Kazania

Księga Objawienia 3,7-13:

 

Drodzy bracia i siostry, chcę dzisiaj skupić waszą uwagę szczególnie na słowach:

 

(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia.

 

Interesuje mnie zwłaszcza wyrażenie: Pan jest Tym, który trzyma klucz od drzwi; drzwi te otwiera i pozwala by były one otwarte, ale i zamyka!

Co to oznacza?

 

Pozwólcie dla lepszego zrozumienia tego dziwnego języka wrócić przez moment do samej Księgi Objawienia.

Wbrew częstemu doszukiwaniu się jakichś sekretnych, zawartych w niej nauk, nie jest ona księgą zawierająca jakieś niezwykłe tajemnice, które trzeba dekodować.

Należy ona do typu literatury zwanej apokaliptyczną, popularnej w tamtym czasie, a która obfitowała w szeroko rozbudowana symbolikę.

Podkategorie