
Kolegium Kościelne i Pastor zboru

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
22 Niedziela po Trójcy Świętej - 23.10.2016 r. - ogłoszenia
U Ciebie jest odpuszczenie, aby się Ciebie bano. Ps 130,4

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 30 października, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• We wtorek, 25 października (wyjątkowo), o godz. 18.00 - nabożeństwo w kaplicy szpitalnej w Bełchatowie (modlitwa za chorych).
• W czwartek, 27 października:
1. o godz. 10.00, w Warszawie - obrady Komisji Trójstronnej Kościołów Ewangelickich (pastor bierze udział w obradach, jako członek Komisji).
2. o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
3. o godz. 19.00 - zapraszamy na salę gimnastyczną w Łobudzicach.
• W piątek, 29 października, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
• W sobotę, 29 października, od godz. 9.00 - wspólne sprzątanie naszego cmentarza ewangelickiego.
• UWAGA! W sobotę, 19 listopada, o godz. 16.00, na plebanii odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru ws. przyjęcia nowego Regulaminu Parafii. Przypominamy, ze projekt był przedstawiony do zapoznania się z nim do końca czerwca br. i do tego czasu można było przedkładać poprawki do projektu.
• Zbliżamy się do końca roku, dlatego też przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
21 Niedziela po Trójcy Świętej - 16.10.2016 r. - ogłoszenia
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rz 12,21

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 23 października, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• Uwaga: w nadchodzącym tygodniu, od wtorku, pastor będzie nieobecny z powodu wyjazdu - z członkami Konsystorza - do Rumunii, w celu nawiązania kontaktów z tamtejszym Kościołem reformowanym. Z tego też powodu nie będzie zajęć religii. Zaległe zajęcia postaramy się odrobić.
• W czwartek, 20 października, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Uwaga: także w czwartek, o godz. 19.00 - zapraszamy na salę gimnastyczną w Łobudzicach.
• Ponawiamy pytanie z ostatniej niedzieli: czy ktoś ze zboru nie dysponuje tzw. „piłkarzykami”, których nie używa, a chciałby podarować je parafii? Chcemy stworzyć naszym dzieciom na Plebanii miejsce, do którego chętnie będą przychodzić i spędzać tu czas.
• Już dzisiaj zapraszamy na 29 października, na wspólne sprzątanie naszego cmentarza ewangelickiego. Szczegóły (w tym godziny spotkania) zostaną jeszcze przypomniane.
• Zbliżamy się do końca roku, dlatego też przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
20 Niedziela po Trójcy Świętej - 09.10.2016 r. - ogłoszenia
Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Mi 6,8

• Nabożeństwo w następną niedzielę, 16 października, o godzinie 10.00.
• Każdej niedzieli, o godz. 09.15, na Plebanii - spotkanie grupy modlitewnej. Zapraszamy serdecznie.
• W czwartek, 13 października, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 19.00 - zapraszamy na salę gimnastyczną w Łobudzicach.
• Od piątku 14 października, do niedzieli 16 października br., w Cieszynie, odbędzie się Synod naszego Kościoła. Część obrad będzie wspólna z Synodem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Prosimy naszych delegatów na Synod o upewnienie się z kim wyjeżdżają.
• Stół do ping-ponga, podarowany przez Państwa Jersaków (serdecznie im za to dziękujemy), służy świetnie naszym dzieciom i młodzieży. Korzystając z tego chcemy zapytać, czy ktoś ze zboru nie dysponuje tzw. „piłkarzykami”, których nie używa, a chciałby podarować je parafii. Chcemy stworzyć naszym dzieciom na Plebanii miejsce, do którego chętnie będą przychodzić i spędzać tu czas.
• Już dzisiaj zapraszamy na 29 października, na wspólne sprzątanie naszego cmentarza ewangelickiego. Szczegóły (w tym godziny spotkania) zostaną jeszcze przypomniane.
• Zbliżamy się do końca roku, dlatego też przypominamy i prosimy o uregulowanie składek kościelnych.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A POKÓJ BOŻY, KTÓRY PRZEWYŻSZA WSZELKI ROZUM, NIECH STRZEŻE NASZYCH SERC I MYŚLI W JEZUSIE CHRYSTUSIE, PANU I ZBAWICIELU NASZYM - KU ŻYWOTOWI WIECZNEMU. AMEN

Podkategorie