Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

6. Pasyjna - Niedziela Palmowa & 29.03.2015 r.

 

Musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. J 3,14-15

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 05 kwietnia, w Święto Zmartwychwstania Pańskiego, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.  
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • Wczoraj odbyło się Ogólne Zgromadzenie naszego Zboru, które przyjęło sprawozdania za rok 2014, preliminarz na rok 2015, udzieliło absolutorium Kolegium Kościelnemu oraz przyjęło uchwały związane z funkcjonowaniem naszej społeczności. Został także wybrany nowy członek naszego Kolegium Kościelnego - pan Karol Gwiazdowski, który dzisiaj zostanie liturgicznie wprowadzony w tę posługę.
 • Osoby, które chcą i mogą zaangażować się w tworzącą się posługę diakonijną w naszym zborze, proszone są o przyjście po nabożeństwie na herbatkę, na Plebanię.
 • W poniedziałek i wtorek, 30 i 31 marca, od godz. 10.00 do 11.00, na Plebanii - wielkotygodniowe spotkania dla dzieci szkół podstawowych.
 • We wtorek, 31 marca - rodzinny sport na sali gimnastycznej gimnazjum w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00). Przypominamy, że - aby opłacić najem sali - osoby dorosłe płacą 5 zł za godzinę, dzieci są zwolnione od opłat.
 • W środę, 01 kwietnia - nabożeństwo w kaplicy szpitala w Bełchatowie, o godz. 18.00.
 • Porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu:

           - Wielki Czwartek, 02 kwietnia, o godz. 17.00;

           - Wielki Piątek, 03 kwietnia, 1 nabożeństwo o godz. 10.00, z Wieczerzą Pańską;

           - Wielki Piątek, 03 kwietnia, 2 nabożeństwo o godz. 17.00;

           - Niedziela Wielkanocna - Święto Zmartwychwstania Pańskiego, 05 kwietnia, o godz. 10.00, nabożeństwo z Wieczerzą Pańską.

           - Poniedziałek Wielkanocny, 06 kwietnia, o godz. 10.00.

 • W poniedziałek, 06 kwietnia, o godz. 16.00, w naszym kościele - Koncert Wielkanocny "Zelowskich Dzwonków".
 • Zapraszamy na konferencję poświęconą Janowi Husowi i husytyzmowi, która odbędzie się 18 kwietnia, od godz. 10.00, w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.
 • Informujemy także, że organizujemy wycieczkę do Pragi "Śladami Jana Husa" w dn. 19-21 czerwca 2015 r. (trasa: Zelów - Kudowa - Praga - Pstrążna - Zelów). Informacje szczegółowe i zapisy w kancelarii parafii.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

           - pani Milena Tosik,

           - pani Milena Rist,

           - pani Milena Piechnik,

           - pani Danuta Wilf,

           - pan Władysław Jersak.

 • Kolekta z niedzieli 22 marca wyniosła: 294,00 zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, niedziela 22 marca 2015 roku

 

Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Mt 20,28

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 29 marca, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • W poniedziałek, 23 marca, o godz. 17.00 - spotkanie robocze TEZ 2015.
 • Także w poniedziałek, o godz. 18.30 - spotkanie Kolegium Kościelnego.
 • We wtorek, 24 marca - rodzinny sport na sali gimnastycznej gimnazjum w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00). Przypominamy, że ustaliliśmy - aby opłacić najem sali - że osoby dorosłe płacą 5 zł za godzinę, dzieci są zwolnione od opłat.
 • W czwartek, 26 marca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek 27 marca, o godz. 14.45 , w salce katechetycznej DZ - język francuski dla dzieci. 
 • W sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii - Walne Zgromadzenie naszego zboru.

W kancelarii dostępne są egzemplarze nowego Prawa Wewnętrznego KER (egzemplarze skserowane można zabrać do domu). Zachęcamy do zapoznania się z normami regulującymi funkcjonowanie naszego Kościoła. Dostępne są także - do wglądu - sprawozdania z działalności parafii.

 • Już dzisiaj zapraszamy na konferencję poświęconą Janowi Husowi i husytyzmowi, która odbędzie się 18 kwietnia, od godz. 10.00, w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.  
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

         - pani Olga Pospiszył,

         - pani Różena Jersak,

         - pan Jarosław Wilczyński,

         - pani Helena Czap.

 • Kolekta z niedzieli 15 marca wyniosła: 219,00 zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, niedziela 15 marca 2015 roku

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 22 marca, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • Bardzo dziękujemy ks. Biskupowi Markowi Izdebskiemu za poprowadzenie dzisiejszego nabożeństwa. Pastor Tomasz Pieczko od piątku wieczora (a także dzisiaj, podczas nabożeństwa niedzielnego) głosi rozważania pasyjne, w parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Dzięgielowie.
 • We wtorek, 17 marca, jak zwykle zapraszamy na rodzinny sport na sali gimnastycznej gimnazjum w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00). Przypominamy, że ustaliliśmy - by opłacić najem Sali - że osoby dorosłe płacą 5 zł za godzinę, dzieci są zwolnione od opłat.
 • W środę, 18 marca, godz. 18.00 - nabożeństwo w kaplicy szpitala w Bełchatowie, ze szczególną modlitwą za chorych.
 • W czwartek, 19 marca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • Przypominamy, że Walne Zgromadzenie naszego zboru odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii.

W kancelarii dostępne są egzemplarze nowego Prawa Wewnętrznego KER (egzemplarze skserowane można zabrać do domu). Zachęcamy do zapoznania się z normami regulującymi funkcjonowanie naszego Kościoła. Dostępne są także - do wglądu - sprawozdania z działalności parafii.

 • Już dzisiaj zapraszamy na konferencję poświęconą Janowi Husowi i husytyzmowi, która odbędzie się 18 kwietnia, od godz. 10.00, w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.  
 • Przypominamy, że już ustaliliśmy daty i miejsce letniego obozu naszych skautów - Rangerów (z grupy starszej). Obóz odbędzie się od 09 do 16 sierpnia, w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie (kujawsko-pomorskie). Szczegółowe informacje i zapisy u odpowiedzialnych RR.
 • Jubilatem w tym tygodniu jest pan Aleksander Gryger z Bełchatowa.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 08 marca 2015 roku - 3. Pasyjna

 

Żaden, który przyłoży rękę o pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 15 marca, o godzinie 10.00, poprowadzi je ks. bp Marek Izdebski.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • We wtorek, 09 marca, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00).
 • W czwartek, 12 marca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 13 marca - nie odbędą się zajęcia religii i języka francuskiego dla dzieci - pastor głosi kazania pasyjne w Dzięgielowie.
 • Przypominamy, że Walne Zgromadzenie naszego zboru odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii.

W kancelarii dostępne są egzemplarze nowego Prawa Wewnętrznego KER. Zachęcamy do zapoznania się z normami regulującymi funkcjonowanie naszego Kościoła. W tym tygodniu dostępne będą także do wglądu zwyczajowe sprawozdania z działalności parafii.

 • Po nabożeństwie będą do dyspozycji koperty z zaproszeniami na Walne Zgromadzenie zboru. Bardzo prosimy, weźcie je także dla waszych sąsiadów-ewangelików, informując ich i zapraszając tym samym na Zgromadzenie. W kopercie znajdziecie również zaproszenie do udziału w konferencji historycznej o Janie Husie i husytyzmie, którą organizujemy w kwietniu, w muzeum regionalnym w Bełchatowie.
 • Informujemy także, że już ustaliliśmy daty i miejsce letniego obozu naszych skautów - Rangerów (z grupy starszej). Obóz odbędzie się od 09 do 16 sierpnia, w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie (kujawsko-pomorskie). Szczegółowe informacje i zapisy u odpowiedzialnych RR.
 • Jubilatkami w tym tygodniu są:

              - pani Anna Chruścielska;

              - pani Agnieszka Pospiszył.  

 • Kolekta w dniu 01.03.2015  wyniosła: 300,- zł

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 01 marca 2015 roku - 2. Pasyjna

 

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 08 marca, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • W poniedziałek, 02 marca, o godz. 19.00 - spotkanie Kolegium Kościelnego.
 • We wtorek, 03 marca, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00).
 • W środę, 04 marca, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo z modlitwą za chorych.
 • W czwartek, 05 marca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 06 marca - o 14.45, w salce katechetycznej DZ - język francuski dla dzieci.  
 • Także w piątek, w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Bełchatowie, o godz. 18.00 - nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy (kobiet). Zapraszamy do udziału.
 • Informujemy, że Walne Zgromadzenie naszego zboru odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii.

W kancelarii dostępne są egzemplarze nowego Prawa Wewnętrznego KER. Zachęcamy do zapoznania się z normami regulującymi funkcjonowanie naszego Kościoła. Wkrótce dostępne będą do wglądu zwyczajowe sprawozdania z działalności parafii.

 • Jubilatami w tym tygodniu są:

             - pani Agnieszka Smetana;

             - pani Marta Wolska.    

 • Kolekta w dniu 22.02.2015  wyniosła: 304,- zł

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Podkategorie