Procesjonalne przejście do kościoła.
Powitanie zebranych - ks. proboszcz Mirosław Jelinek

Pieśń wspólna - "Bliżej, o bliżej..."

Bliżej, o bliżej wznieś mnie i tul
do Siebie, Chryste, przez radość i ból,
chowaj mnie zawsze na sercu Swym,
[:Synu Człowieczy i nocą i dniem:]

Bliżej, o bliżej, bo mnie nie stać
na nic, co bym Ci, mój Panie, mógł dać;
Ach tylko serce skażone mam,
[:weź je mój Królu i oczyść je Sam:]

Bliżej, o bliżej! Porzucę rad
wszystko, czym ciało mnie kusi i świat.
Wszystko, czym gardzisz, o Panie mój,
[:byle Twej łaski wytrysnął mi zdrój:]

Bliżej, o bliżej, gdzie wola Twa
moją się stanie i radość mi da;
gdzie życie będzie odblaskiem Twym,
[:byś Sam się Jezu, uwielbić mógł w nim.:]

Introit - Psalm 121
Modlitwa
List do Rzymian 10, 13-17
Ew. Łukasza 24, 44-49a
Credo
Pieśń zelowskiego chóru

Akt ordynacji wraz z przemówieniem
ks. biskupa Marka Izdebskiego

Pieśń wspólna "Weź Jezusie, życie me"

Weź, Jezusie życie me, w ręce Twe oddaję je!
Weź mój czas i każdy dzień do ostatnich życia tchnień.

Oto ręce moje masz, gdzie Ci służyć mogą, wskaż!
Oby nogi moje wżdy Twoim śladem chętnie szły.

Wziąć chciej także wargi me, niech me pieśni wielbią Cię!
Moich słów ożywczy zdrój niech buduje Kościół Twój.

Kazanie - J. Wiera Jelinek

Pieśń zelowskiego chóru

Sakrament Wieczerzy Pańskiej

Modlitwa zakończona Modlitwą Pańską
Błogosławieństwo

Pieśń wspólna "Dziękujmy Bogu wraz"

Dziękujmy Bogu wraz I sercem, i ustami, Bo wielkość Jego spraw
Objawia się nad nami. On nas od pierwszych lat
W opiece Swojej miał I niezliczonych łask Dowodów wiele dał.

Niezmiennie dobry Bóg Niech wciąż nam błogosławi,
Niech radość w serca tchnie I błogi pokój sprawi. Niech świętej łaski Swej
Nie skąpi nigdy nam I od wszelkiego zła Wybawi tu - i tam.

Niech będzie chwała, cześć I Ojcu i Synowi - I hołd równemu Im
Świętemu też Duchowi. Jedyny w Trójcy Bóg, Jak od początku trwa,
Tak zawsze będzie trwał - Niech cześć na wieki ma.

Pieśń zespołu "Tyhilla"
Dwa utworzy muzyczne w wykonaniu "Zelowskich Dzwonków"
Pozdrowienia gości