2015

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
3 niedziela przed Postem - 24.01.2016

Nakłoń, Boże mój, swojego ucha i usłysz! Nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. Dn 9,18

 •  Nabożeństwo w następną niedzielę, 31 stycznia, o godz. 10.00.
 •  Przypominamy, że Kolegium Kościelne przyjęło uchwałę, ustalającą regułę, zgodnie z którą nabożeństwa zimowe będą odbywać się na sali Plebanii, od pierwszej niedzieli stycznia do ostatniej niedzieli marca (za wyjątkiem świąt i pogrzebów). Uwaga: Decyzja Kolegium ma charakter warunkowy - zostanie przedstawiona do ostatecznego zatwierdzenia najbliższemu Ogólnemu Zgromadzeniu Zboru w marcu br.
 •  Szkółki niedzielne, przez okres prowadzenia nabożeństw na sali na Plebanii, odbywać się będą od początku nabożeństwa.
 •  Każdej niedzieli, o godz. 9.15, zapraszamy na spotkanie modlitewne na Plebanii.
 •  Dzisiaj jeszcze, po nabożeństwie, odbędzie się spotkanie Kolegium Kościelnego.
 •  We wtorek, 26 stycznia, o godz. 16.30 ? wspólny wyjazd z dziećmi na lodowisko do Bełchatowa (zapraszamy klasy 4-6 i gimnazjum). Przewidywany powrót po godz. 18.00. Uczestnicy powinny mieć ze sobą legitymację szkolną i 4 zł na wypożyczenia łyżew. Zapraszamy także rodziców i innych dorosłych, mających ochotę poślizgać się z nami.
 •  W środę, 27 stycznia, od godz. 19.00 - rodzinne gry sportowe na sali gimnastycznej ZSP w Zelowie, ul. Kilińskiego.
 •  W czwartek, 28 stycznia, o godz. 17.00, w bibliotece ZSO - konferencja o Janie Amosie Komeńskim. Referaty wygłoszą: dr hab. Adam Fijałkowski, z Zakładu Historii Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i dr Piotr Robak z Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiej.
 •  W Piątek, 29 stycznia, o godz. 14.00, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
 •  Jubilatkami w tym tygodniu są:
  - Pani Carla Booman (24.01),
  - Pani Elli Erika Pawlak (25.01),
  - Pani Olga Kimmer (27.01).
 •  Kolekta w dniu 17 stycznia wyniosła 350,- zł.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - ogłoszenia
Ostania niedziela po Epifanii - 17.01.2016
Nad tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad tobą. Iz 60,2

 

 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 24 stycznia, o godz. 10.00.
 • Uwaga: od następnej niedzieli nabożeństwa będą odbywały się w sali zborowej na Plebanii. Kolegium Kościelne przyjęło uchwałę, ustalającą regułę, zgodnie z którą nabożeństwa zimowe będą odbywać się na sali Plebanii, od pierwszej niedzieli stycznia do ostatniej niedzieli marca (za wyjątkiem świąt i pogrzebów). Decyzja Kolegium ma charakter warunkowy - zostanie przedstawiona do ostatecznego zatwierdzenia najbliższemu Ogólnemu Zgromadzeniu Zboru w marcu br.
 • Szkółki niedzielne, od następnej niedzieli, przez okres prowadzenia nabożeństw na sali na Plebanii, będą odbywać się od początku nabożeństwa.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15, zapraszamy na spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • We wtorek, 19 stycznia, o godz. 18.00 - nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewang.-ref. w Bełchatowie, z udziałem arcybiskupa katolickiej diecezji łódzkiej. Pastor Pieczko bierze udział w nabożeństwie, tym samym wyjątkowo nie będzie nabożeństwa w szpitalu bełchatowskim.
 • W środę, 20 stycznia, godz. 19.00 - rodzinne gry sportowe na sali gimnastycznej ZSP w Zelowie, ul. Kilińskiego.
 • W czwartek, 21 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W piątek, 22 stycznia, o godz. 14.00, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
 • W piątek także, o godz. 19.00, na Plebanii - drugie już spotkanie z serii ,,Ewangelicyzm reformowany, czym jest?...", podczas którego omawiane będą zasady wiary i etyki naszego Kościoła. Spotkanie otwarte dla wszystkich; zapraszamy szczególnie członków rodzin mieszanych wyznaniowo.
 • W niedzielę, 24 stycznia, po nabożeństwie - spotkanie Kolegium Kościelnego naszej parafii.
 • Zapraszamy na konferencję (otwartą dla całej społeczności zelowskiej) o Janie Amosie Komeńskim, którą poprowadzą 28 stycznia, o godz. 17.00, w bibliotece ZSO, prof. Adam Fijałkowski, z Zakładu Historii Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego i dr Piotr Robak z Katedry Historii Nowożytnej Uniwersytetu Łódzkiej. Spotkanie to otwiera serię spotkań kwartalnych, mających na celu przybliżenie znaczących postaci i nurtów myśli, charakterystycznych dla polskiego ewangelicyzmu.
 • Jubilatką w tym tygodniu jest:
  - Pani Mirona Flieger.

  Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
  A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie - Ogłoszenia
1. Po Epifanii - Święto Chrztu Pańskiego - 10.01.2016

Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Rz 8,14

 •  Nabożeństwo w niedzielę, 17 stycznia, o godz. 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15, zapraszamy na spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • We wtorek, 12 stycznia, o godz. 16.20 - zbiórka dzieci z klas 2-3, które chciałyby pojechać na lodowisko w Bełchatowie. Wyjazd godz. 16.30, wejście na lodowisko godz. 17.00.
 • We wtorek także - spotkanie Kolegium Kościelnego.
 • W środę, 13 stycznia, godz. 19.00 - rodzinne gry sportowe na sali gimnastycznej ZSP w Zelowie, ul. Kilińskiego.
 • W czwartek, 14 stycznia, o godz. 17.00, na Plebanii - czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W piątek, 15 stycznia, o godz. 14.00, na Plebanii - język francuski dla dzieci.
 • W sobotę, 16 stycznia, o godz. 18.00, na salce młodzieży - filmowy klub dyskusyjny (zaprasza Pastor).
 • Już dzisiaj zapraszamy na konferencję (otwartą dla całej społeczności zelowskiej) o Janie Amosie Komeńskim, którą poprowadzi 28 stycznia, o godz. 17.00, w bibliotece ZSO, prof. Adam Fijałkowski, z Zakładu Historii Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie to otwiera serię spotkań kwartalnych, mających na celu przybliżenie znaczących postaci i nurtów myśli, charakterystycznych dla polskiego ewangelicyzmu.
 • Jubilatami w tym tygodniu są:
  - Pani Wanda Gwiadowska,
  - Pani Otylia Kimmer-Bindeman,
  - Pan Edward Rajchert
 • Kolekta z niedzieli 03.01 wyniosła: 167,- zł

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
Ogłoszenia: 1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim - 27.12.2015

Hasło tygodnia: Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas,
i ujrzeliśmy chwałę Jego. J1,14

 •  W związku z nadchodzącymi dniami końca roku przypominamy plan nabożeństw w naszym kościele:
  1. 31 grudnia, godz. 17.00 - nabożeństwo kończące rok 2015;
  2. 1 stycznia, godz. 10.00 - nabożeństwo Noworoczne z Wieczerzą Pańską.
 • Nabożeństwo w następną niedzielę, 03 stycznia, o godz. 10.00.
 • Każdej niedzieli, o godz. 9.15, zapraszamy na spotkanie modlitewne na Plebanii.
 • W nadchodzącym tygodniu nie ma lekcji religii - w związku z dniami wolnymi w szkołach.
 • Od nowego roku pastor zaprasza w drugie i czwarte piątki miesiąca, o godz. 19.00, na Plebanii, na spotkania z serii pt. ,,Ewangelicyzm reformowany - czym jest??". Tematyka dotyczyć będzie omówienia tego, co stanowi realne zasady naszej wiary. Zapraszamy tych, którzy może nie pamiętają ich dokładnie lub też są zainteresowani ich pogłębieniem. Szczególnie zapraszamy członków związków, rodzin mieszanych wyznaniowo. Pierwsze spotkanie 08 stycznia.
 • Już dzisiaj pastor zaprasza na organizowane przez niego spotkanie (otwarte dla społeczności zelowskiej) o Janie Amosie Komeńskim, które poprowadzi 28 stycznia, o godz. 17.00, w bibliotece ZSO, prof. Adam Fijałkowski, z Zakładu Historii Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie to otwiera serię spotkań kwartalnych, mających na celu przybliżenie znaczących postaci i nurtów myśli, charakterystycznych dla polskiego ewangelicyzmu.
 • Zbliża się koniec roku. Przypominamy o składkach członków zboru. Można je wpłacić w kancelarii parafii lub na konto parafii (z możliwością odpisu od podatku).
 • Jubilatkami w tym tygodniu są:
  - Pani Olga Janina Jersak,
  - Pani Urszula Pejga.
 • Kolekta w dniu 20 grudnia wyniosła: 367,50 zł.

Przyjmijcie życzenie Pokoju Bożego:
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie, Panu i Zbawicielu naszym - ku żywotowi wiecznemu. Amen

Kochani, gorąco zapraszamy:
27 grudnia, godz. 10.00 - nabożeństwo niedzielne.
31 grudnia, godz. 17.00 - nabożeństwo kończące rok 2013.
1 stycznia, godz. 10.00 - nabożeństwo Noworoczne z Wieczerzą Pańską.

Zakończy ten odchodzący rok 2015 dziękując Panu za wszystko co dobre i prośmy o dobry nowy, 2016 rok, nie zapominając, że Pan błogosławi, ale i wymaga zaangażowania...

Wszystkiego co najlepsze Wam i - mam nadzieję - do zobaczenia.
Pastor