Kazania

Rzymian 16,(1-24)25-27

 

Czy zauważyliście, że list Pawła do Rzymian kończy się całym szeregiem pozdrowień, jednych bardziej przyjacielskich od drugich?

Myślę, że ci, których Paweł pozdrawiał, musieli być ludźmi bardzo interesującymi ...

Weźcie np. Febę, o której tradycja mówi, że Paweł obarczył ją misją dostarczenia listu Rzymianom.

Popatrzcie na tę kobietę, pełniącą wcześniej posługę w Kościele w Koryncie (ściśle w Kenchreach, sektorze południowo-wschodnim Koryntu), wysłaną do Rzymu w misji podkreślającej solidarność i współpracę zborów.

Febe spotka w Rzymie Pryskę i Akwilę.

Pryska i Akwila przybyli do Rzymu, by pomóc Rzymianom w skorzystaniu z solidności nauczania Pawła.

Nauczania, które w ich przypadku przeszło nie tylko przez etap teoretyczny, ale i przez czas kontaktu bardzo osobistego, także przy wspólnej pracy z Pawłem.

A zatem, kiedy list Pawła dojdzie do Rzymu, był już on wcześniej poprzedzony przez świadectwo ludzkie jego przyjaciół, do którego dołączyło się jego - Pawła - świadectwo.

 

Podkategorie