W dniu 18 kwietnia br. odbyła się w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie konferencja historyczno-społeczna, poświęcona Janowi Husowi oraz husytyzmowi, organizowaną przez nasz zbór i KER w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie.

Konferencję prowadził ks. Tomasz Pieczko.

Chcemy także bardzo serdecznie podziękować Prezydent Miasta Bełchatowa, Pani Marioli Czechowskiej, za objęcie konferencji swoim patronatem oraz za znaczące wsparcie finansowe (pani Prezydent była obecna na konferencji przekazawszy także pozdrowienia uczestnikom) oraz Dyrektorowi Muzeum w Bełchatowie, Panu dr Dariuszowi Rogutowi, za nieodpłatne udostępnienie lokali Muzeum, wsparcie organizacyjne i pozytywnego ducha gościnności. 

Referaty wygłosili:

  • o. Tomasz Dostatni OP - Jan Hus - z dzisiejszej perspektywy katolika w Polsce.

  • p. prof. dr hab. Paweł Kras z KUL - Polscy Husyci w świetle piętnastowiecznej dokumentacji sądów kościelnych.

  • p. prof. dr hab. Stanisław Bylina z PAN - Śladami Jana Husa. Wczesne kaznodziejstwo reformatorskie na czeskiej prowincji.

  • p. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen z PAN - Między tradycją husycką a kalwinizmem. Bracia czescy w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w.

 

o. Tomasz Dostatni:

1. o. Tomasz Dostatni -- Jan Hus - z dzisiejszej perspektywy katolika w Polsce (wykład z dyskusją) Play Download this Song

 

p. prof. dr hab. Paweł Kras:

1. Paweł Kras - Polscy Husyci w świetle piętnastowiecznej dokumentacji sądów kościelnych. (wykład z dyskusją) Play Download this Song

 

p. prof. dr hab. Stanisław Bylina:

1. Stanisław Bylina - Śladami Jana Husa. Wczesne kaznodziejstwo reformatorskie na czeskiej prowincji.(wykład z dyskusją) Play Download this Song

 

p. prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen:

1. Wojciech Kriegseisen - Między tradycją husycką a kalwinizmem. Bracia czescy w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w. (wykład z dyskusją) Play Download this Song