Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
2 Po Epifanii - 15.01.2017 r.
Zakon został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. J 1,17

• Nabożeństwo w niedzielę 22 stycznia, o godz. 10.00, w sali na Plebanii.
• Od poniedziałku rozpoczynają się ferie zimowe, a zatem przez najbliższe dwa tygodnie nie będzie lekcji religii. Będziemy jednak chcieli w czasie ferii zorganizować wyjścia dzieci na lodowisko lub basen. Szczegółowe propozycje rodzice otrzymają do wtorku.
• W poniedziałek, 16 stycznia, o godz. 12.00, w naszym kościele, odbędzie się nabożeństwo pogrzebowe. Pożegnamy panią Lidię Matejka, z d. Pospiszył, ur. 31 października 1926 r. w Zelowie, a która zmarła w szpitalu w Bełchatowie, 10 stycznia br.
• W czwartek, 19 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W sobotę, 21 stycznia, o godz. 16.00, na Plebanii – Zborowy Wieczór Kolęd, wspólne śpiewanie. Osoby, zwłaszcza starsze, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniu, a mają problem z dojazdem, proszone są o zgłoszenie się do Karola Pospiszyła, który z ramienia Kolegium podjął się koordynacji organizacji pomocy w przejazdach.
Do wiadomości zboru:
• W tym roku ferie zimowe w województwie łódzkim odbędą się w trakcie sesji egzaminacyjnej w szkołach wyższych, co powoduje, że szereg osób nie może być obecnymi w parafii, by móc zaangażować się w półkolonie zimowe. W związku z tym, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które musimy zapewnić, Kolegium podjęło decyzję o wyjątkowym nieorganizowaniu półkolonii w trakcie tych ferii zimowych.
• Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynku Domu Zborowego.
• Jubilatkami w tym tygodniu są:
- Pani Mirona Fliegner (21.01),
- Pani Carla Booman (24.01).
Składamy im życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
1 Po Epifanii - 08.01.2017 r. - ogłoszenia
Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

• Nabożeństwo w niedzielę 15 stycznia, o godz. 10.00, w sali na Plebanii.
• W poniedziałek, 09 stycznia, o godz. 18.30, na Plebanii - spotkanie Kolegium Kościelnego.
• W czwartek, 12 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
• W piątek, 13 stycznia, o godz. 14.45, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
Do wiadomości zboru:
• W tym roku ferie zimowe w województwie łódzkim odbędą się w trakcie sesji egzaminacyjnej w szkołach wyższych, co powoduje, że szereg osób nie może być obecnymi w parafii, by móc zaangażować się w półkolonie zimowe. W związku z tym, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci, które musimy zapewnić, Kolegium podjęło decyzję o wyjątkowym nieorganizowaniu półkolonii w trakcie tych ferii zimowych.
• Ponieważ byliśmy zmuszeni odwołać planowany na 06.01 wieczór zborowy, w związku z informacją (przekazaną nam w ostatniej bez mała chwili) o nieobecności osób, które miały poprowadzić planowane zajęcia, chcemy zorganizować w najbliższym czasie spotkanie zborowe, tym razem bardziej dla wspólnego pośpiewania pieśni, kolęd. Data spotkania zostanie wkrótce podana.
• Zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynku Domu Zborowego.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pani Wanda Gwiazdowska (10.01),
- Pani Otylia Kimmer-Bindeman (12.01),
- Pan Edward Rajchert (14.01).
Składamy im życzenia błogosławieństwa Bożego.

Uwaga!!
Z przykrością zawiadamiamy, iż wieczór zborowy planowany w najbliższy piątek( 6.01.2017) nie odbędzie się!.
Osoby odpowiedzialne za poprowadzenie spotkania, w dniu dzisiejszym odwołały swój przyjazd. Z tego powodu zostaliśmy zmuszeni do jego przełożenia.
W najbliższym czasie podamy inny termin wieczoru zborowego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
1 Nowy Rok - 01.01.2017 r. – ogłoszenia

Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Flp 4,4-5

• Nabożeństwo w niedzielę 08 stycznia, o godz. 10.00, w Sali na Plebanii. Przypominamy, że - zgodnie z decyzją Ogólnego Zgromadzenia Zboru - nabożeństwa w styczniu, lutym i marcu odbywać się będą na Plebanii.
• Dzisiaj jeszcze, w Bełchatowie, w kościele rzym.-kat. parafii pw. Narodzenia Najśw. Marii Panny, ul. Kościuszki 2, o godz. 18.45 - koncert noworoczny Zelowskich Dzwonków. Zapraszamy.
• We wtorek, 03 stycznia, o godz. 18.00 – nabożeństwo w szpitalu w Bełchatowie. Tradycyjnie będziemy modlić się za chorych.
• W czwartek, 05 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W piątek 06 stycznia, zapraszamy na Wieczór Zborowy, o godz. 16.00, na Plebanii. Spotkanie otwarte - dla wszystkich zainteresowanych - będzie poświęcone dziedzictwu protestanckiemu w Orzeszkowie (woj. Wielkopolskie, gmina Kwilcz). W Orzeszkowie znajduje się zachowany (choć już nie pełniący funkcji sakralnej) kościół Braci Czeskich oraz cmentarz (którego nasza parafia jest właścicielem), będący miejscem spoczynku szeregu osób, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski, a szczególnie Wielkopolski, jak np. rodzin Bronikowskich, Kurnatowskich, a także Karola Bogumiła Diehla i Jana Wilhelma Kassyusza.
Bogatą historię tego miejsca przybliżą nam zaproszeni goście:
- Pani Joanna Wałkowska (doktorantka w Instytucie Archeologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu)
- Pan Dariusz Prętki (Rada Gminy Kwilcz)
• Prosimy o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynkach naszej parafii. Można tego dokonywać także na konto parafii, z dopiskiem PPOŻ.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pani Olga Janina Jersak,
- Pani Urszula Pejga.
Składamy im najlepsze życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
1. Dzień Świąt Narodzenia Pańskiego - 25.12.2016 r.
Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

• Nabożeństwo jutro, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, o godz. 10.00.
• Nabożeństwo w sobotę, 31 grudnia, kończące rok 2016, o godz. 17.00.
• Nabożeństwo w następną niedzielę, 01 stycznia, jednocześnie noworoczne, z Wieczerzą Pańską, o godz. 10.00.
• We wtorek, 27 grudnia, o godz. 18.00 – nabożeństwo w szpitalu w Bełchatowie. Tradycyjnie będziemy się modlić za chorych.
• W czwartek, 29 grudnia, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• Zapraszamy na Wieczór Zborowy, w piątek 06 stycznia, o godz. 16.00, na Plebanii.
• Jeszcze dzisiaj prosimy obecnych członków Kolegium i osoby zaangażowane w Półkolonie o naprawdę krótkie spotkanie na Plebanii, po nabożeństwie.
• Prosimy o wsparcie finansowe prac związanych z modernizacją systemu przeciw-pożarowego w budynkach naszej parafii.

Podkategorie