Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - Ogłoszenia
Ostatnia niedziela po Epifanii - 05.02.2017 r.
Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

• Nabożeństwo w niedzielę 12 lutego, o godz. 10.00, w sali na Plebanii.
• We wtorek, 07 lutego, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo ze szczególna modlitwą za chorych.
• W czwartek, 09 lutego, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• Także w czwartek, o godz. 18.00, na Plebanii – spotkanie Kolegium Kościelnego.
• W piątek, 10 lutego, o godz. 14.45, na Plebanii – język francuski dla dzieci.

Do wiadomości zboru:
• W dniach 17-19 lutego planujemy wyjazd panów (30+ - górna granica wieku nie istnieje) do Karpacza. Wyjazd w piątek po południu, powrót w niedzielę wieczorem. Koszty wyjazdu to:
1. Dwie doby hotelowe (w ośrodku należącym do parafii Wang) i posiłki w sobotę i niedzielę – 170 zł,
2. paliwo dwóch do dwóch samochodów.
W sobotę planujemy dłuższy spacer w góry. W niedzielę chcemy zwiedzić Jelenią Górę (i jej ciekawe miejsca).
Osoby zgłoszone proszone są o wpłacenie 80 zł, do poniedziałku 06 stycznia (musimy zapłacić zaliczkę za noclegi i wyżywienie).
• Nadal bardzo prosimy zborowników o wsparcie finansowe wykonania tych wszystkich prac.
• Przypominamy o propozycji zapisywania się dorosłych na listę uczestników zajęć na sali gimnastycznej.
• Jubilatem w tym tygodniu jest:
- Pan Andrzej Wilf.
Składamy mu serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
4. po Epifanii - 29.01.2017 r.
Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: przedziwnymi okazują się pośród synów ludzkich! Ps 66,5

• Nabożeństwo w niedzielę 05 lutego, o godz. 10.00, z Wieczerzą Pańską, w sali na Plebanii.
• Wczoraj, w sobotę 28 stycznia, pożegnaliśmy nabożeństwem pogrzebowym Panią Leokadię (Lenę) Semerat z d. Nowak, l.55, zm. 25 stycznia br. w szpitalu w Bełchatowie. Pamiętajmy w modlitwie o jej bliskich.

https://www.facebook.com/560686987358314/photos/a.654860634607615.1073741843.560686987358314/1251354968291509/?type=3&theater


• Od wtorku wznawiamy lekcje religii po feriach zimowych.
• W czwartek, 02 lutego, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W piątek, 03 lutego, o godz. 14.45, na Plebanii – język francuski dla dzieci.
• Także w piątek, o godz. 19.00, na Plebanii – spotkanie pań 30+. W programie wspólny poczęstunek, film, rozmowy…
• W sobotę, o godz. 18.00, na salce młodzieży - spotkanie młodzieży. Pastor zaprasza.

Do wiadomości zboru:
• Podczas ferii zostały przeprowadzone w Domu Zborowym duże prace związane z modernizacja systemu przeciw-pożarowego oraz przebudową drzwi wejściowych. Uwaga: stare drzwi do Domu Zborowego będą do dyspozycji zainteresowanych. Prace nadal będą prowadzone w przyszłą sobotę. Nadal prosimy zborowników o wsparcie finansowe wykonania tych wszystkich prac.
• Od przyszłego tygodnia w naszym przedszkolu rusza kolejna, nowa, grupa dzieci, powiększając tym samym liczbę dzieci w naszej placówce edukacyjnej. Prosimy o modlitwę w intencji pracy przedszkola.
• Przypominamy o propozycji zapisywania się na listę uczestników zajęć na sali gimnastycznej.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pan Zenon Smolny (02.02),
- Pani Anna Dąbrowska (02.02).
Składamy im serdeczne życzenia błogosławieństwa Boże

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
3. Po Epifanii - 22.01.2017 r. - ogłoszenia
Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i z południa, i zasiądą w Królestwie Bożym. Łk 13,29

• Nabożeństwo w niedzielę 29 stycznia, o godz. 10.00, w sali na Plebanii.
• W poniedziałek, 23 stycznia, pastor głosi kazanie na nabożeństwie ekumenicznym w Zgierzu.
• We wtorek, 24 stycznia, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo z modlitwą za chorych.
• W środę, 25 stycznia – propozycja wyjazdu do kina dla grupy dzieci młodszych. Szczegóły pastor poda bezpośrednio rodzicom.
• W czwartek, 26 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.

Do wiadomości zboru:
• Nadal prosimy o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynku Domu Zborowego.
• Jubilatką w tym tygodniu jest:
- Pani Elli Erika Pawlak (25.01)
Składamy jej życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
2 Po Epifanii - 15.01.2017 r.
Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

• Nabożeństwo w niedzielę 22 stycznia, o godz. 10.00, w sali na Plebanii.
• Od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe, a zatem przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie lekcji religii. Będziemy jednak chcieli w czasie ferii zorganizować wyjścia dzieci na lodowisko lub basen. Szczegółowe propozycje rodzice otrzymają do wtorku.
• W poniedziałek, 16 stycznia, o godz. 12.00, w naszym kościele, odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe. Pożegnamy panią Lidię Matejka, z d. Pospiszył, ur. 31 października 1926 r. w Zelowie, a która zmarła w szpitalu w Bełchatowie, 10 stycznia br.
• W czwartek, 19 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W sobotę, 21 stycznia, o godz. 16.00, na Plebanii – Zborowy Wieczór Kolęd, wspólne śpiewanie. Osoby, zwłaszcza starsze, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu, a mają problem z dojazdem, proszone są o zgłoszenie się do Karola Pospiszyła, który z ramienia Kolegium podjął się koordynacji organizacji pomocy w przejazdach.
Do wiadomości zboru:
• W tym roku ferie zimowe w województwie łódzkim odbędą się w trakcie sesji egzaminacyjnej w szkołach wyższych, co powoduje, że szereg osób nie może być obecnymi w parafii, by móc zaangażować się w półkolonie zimowe. W związku z tym, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które musimy zapewnić, Kolegium podjęło decyzję o wyjątkowym nieorganizowaniu półkolonii w trakcie tych ferii zimowych.
• Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynku Domu Zborowego.
• Jubilatkami w tym tygodniu są:
- Pani Mirona Fliegner (21.01),
- Pani Carla Booman (24.01).
Składamy im życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
1 Po Epifanii - 08.01.2017 r. - ogłoszenia
Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

• Nabożeństwo w niedzielę 15 stycznia, o godz. 10.00, w sali na Plebanii.
• W poniedziałek, 09 stycznia, o godz. 18.30, na Plebanii - spotkanie Kolegium Kościelnego.
• W czwartek, 12 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• W piątek, 13 stycznia, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
Do wiadomości zboru:
• W tym roku ferie zimowe w województwie łódzkim odbędą się w trakcie sesji egzaminacyjnej w szkołach wyższych, co powoduje, że szereg osób nie może być obecnymi w parafii, by móc zaangażować się w półkolonie zimowe. W związku z tym, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które musimy zapewnić, Kolegium podjęło decyzję o wyjątkowym nieorganizowaniu półkolonii w trakcie tych ferii zimowych.
• Ponieważ byliśmy zmuszeni odwołać planowany na 06.01 wieczór zborowy, w związku z informacją (przekazaną nam w ostatniej bez mała chwili) o nieobecności osób, które miały poprowadzić planowane zajęcia, chcemy zorganizować w najbliższym czasie spotkanie zborowe, tym razem bardziej dla wspólnego pośpiewania pieśni, kolęd. Data spotkania zostanie wkrótce podana.
• Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynku Domu Zborowego.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pani Wanda Gwiazdowska (10.01),
- Pani Otylia Kimmer-Bindeman (12.01),
- Pan Edward Rajchert (14.01).
Składamy im życzenia błogosławieństwa Bożego.

Podkategorie