WARC - Światowy Alians Kościołów Reformowanych - http://www.wcrc.ch/
Kościół Szkocji - http://www.churchofscotland.org.uk/
Kościół Reformowany we Francji - http://www.eglise-reformee-fr.org/
Wolny Kościół Szkocji - http://www.freechurch.org/
Węgierski Kościół Reformowany - http://www.reformatus.hu/
Zjednoczony Kościół Reformowany Wielkiej Brytanii - http://www.urc.org.uk/
Zjednoczony Kościół Kanady - http://www.united-church.ca/
Protestancki Kościół w Holandii - http://www.pkn.nl/
Reformowany Związek w Niemczech - http://www.reformierter-bund.de/
Kościół Ewangelicko-Reformowany w Szwajcarii - http://www.ref.ch/
Kościół Prezbiteriański w USA - http://www.pcusa.org/