2013

Tekst kazalny: List do Filipian 4,10-13

 

Drodzy bracia i siostry w Panu naszym, Jezusie Chrystusie,

Usłyszeliście słowa Apostoła: Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości (w.12).

Słowa, które potwierdzają osobiste doświadczenie Apostoła Pawła, doświadczenie zaufania we wszystkich okolicznościach, jakie by one nie były.

Słowa posługującego słowem Pawła idą za słowem Mistrza - Jezusa Chrystusa, kiedy ten wypowiada się na temat trosk życiowych: Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia (Mt 6,34).

 

Zewnętrznie, życie chrześcijanina nie jest odmienne od wszelkiej innej egzystencji ludzkiej: trzeba położyć się spać, wstać ze snu, jeść i pić, pracować, tworzyć, kochać, starać się ? na miarę sił ? być w tym życiu przewidującym, zapobiegliwym ...

Zewnętrznie, nie jest to zatem nic odmiennego, ale - w głębi - jest jakaś różnica: oto chrześcijanin otrzymał nowe rozumienie Boga, nowe rozumienie siebie samego i nowe rozumienie innych ludzi wokół siebie.  

To nowe rozumienie zmienia spojrzenie na świat, na osoby i na rzeczy wokół nas.