Parafia zelowska jest częścią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, który na ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej działa jako zorganizowana struktura od połowy XVI wieku. Kościół wywodzi się ze szwajcarskiego nurtu Reformacji, na którego nauczanie i organizację zasadniczy wpływ wywarł Jan Kalwin (1509 - 1564). 

 

Korzenie parafii są jednak związane z przybyciem do Zelowa znaczącej grupy osadników wyznania Braci Czeskich, znanych z głębokiego życia wiary, pracowitości i wysokiego poziomu etycznego. W grudniu 1802 zakupili oni majątek ziemski w Zelowie, dając  początek nie tylko zborowi, ale i kontynującej czeskie tradycje miejscowości. Już w czerwcu 1803 roku wybrano Radę Parafii zelowskiej.

Gdy po 1815 roku Zelów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego, parafia weszła w skład Jednoty Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Konsystorz Kościoła zadbał w 1817 roku o sprowadzenie - na stałe - pastora. Uroczyste otwarcie nowo zbudowanego kościoła odbyło się 3 lipca 1825 roku. W tamtym czasie zbór liczył już około 700 osób. 


Liczba wiernych na przełomie XIX i XX wieku wzrosła do ok. 3000. W tym czasie rozbudowywał się i rozwijał czeski Zelów, a w nim swoje świadectwo wiary składała społeczność parafialna. W parafii obok normalnych zajęć związanych z kaznodziejstwem i duszpasterstwem działały szkoły (z jęz. czeskim), kursy doskonalenia zawodowego, społeczna służba charytatywna, sierociniec, dom starców, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry męskie i chóry mieszane. Obok Czechów - ewangelików reformowanych osiedlali się w Zelowie Polacy-katolicy, Żydzi i przedstawiciele innych narodowości i religii.

Po pierwszej światowej wojnie Zelów znalazł się w odrodzonym, niepodległym państwie polskim i musiało nastąpić pogodzenie ponad stuletniej tradycji czeskiej osady i jej zarządu z polską administracją państwową. Jednocześnie katolicy zbudowali swój kościół ; podobnie - choć znacznie mniejszy - luteranie, a działał także w swojej kaplicy Zbór Chrześcijan Baptystów. Zelów był wielokulturowy, zróżnicowany etnicznie i wyznaniowo. 


Po drugiej światowej wojnie ok. 90 % członków parafii wyjechało do Czech, do kraju ich przodków, ale pozostali nadal pielęgnują wiarę według tradycji Jednoty Braci Czeskich.  

 

Współcześnie, parafia nadal pragnie żyć życiem Ewangelii i świadczyć o Dobrej Nowinie. Konieczności działania ewangelizacyjnego dajemy wyraz organizując latem Tydzień Ewangelizacyjny w Zelowie. 

Nie ograniczamy się jednak do życia "typowo zborowego", ale chcemy być także zaaangażowani pozytywnie zarówno dla społeczności lokalnej Zelowa, jak i w wymiarze szerszym, ponadlokalnym.

Dla dzieci - nie tylko z parafii - działa Przedszkole Edukacyjne (znane z wysokiego poziomu pracy pedagogicznej), a jedną z form pracy młodzieży jest zespół "Zelowskie Dzwonki", unikalny na gruncie nie tylko polskim, ale i europejskim.

Dwa razy do roku - w okresie ferii szkolnych - zapraszamy wszystkie zainteresowane dzieci na półkolonie.

Obok Parafii zawiązało się Stowarzyszenie Mniejszości Czeskiej w Polsce, które otworzyło klub czeski z biblioteką i wypożyczalnią filmów. Stowarzyszenie zrzesza członków czeskiej mniejszości narodowej, a jej tradycje kulturalne, społeczne, religijne i tradycję używania języka czeskiego pielęgnuje i kultywuje.

Wspólnie z parafiami w Bełchatowie i Kleszczowie wydajemy miesięcznik NOWINY. Działalność Parafii można poznać przeglądając stronę www.zelandia.pl oraz fanpage na facebook-u.

Kontakt z pastorem można nawiązać wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontatowego.

 

Kolegium Kościelne parafii zelowskiej:

Mirosław Prajzendanc - prezes; kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Henryk Matys - wiceprezes

Ks. Tomasz Pieczko - z urzędu

Janusz Gryger

Karol Gwiazdowski

Beata Jersak

Henryk Kimmer

Karol Pospiszył

Wiera Pospiszył

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wiera Boćkiewicz

Tomasz Lewandowski

Jarosław Pospiszył

Janina Sadzińska

Zobacz zdjęcia