Ogłoszenia

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

4 niedziela po Trójcy Świętej - 09.07.2017 r.

Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

Ga 6,2.

 

 • Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 16 lipca, o godz. 11.00, z Wieczerzą Pańską. Będzie to nabożeństwo otwierające Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie.
 • W poniedziałek, 10 lipca, o godz. 16.00, na Plebanii – spotkanie wszystkich osób, które chcą zaangażować się w pracę z dziećmi na półkoloniach (w dniach 17-22 lipca).
 • W czwartek, 13 lipca, o godz. 17.00 – czwartkowe spotkanie biblijne.
 • W piątek, 14 lipca, po południu - przyjadą pierwsze dzieci na Kolonie.
 • W sobotę, 15 lipca, o godz. 9.00 – śniadanie dla mężczyzn, z refleksją biblijną.
 • Jeszcze raz przypominamy, że tegoroczny Tydzień Ewangelizacyjny rozpocznie się oficjalnie nabożeństwem 16 lipca, o godz. 11.00. Prosimy: zaproście wasze rodziny, przyjaciół i znajomych do udziału w tym wydarzeniu. Program seminariów i zwiastowań dla całego tygodnia jest naprawdę interesujący.
 • Przypominamy, że ciągle zbieramy na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny. Prosimy o takie ofiary albo do skrzynki w kościele, albo na konto bankowe parafii (z dopiskiem TE).
 • Kolekta w niedzielę 02 lipca wyniosła 247,50 zł.
 • Jubilatem tego tygodnia jest:

- Pan Henryk Pospiszył.    

Składamy mu serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

3 niedziela po Trójcy Świętej - 02.07.2017 r.

Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Łk 19.10

 

 • Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 09 lipca, o godz. 10.00, z Wieczerzą Pańską.
 • We wtorek, 04 lipca, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo ze szczególna modlitwą za chorych.
 • W czwartek, 06 lipca, o godz. 17.00 – czwartkowe spotkanie biblijne.
 • Prosimy rodziców dzieci wyjeżdżających na mini-obóz Royal Rangers o uregulowanie całości opłaty do końca tego tygodnia. Można tego dokonać przelewem na konto parafii z dopiskiem „obóz RR” lub gotówką u p. Agnieszki Kimmer.
 • Serdecznie zapraszamy na kolejny wyjazd z cyklu "Parafialny Wyjazd Rodzinny", tym razem do Krakowa (zaraz po wakacjach), w sobotę 02 września br.

Koszt wyjazdu to 130 zł (wyżywienie we własnym zakresie). Cena obejmuje zwiedzanie najważniejszych zabytków Starego Miasta - z przewodnikiem - tak zwaną Trasą Królewską, przejazd i ubezpieczenie. Zapisy na wyjazd przyjmują Bożena i Karol Gwiazdowscy (a także p. Agnieszka Kimmer w kancelarii) do 09 lipca.

 • Zbliża się Tydzień Ewangelizacyjny, który w tym roku rozpocznie się oficjalnie nabożeństwem 16 lipca, o godz. 11.00. Prosimy: zaproście wasze rodziny, przyjaciół i znajomych do udziału w tym wydarzeniu. Program seminariów i zwiastowania jest naprawdę bardzo interesujący.
 • W związku z Półkoloniami, które odbędą się w czasie TEZ: prosimy o kontakt z pastorem wszystkich chętnych do zaangażowania się - jako wolontariusze - w pracę z dziećmi w czasie Półkolonii, od 16 do 22 lipca.
 • Przypominamy, że zbieramy na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny. Prosimy o takie ofiary albo do skrzynki w kościele, albo na konto bankowe parafii (z dopiskiem TE).
 • Jubilatką w tym tygodniu jest:

- Pani Irena Pospiszył.   

Składamy jej serdeczne życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie

2 niedziela po Trójcy Świętej - 25.06.2017 r.

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. Mt 11,28

 

 • Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 02 lipca, o godz. 10.00.
 • Dzisiaj, po nabożeństwie, prosimy członków Kolegium Kościelnego o krótkie zebranie się na parafii.
 • Uwaga: Serdecznie zapraszamy na kolejny wyjazd z cyklu "Parafialny Wyjazd Rodzinny", tym razem do Krakowa (zaraz po wakacjach), w sobotę 02 września br.

Koszt wyjazdu to 130 zł (wyżywienie we własnym zakresie). Cena obejmuje zwiedzanie najważniejszych zabytków Starego Miasta - z przewodnikiem - tak zwaną Trasą Królewską, przejazd i ubezpieczenie. Zapisy na wyjazd przyjmują Bożena i Karol Gwiazdowscy (a także p. Agnieszka Kimmer w kancelarii) do 09 lipca.

 • Ważne: prosimy o kontakt z pastorem wszystkich chętnych do zaangażowania się - jako wolontariusze - w pracę z dziećmi, w czasie półkolonii od 16 do 22 lipca.
 • Przypominamy, że zbieramy na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny. Prosimy o takie ofiary albo do skrzynki w kościele, albo na konto bankowe parafii (z dopiskiem TE).
 • Kolekta w dniu 18.06 wyniosła 417 zł.
 • Jubilatem w tym tygodniu jest:

- Pan Arie Booman.  

Życzymy mu błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
1 Dzień Zesłania Ducha Świętego - 04.06.2017 r.
Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie – mówi Pan Zastępów. Za 4,6

W tym tygodniu:
• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę 11 czerwca, o godz. 10.00, z udziałem gości z czeskich zborów baptystycznych, którzy podczas nabożeństwa zaśpiewają trzy pieśni.
• We wtorek, 06 czerwca, o godz. 18.00, w kaplicy szpitala w Bełchatowie – nabożeństwo ze szczególną modlitwą za chorych. Zapraszamy do udziału w nim.
• W czwartek, 08 czerwca, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• W piątek, 09 czerwca, o godz. 18.00 – ostatnie przed wakacjami spotkanie grupy Pań 30+. Panie planują spędzić wspólny czas przy grillu na terenie parafii.
• W sobotę, 10 czerwca, o godz. 15.00 - Dzień Rodzin naszego Zboru. Będzie grill, wspólny posiłek, gry rodzinne. Prosimy tradycyjnie o przyniesienie poczęstunku do wspólnego dzielenia się.
Informujemy, że w spotkaniu tym będą uczestniczyli także goście ze zborów baptystycznych w Czechach, z pastorem Janem Bistrianinem, przewodniczącym stowarzyszenia Exulant.
Uwaga:
• 30 maja 2017 zmarł mąż Pani Ewy Sulikowskiej - członkini naszej parafii, mieszkającej w Łodzi - Pan Paweł Sulikowski ( także członek naszej parafii). Pożegnanie odbędzie się 05.06. 2017 w Łodzi, na ul. Zakładowej o godz. 14.00.
• W dniach 15-16 czerwca, zapisani uczestnicy wyjeżdżają na Dni Ewangelickie do Ustronia i Cieszyna. Nocleg jest zarezerwowany w Tresnej, nad Jeziorem Żywieckim, co pozwoli na dodatkowe miłe spacery po dniu pełnym wrażeń. Przypominamy, aby zapisani wpłacili 60 zł zadatku.
• W niedzielę 18 czerwca – nabożeństwo kończące rok szkolny w naszej parafii. Uwaga: odbędzie się ono wyjątkowo o godz. 11.00, ze względu na umożliwienie udziału w nim dzieci z Bełchatowa, grających w Zelowskich Dzwonkach.
• Przypominamy, że zbieramy na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny.
• Jubilatami w tym tygodniu są:
- Pani Ilona Jersak,
- Pani Halina Figura,
- Pani Renata Czyżyk,
- Pan Mirosław Szulc.
Składamy im życzenia błogosławieństwa Bożego.

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie
6 niedziela po Wielkanocy - 28.05.2017 r.
A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. J 12,32

W tym tygodniu:
• Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 04 czerwca, w Święto Zesłania Ducha Świętego, o godz. 10.00. Będzie to. Podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańską odbędzie się konfirmacja naszych trzech kandydatów: Dawida Drzazgi, Patrycji Papugi i Mikołaja Rista.
• Jeszcze dzisiaj, po nabożeństwie: w sali Plebanii odbędzie się Ogólne Zgromadzenie Zboru, zwołane przez Prezesa Kolegium. W porządku Zgromadzenia znajduje się podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji pastora Tomasza Pieczko z funkcji Proboszcza.
• W poniedziałek, 29 maja, wyjazd pastora z młodzieżą do kina.
• W środę 31 maja i czwartek 01 czerwca - lekcje religii nie odbędą się z powodu nieobecności pastora, z przyczyn zdrowotnych.
• W czwartek, 01 czerwca, o godz. 17.00, na Plebanii – czwartkowe spotkanie biblijne.
• Już dzisiaj zapraszamy serdecznie na Dzień Rodzin naszego Zboru. Odbędzie się on w sobotę, 10 czerwca, o godz. 15.00. Będzie grill, wspólny posiłek, gry rodzinne. Prosimy tradycyjnie o przyniesienie poczęstunku do wspólnego dzielenia się.
Informujemy, że w spotkaniu tym będą uczestniczyli także goście ze zborów baptystycznych w Czechach, z pastorem Janem Bistrianinem, przewodniczącym stowarzyszenia Exulant. Grupa gości zaśpiewa także trzy pieśni podczas nabożeństwa niedzielnego, 11 czerwca.
• W dniach 15-16 czerwca, zapisani uczestnicy wyjeżdżają na Dni Ewangelickie do Ustronia i Cieszyna. Nocleg jest zarezerwowany w Tresnej, nad Jeziorem Żywieckim, co pozwoli na dodatkowe miłe spacery po dniu pełnym wrażeń.
• Przypominamy, że zbieramy na zakup stołów do namiotów, na Tydzień Ewangelizacyjny.
• Jubilatem w tym tygodniu jest:
- Pan Jerzy Pospiszył.
Życzymy mu błogosławieństwa Bożego.

Podkategorie