Często przychodzą prośby o informacje dotyczące poszukiwania przodków. Sprawa, niestety, nie jest taka prosta. Osób o zelowskich nazwiskach, należących do różnych rodzin, mających wspólnych przodków było i jest bardzo dużo, poza tym tradycyjnie używa się takich samych imion. Dlatego poszukiwanie konkretnej osoby jest bardzo utrudnione ze względu na możliwość pomyłki i, przede wszystkim, upływu czasu.

Ale oczywiście możemy przeprowadzić kwerendę w naszych zbiorach i spróbować szukać wskazanej przez was osoby.

Zgodnie z przyjętymi zasadami w archiwach kwerendę prowadzimy po otrzymaniu potwierdzenia wpłacenia na nasze konto opłaty wstępnej w wysokości 50,00 zł.

  • za każdą godzinę poszukiwań, bez względu na ich rezultat, pobieramy opłatę w wysokości 10,00 zł (zwykle jest to od 3 do 5 godzin)
  • za uwierzytelnioną kopię kserograficzną wykonaną z ksiąg metrykalnych pobieramy: za stronę A4 - 4,00 zł i za stronę A3 - 5,00 zł; w wypadku innych dokumentów 0,50 zł.