Ogłoszenia archiwalne

Boże Narodzenie

Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. J 1,14

 

 • Porządek nabożeństw w okresie świąteczno-noworocznym jest na tablicy ogłoszeń oraz w grudniowych NOWINACH. Nabożeństwo najbliższe w sobotę 31 grudnia o godz. 17 00.

 • W czwartek, 29 grudnia o godz. 17 00 studium biblijne. Czytamy Dzieje Apostolskie.

 • Ferie świąteczne w zajęciach katechetycznych.

 • Kolegium Kościelne Prowadzi zbiórkę funduszy na koszty transportu podczas wyjazdu Zelowskich Dzwonków do Holandii w lutym 2012 roku. Zbiórka potrwa do końca stycznia. Raz w miesiącu sprawdzamy stan kolekty. Pragniemy zebrać kwotę co najmniej 2000,- zł. Prosimy o ofiarność.

Trzecia Niedziela Adwentu

Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się! Pan jest blisko. Flp 4,4.5

 

 • Porządek nabożeństw w okresie świąteczno-noworocznym jest na tablicy ogłoszeń oraz w grudniowych NOWINACH. Nabożeństwo najbliższe w Wigilię, 24 grudnia, godz. 17 00.

 • W czwartek, 22 grudnia o godz. 17 00 studium biblijne. Czytamy Dzieje Apostolskie.

 • Podczas pieśni przed kazaniem nasze dzieci wychodzą na zajęcia w Szkole Niedzielnej. Dzielimy się z nimi symbolicznie naszym światełkiem i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa podczas ich zajęć. Dzisiaj na zajęcia idzie tylko młodsza grupa.

 • Zajęcia katechetyczne w tygodniu w ustalonych terminach.

 • Kolegium Kościelne Prowadzi zbiórkę funduszy na koszty transportu podczas wyjazdu Zelowskich Dzwonków do Holandii w lutym 2012 roku. Zbiórka potrwa do końca stycznia. Raz w miesiącu sprawdzamy stan kolekty. Pragniemy zebrać kwotę co najmniej 2000,- zł. Do dzisiaj zebraliśmy kwotę 716,- zł. Prosimy o ofiarność.

Trzecia Niedziela Adwentu

Przygotujcie na pustyni drogę Pańską Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy.

Iz 40,3.10

 • Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 18 grudnia o godz. 10 00.

 • W czwartek, 15 grudnia o godz. 17 00 studium biblijne. Czytamy Dzieje Apostolskie.

 • Kolegium Kościelne ustaliło kwotę 40,- zł za paczkę świąteczną dla dzieci. Kolegium prosi o ofiary na paczki dla dzieci, których rodzice nie są w stanie wpłacić na paczkę. Wpłaty wnosimy do 11 grudnia.

 • Podczas pieśni przed kazaniem nasze dzieci wychodzą na zajęcia w Szkole Niedzielnej. Dzielimy się z nimi symbolicznie naszym światełkiem i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa podczas ich zajęć. Dzisiaj na zajęcia idzie tylko młodsza grupa.

Druga Niedziela Adwentu

Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze.

Łk 21,28

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Konwersja Adama Górnego.

 • Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 11 grudnia o godz. 10 00. W sobotę 10 grudnia wieczór adwentowy w Domu Zborowym o godz. 16 00.

 • W czwartek, 8 grudnia o godz. 17 00 studium biblijne. Czytamy Dzieje Apostolskie.

 • Kolegium Kościelne ustaliło kwotę 40,- zł za paczkę świąteczną dla dzieci. Kolegium prosi o ofiary na paczki dla dzieci, których rodzice nie są w stanie wpłacić na paczkę. Wpłaty wnosimy do 11 grudnia.

 • Podczas pieśni przed kazaniem nasze dzieci wychodzą na zajęcia w Szkole Niedzielnej. Dzielimy się z nimi symbolicznie naszym światełkiem i życzymy wiele Bożego błogosławieństwa podczas ich zajęć. Dzisiaj na zajęcia idzie tylko młodsza grupa.

Niedziela XX Po Trójcy Świętej

Nabożeństwo z Wieczerzą Pańską

Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. 2 Kor 6,2b

 

 • Nabożeństwo w najbliższą niedzielę, 13 listopada, o godz. 10 00.

 • W czwartek, 10 listopada o godz. 17 00 studium biblijne. Trwa lektura Dziejów Apostolskich.

 • Kolegium Kościelne zwołuje w dniu 20.11.2011 roku – zaraz po nabożeństwie – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zboru w sprawach: pkt1. wynajmu lokali na okres dłuższy niż 3 lata w związku z paragrafem 13, punkt 3f (rozdział 4) Regulaminu Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie, oraz pkt 2. propozycje zmian w liturgii nabożeństwa.

Podkategorie