Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 25 stycznia 2015 roku - Ostatnia niedziela po Epifanii

Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 01 lutego, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym.
 • Dzisiaj jeszcze, na godz. 18.00, jesteśmy zaproszeni na nabożeństwo w kościele rzymsko-katolickim w Bełchatowie, gdzie kazanie wygłosi ks. bp Marek Izdebski.
 • We wtorek, 27 stycznia, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Spotykamy się na miejscu, by zacząć grę o godz. 19.00. Przypominam, że całościowy koszt pojedynczego wynajęcia sali wynosi 60 zł - prosimy każdorazowo uczestniczących o złożenie się na tę sumę.
 • W środę, 28 stycznia, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo z modlitwą za chorych.
 • W czwartek, 29 stycznia, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W piątek, 30 stycznia, o godz. 14.45 - kolejna lekcja francuskiego dla dzieci, zapraszamy.  
 • Także w piątek, o godz. 18.00 - przed-półkolonijne spotkanie młodzieży.
 • W sobotę, 31 stycznia, o godz. 19.30 - spotkanie filmowe dla młodzieży.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

           - pani Elli Erika Pawlak;

           - pani Olga Kimmer.   

 • Kolekta w dniu 18.01.2015  wyniosła: 314,- zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 18 stycznia 2015 roku - 2. po Epifanii

Zakon został napisany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 25 stycznia, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym.
 • Dzisiaj jeszcze, na godz. 17.00, jesteśmy zaproszeni na nabożeństwo ekumeniczne w kościele rzymsko-katolickim w Kleszczowie, organizowane wspólnie z tamtejszą parafią ewangelicko-reformowaną. Jest to centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dla katolickiej diecezji częstochowskiej, z  obecnością bpa rzym.-kat. diecezji częstochowskiej i naszego bpa KER.
 • W poniedziałek, 19 stycznia, będziemy gościć w parafii ekipę TVP2, która przygotowuje program o alternatywnych rozwiązaniach nauczania religii, a jednym z takich rozwiązań jest nasz Punkt Katechetyczny.
 • We wtorek, 20 stycznia, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Spotykamy się na miejscu, by zacząć grę o godz. 19.00.

    Całościowy koszt pojedynczego wynajęcia sali wynosi 60 zł - prosimy uczestniczących o złożenie się na tę sumę.

 • W środę, 21 stycznia, w Warszawie - spotkanie Kościelnej Komisji Problemowej, która na zlecenie Synodu ma przygotować materiał dotyczący kwestii sprawowania posługi pastorskiej w naszym Kościele przez osoby homoseksualne. Ks. Tomasz, będąc członkiem tej Komisji, musi wziąć w niej udział, stąd też nie będzie lekcji religii w środę. W środę tę nie będzie też nabożeństwa w kaplicy szpitala w Bełchatowie. Nabożeństwo to odbędzie się wyjątkowo w środę następną, 28 stycznia.
 • W czwartek, 22 stycznia, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W piątek, 23 stycznia, o godz. 14.45 - już druga lekcja francuskiego dla dzieci, zapraszamy. Religia grupy przedkonfirmacyjnej będzie rozpoczynała się o godz. 15.30.
 • W sobotę, 24 stycznia, godz. 16.00 - zapraszamy na wieczór zborowy na odnowionej plebanii. Chcemy wspólnie spędzić kilka chwil, m.in. oglądając zdjęcia i dzieląc się wspomnieniami z historii tego budynku. Oczywiście pamiętajmy o czymś słodkim, do poczęstowania się wzajemnie.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

          - pani Carla Booman;

          - pani Mirona Flieger.   

 • Kolekta w dniu 11.01.2015  wyniosła: 250,- zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 11 stycznia 2015 roku - 1. po Epifanii

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 18 stycznia, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym.
 • We wtorek, zapraszamy na rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zbiórka na parkingu parafii o godz. 18.45, sala od godz. 19.00.
 • W środę, 14 stycznia - zapraszamy nasze dzieci z klas 3-4 i 5-6 na wspólne wyjście na lodowisko; zbiórka na parkingu parafii o godz. 15.00. Chcemy, żeby dzieci nauczyły się, że zbór, to także miejsce gdzie są razem, znają się ...
 • Także w środę, 14 stycznia, o godz. 18.00 - spotkanie Kolegium Kościelnego.  
 • W czwartek, 15 stycznia, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W sobotę, 17 stycznia, o godz. 19.00 - nasze Dzwonki grają w kościele ewangelicko-augsburskim w Pabianicach.
 • W niedzielę, 18 stycznia, godz. 17.00 - jesteśmy zaproszeni na nabożeństwo ekumeniczne w kościele rzymsko-katolickim w Kleszczowie, organizowane wspólnie z tamtejszą parafią ewangelicko-reformowaną. Jest to centralne nabożeństwo dla diecezji częstochowskiej z  obecnością bpa rzym.-kat. diecezji częstochowskiej i naszego bpa KER.
 • Już dzisiaj zapraszamy na sobotę,  24 stycznia, godz. 16.00 - na wieczór zborowy na plebanii. Chcemy wspólnie spędzić kilka chwil, m.in. oglądając zdjęcia i dzieląc się wspomnieniami z historii tego budynku. Oczywiście pamiętajmy o czymś słodkim, do poczęstowania się wzajemnie.
 • Jubilatką w tym tygodniu jest:

         - pani Otylia Kimmer-Bindeman;

         - pan Edward Rajchert.   

 • Rodzice zainteresowani kursami języka francuskiego dla dzieci, które odbywałyby się na parafii, proszeni są o kontakt z pastorem.
 • Kolekta w dniu 04.01.2015  wyniosła: 302,- zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 04 stycznia 2015 roku - 2. po Narodzeniu Pańskim

Ujrzeliśmy chwałę Jego; chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. J 1,14

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym.
 • Dzisiaj jeszcze - wspólny wyjazd dorosłych na lodowisko w Bełchatowie. O godz. 13.30 zbiórka na parkingu parafii, wejście na lodowisko o 14.00. Serdecznie zapraszamy chętnych i odważnych. Umiejętność jazdy dowolna, poczucie humoru niezbędne. 
 • W poniedziałek, 05 stycznia, o godz. 17.30 - spotkanie robocze TEZ.
 • Także w poniedziałek, 05 stycznia, o godz. 19.00 w plebanii - spotkanie otwarte (z filmem)  dla młodzieży i nie tylko.
 • W środę, 07 stycznia, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo ewangelickie ze szczególną modlitwą za chorych (poprowadzi ks. Tomasz Pieczko).
 • W czwartek, 08 stycznia, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W sobotę, 10 stycznia, o godz. 11.00 - spotkanie komitetu roboczego obchodów Roku Jana Husa (wspólne z Komisją kościelną KER).
 • Zbiórki Royal Rangers zgodnie z ustalonym porządkiem.
 • Jubilatką w tym tygodniu jest:

             - pani Wanda Gwiazdowska.   

 • Rodzice zainteresowani kursami języka francuskiego dla dzieci, które odbywałyby się na parafii, proszeni są o kontakt z pastorem.
 • Kolekta w dniu 01.01.2015  wyniosła: 217,- zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Podkategorie