Kazania

2 P 1,16-21

 

I. Wstęp.

 

Piotr i Apostołowie (Piotr pisze w liczbie mnogiej - to ważne) mieli świadomość dzielić się tym, czego doświadczyli i co znaleźli jako potwierdzenie pism (oczywiście chodzi tu o Pismo Św. Starego Testamentu).

Wszystko to wobec trudności Kościoła, w którym pojawiały się (i pojawiają się) różne dziwne nauki, zwłaszcza te podważające centralność osoby Jezusa Chrystusa.

Dwa tematy - Pismo i świadectwo ludzkie w Piśmie (doświadczenie Boga żywego, czy raczej działanie Boga żywego w człowieku).

 

II. Biblia i świadectwa ludzkie.

 

Zastanówmy się nad kwestia świadectwa ludzkiego i Pisma Św.

Czy Biblia nie składa się ze świadectw ludzkich? 
Oczywiście, kwestia ta nie pozostawia wątpliwości.

A słowa "świadek", "świadczyć", "świadectwa", które znajdują się wielokrotnie w Nowym Testamencie, są słowami zdecydowanie biblijnymi. 

Podkategorie