Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej - http://www.mzv.cz/
Českobratrská církev evangelická - http://www.e-cirkev.cz/
Exulant - stowarzyszenie zrzeszające uchodźców - http://exulant.evangnet.cz/
Nezávislý evangelický portál Evangnet - http://www.evangnet.cz/
Veritas - grupa historyczna - http://veritas.evangnet.cz/