Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
3 niedziela po Wielkanocy - 07.05.2017 r.
Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Kor 5,17

• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 14 maja, o godz. 10.00.
• Od wczoraj obraduje w Łodzi Synod Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Prosimy o pamięć w modlitwie za Synod.
• W poniedziałek, po południu, pastor wyjeżdża z grupą gimnazjalistów z naszej i kleszczowskiej parafii do Warszawy. Będzie to jednocześnie czas przygotowania do konfirmacji. Powrót planowany jest na środę po południu. Z tego też względu lekcje religii we wtorek i środę nie odbędą się.
• W czwartek, 11 maja, o godz. 17.00, na Plebanii – spotkanie biblijne. Czytamy i rozważamy List do Galacjan.
• W czwartek także, o godz. 19..0, na Plebanii – zebranie Kolegium Kościelnego.
• W piątek, 12 maja, na Plebanii - serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie kobiet 30+. Proponujemy powtórzyć oglądanie trzeciej części wykładów Marka Gungora „Przez śmiech do lepszego małżeństwa”. Zachęcimy też do wspólnego wyciszenia w modlitwie i rozmów przy kawie.
• W kolejnym tygodniu, w czwartek, 18 maja, o godz. 16.00, na Plebanii, odbędzie się egzamin konfirmacyjny dla trojga tegorocznych kandydatów.
• Tego samego dnia, w czwartek 18 maja, o godz. 18.00, w Sali Pamięci ZSO, odbędzie się konferencja zatytułowana „Paweł Hulka-Laskowski – intelektualista o zelowskich korzeniach”. Poprowadzi ją pan prof. Rafał Leszczyński. Zapraszamy.
• W dniu 21 maja nabożeństwo z godz. 10.00 przesunięte będzie na godz. 17.00. Związane to jest z naszym udziałem w nabożeństwie w Łodzi, w kościele św. Mateusza, z okazji 500 lat Reformacji. Prosimy o zapisywanie się chętnych na wyjazd (lista zapisów w przedsionku kościoła)
• Już z wyprzedzeniem zapraszamy dzieci na nasze kolonie kościelne, które odbędą się tradycyjnie w Zelowie, podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego, w dniach 15-23 lipca.
• Korekta daty najbliższego Ogólnego Zgromadzenia Zboru, zwołanego przez Kolegium Kościelne: odbędzie się ono w niedzielę, 28 maja, po nabożeństwie, w związku z rezygnacją ks. Tomasza Pieczko z urzędu proboszcza parafii zelowskiej. Zgodnie z Prawem Wewnętrznym KER będzie to pierwsze z dwóch Zgromadzeń Ogólnych, które dokonają odwołania proboszcza na jego wniosek.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pan Karol Jersak,
- Pan Jerzy Swoboda,
- Pani Lena Geniusz.
Życzymy im błogosławieństwa Bożego.