Ogłoszenia

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 08 marca 2015 roku - 3. Pasyjna

 

Żaden, który przyłoży rękę o pługa i ogląda się wstecz nie nadaje się do Królestwa Bożego. Łk 9,62

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 15 marca, o godzinie 10.00, poprowadzi je ks. bp Marek Izdebski.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • We wtorek, 09 marca, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00).
 • W czwartek, 12 marca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 13 marca - nie odbędą się zajęcia religii i języka francuskiego dla dzieci - pastor głosi kazania pasyjne w Dzięgielowie.
 • Przypominamy, że Walne Zgromadzenie naszego zboru odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii.

W kancelarii dostępne są egzemplarze nowego Prawa Wewnętrznego KER. Zachęcamy do zapoznania się z normami regulującymi funkcjonowanie naszego Kościoła. W tym tygodniu dostępne będą także do wglądu zwyczajowe sprawozdania z działalności parafii.

 • Po nabożeństwie będą do dyspozycji koperty z zaproszeniami na Walne Zgromadzenie zboru. Bardzo prosimy, weźcie je także dla waszych sąsiadów-ewangelików, informując ich i zapraszając tym samym na Zgromadzenie. W kopercie znajdziecie również zaproszenie do udziału w konferencji historycznej o Janie Husie i husytyzmie, którą organizujemy w kwietniu, w muzeum regionalnym w Bełchatowie.
 • Informujemy także, że już ustaliliśmy daty i miejsce letniego obozu naszych skautów - Rangerów (z grupy starszej). Obóz odbędzie się od 09 do 16 sierpnia, w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym w Smerzynie (kujawsko-pomorskie). Szczegółowe informacje i zapisy u odpowiedzialnych RR.
 • Jubilatkami w tym tygodniu są:

              - pani Anna Chruścielska;

              - pani Agnieszka Pospiszył.  

 • Kolekta w dniu 01.03.2015  wyniosła: 300,- zł

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 01 marca 2015 roku - 2. Pasyjna

 

Bóg daje dowód swej wielkiej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz 5,8

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 08 marca, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • W poniedziałek, 02 marca, o godz. 19.00 - spotkanie Kolegium Kościelnego.
 • We wtorek, 03 marca, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 (do 21.00).
 • W środę, 04 marca, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie - nabożeństwo z modlitwą za chorych.
 • W czwartek, 05 marca, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 06 marca - o 14.45, w salce katechetycznej DZ - język francuski dla dzieci.  
 • Także w piątek, w kościele Ewangelicko-Reformowanym w Bełchatowie, o godz. 18.00 - nabożeństwo z okazji Światowego Dnia Modlitwy (kobiet). Zapraszamy do udziału.
 • Informujemy, że Walne Zgromadzenie naszego zboru odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii.

W kancelarii dostępne są egzemplarze nowego Prawa Wewnętrznego KER. Zachęcamy do zapoznania się z normami regulującymi funkcjonowanie naszego Kościoła. Wkrótce dostępne będą do wglądu zwyczajowe sprawozdania z działalności parafii.

 • Jubilatami w tym tygodniu są:

             - pani Agnieszka Smetana;

             - pani Marta Wolska.    

 • Kolekta w dniu 22.02.2015  wyniosła: 304,- zł

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 22 lutego 2015 roku - 1. Pasyjna

Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 1 J 3,8

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 01 marca, o godzinie 10.00, z Wieczerzą Pańską.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym/z czasem na Plebanii.
 • We wtorek, 24 lutego, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 do 21.00.
 • W środę, 25 lutego, o godz. 18.00, na plebanii - spotkanie Kolegium Kościelnego.
 • W czwartek, 26 lutego, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 27 lutego - o 14.45, na salce katechetycznej DZ - język francuski dla dzieci.  
 • Już dzisiaj, z dużym wyprzedzeniem, informujemy, że Walne Zgromadzenie naszego zboru odbędzie się w sobotę, 28 marca, o godz. 16.00, na Plebanii.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

             - pan Edmund Gryger;

             - pan Czesław Dedecjusz.    

 • Kolekta w dniu 15.02.2015  wyniosła: ........

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 15 lutego 2015 roku - Przedpostna

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Łk 18,31

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 22 lutego, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym/z czasem na Plebanii.
 • W tym tygodniu, po feriach, wznawiamy lekcje religii.
 • W poniedziałek, 16 lutego, na Plebanii, o godz. 17.00 - spotkanie robocze przygotowujące Tydzień Ewangelizacyjny 2015.
 • Także w poniedziałek, o godz. 19.00-21.00 - wyjątkowo w ten dzień (zamiast wtorku) zapraszamy rodzinnie na salę gimnastyczną w Łobudzicach. W następnych tygodniach kontynuujemy we wtorki.
 • W środę, 18 lutego, o godz. 18.00 - nabożeństwo w kaplicy Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Poprowadzi je ks. Tomasz Pieczko. Jak zawsze zapraszamy do wspólnego wyjazdu i udziału w nabożeństwie.
 • W czwartek, 19 lutego, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 20 lutego, o godz. 14.45, w salce katechetycznej DZ - powracamy po feriach do lekcji języka francuskiego dla dzieci.  
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

          - pani Alfreda Buresz z Pożdżenic;

          - pan Władysław Rogut z Kolumny.  

 • Kolekta w dniu 08.02.2015  wyniosła: 218,00 zł.
 • Chcemy na zakończenie bardzo podziękować wszystkim osobom z naszej parafii, które poświęciły ich czas i siły w przygotowaniu i realizacji półkolonii dla dzieci, które odbyły się w ub. tygodniu.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Zelów, 01 lutego 2015 roku - 3. przed Postem

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 08 lutego, o godzinie 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15 - spotkanie modlitewne w Domu Zborowym/z czasem na Plebanii.
 • We wtorek, 03 lutego, zapraszamy na kolejny rodzinny wyjazd na salę gimnastyczną w Łobudzicach. Zaczynamy grę o godz. 19.00 do 21.00. Całościowy koszt pojedynczego wynajęcia sali wynosi 60 zł za godzinę, czyli za 2 godz. - 120 zł. Przyjęliśmy, że dorosła osoba płaci 5 zł za godzinę, dzieci wchodzą bezpłatnie.  
 • W środę, 04 lutego, o godz. 13.00, w kaplicy cmentarnej w Łasku - pogrzeb p.Pawła Pospiszyła z Łasku, ur. 06 kwietnia 1946 r., zm. 30 stycznia b.r.  
 • W czwartek, 05 lutego,  o godz. 10.00 - konferencja duchownych w Łodzi.
 • Także w czwartek, o godz. 17.00 - czwartkowe spotkanie biblijne, na Plebanii.
 • W piątek, 06 lutego, o godz. 13.30 - robocze spotkanie przed-półkolonijne, na Plebanii.
 • W piątek, 06 lutego - nie będzie lekcji francuskiego dla dzieci; ferie.  
 • W sobotę, 07 lutego - ostatnie robocze spotkanie przed-półkolonijne, na Plebanii.
 • Już dzisiaj informujemy, że półkolonie dla dzieci odbędą się w dniach 9-13 lutego, na Plebanii naszej parafii. Szczegóły na plakatach.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:

         - pani Anna Dąbrowska;

         - pani Zofia Pietryszka;

         - pan Zenon Smolny.    

 • Kolekta w dniu 25.01.2015  wyniosła: 262,40 zł.

 

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:

A pokój boży, który przewyższa wszelki rozum,  niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie,  Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Podkategorie