Kazania

Tekst :            Marek 13,1-37

 

Dzisiejsza Ewangelia mówi także o sytuacjach budzących obawy, strach, strach mogący paraliżować życie.

Czy mowa Jezusa, którą podaje Ewangelista Marek, ma jakieś odniesienie do naszych współczesnych strachów, dręczących nas problemów?

Na to pytanie chcemy dzisiaj spróbować odpowiedzieć.

 

- o -

 

Kiedy ewangelista Marek pisze swój tekst?

Przypuszczalnie dobre trzydzieści lat po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, w latach 60-70 naszej ery.

Odbiorcy Marka przeżywają wydarzenia porażające strachem.

Jest to strach fizyczny, ponieważ prześladowania uczniów Jezusa nabierają rozmachu.

Jest to strach psychologiczny, ponieważ koniec czasów, który miał - jak wierzono - być tak bliski, nie nadchodzi i nie rozumie się dlaczego.

Jest to strach teologiczny, ponieważ zerwanie z judaizmem stało się już bez mała całkowite i chrześcijanie są teraz jakby zdani wyłącznie na siebie samych w konfrontacji z groźnym dla nich imperium rzymskim.

W tekście Marka Jezus mówi o strachach, obawach: fizycznych, psychologicznych, teologicznych.

Podkategorie