Kazania

Wyjść "poza obóz", jak czytamy w Liście do Hebrajczyków.

Obóz to miejsce, które stanowi ochronę, daje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji.

A zatem Chrystus zachęca do podjęcia ryzyka, do otwarcia się na rzeczywistość życia "poza obozem" i na związane z tym wyzwania.

Znaczące są w tej kwestii dwie kolejne lektury biblijne:

- z 1 Mojżeszowej i

- z Ewangelii według Marka.

 

Pierwsza, to znana opowieść o Abrahamie i Izaaku.

Syn - to coś z samego siebie.

W kulturze Wschodu syn oznacza jedność osoby z Ojcem.

U Abrahama, próba z Izaakiem, to ostateczne ofiarowanie siebie samego Bogu, zakończone interwencja Boga oraz obietnicą, a potem spełnionym błogosławieństwem Abrahama, jego rodziny, jego potomków ...

Druga lektura jest nieco inna przez jej kontrast, ale bardzo związana z ludzka mentalnością.

Jakub i Jan chcą gwarancji, można wręcz powiedzieć zapłaty za ich pójście za Panem.

Nie ma w ich geście - jeszcze na tym etapie - pełni oddania, oddania w nieoczekiwaniu nagrody.

Podkategorie